CoMix

CoMix

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: EpiPose (CoMix survey)

Opis projekta

Namen projekta je opredeliti vpliv ukrepov socialnega distanciranja in zaznanega ter dejanskega tveganja zaradi epidemije covida-19 na mešanje posameznikov v populaciji oziroma vedenja, povezana s tem.

Cilji:

  • med epidemijo covida-19 zbrati natančne podatke za oceno: a) pogostosti in značilnosti socialnih stikov po starostnih skupinah v različnih obdobjih med epidemijo, b) izpostavljenosti ukrepom socialnega distanciranja na ravni posameznika in njegovega gospodinjstva, c) ravni upoštevanja preventivnih ukrepov na ravni posameznika in d) sprememb v dojemanju tveganja zaradi epidemije covida-19;
  • izdelati matrike socialnih stikov, ki jih mogoče uporabiti pri ocenjevanju parametrov v epidemioloških modelih širjenja covida-19;
  • oceniti vpliv različnih ukrepov socialnega distanciranja na mešanje posameznikov v populaciji;
  • uporabiti matematično modeliranje za poučeno odločanje o javnozdravstvenih politikah za obvladovanje epidemije covida-19.

Dodana vrednost

Z raziskavo bomo prvič pridobili poglobljene podatke o socialnem vedenju (kontaktne matrice) med epidemijo covida-19 v Sloveniji. Socialni stiki so ključni dejavnik širjenja covida-19. S pomočjo partnerjev bomo z raziskavo lahko ocenili njihov vpliv na trenutno epidemiološko situacijo, eventuelno tudi vpliv trenutnih ukrepov na kontaktne matrice in na reproduktivno število. Slovenski podatki bodo prispevali k natančnejši oceni tega vpliva na nivoju Evrope, kar bo prispevalo tudi k prepoznavnosti NIJZ.

Pričakovani rezultati in gradiva

Povzetek rezultatov smo predstavili s posterjem na kongresu Sekcije za preventivno medicino 2022.

Referenca:

KLEPAC, Petra, GALIČIČ, An, KRANJEC, Natalija, FAFANGEL, Mario. Socialni stiki med epidemijo COVID-19 – raziskava COMIX Europe v Sloveniji, marec-junij 2021 = Social contacts during the COVID-19 epidemic – CoMix Europe survey in Slovenia, March-June 2021. V: VRAČKO, Pia (ur.), et al. Javno zdravje – dosežki, nova spoznanja in izzivi prihodnosti : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2022. str. 80 https://www.spm.si/gradiva-kongres-2022/

Trajanje projekta: 29. 5. 2020–12. 4. 2023

Nosilna organizacija: UHasselt

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: DG Research & Innovation

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno