Ukrepi na področju obvladovanja širitve covida-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Ukrepi na področju obvladovanja širitve covida-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Ukrepi na področju obvladovanja širitve covida-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Ne spreglejte
Najnovejše
Covid-19 projekt logo    ESS
COVID-19 ranljive skupine - Branko Gabrovec

»Pandemija covida-19 je vplivala na vse vidike človekovega življenja in spremenila delovanje celotne družbe. Za obvladovanje širjenja novega koronavirusa in dobrobit prebivalstva, še posebej pa ranljivih skupin, je bilo potrebno angažirati strokovnjake z različnih področij. Pomembno je, da smo ob morebitnem ponovnem pojavu kriznih razmer in njihovih posledic pripravljeni, zato tudi v okviru projekta predstavljamo nekatere aplikativne rešitve.«

Doc. dr. Branko Gabrovec, vodja projekta

Naslov projekta: Ukrepi na področju obvladovanja širitve covida-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Uradna spletna stran projekta: https://www.cepimose.si/

Sledite nam:

 Opis projekta

Projekt Ukrepi na področju obvladovanja širitve covida-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva v okviru desetih delovnih paketov (DP) naslavlja in med seboj povezuje različna področja delovanja. S pomočjo številnih intervencij si prizadeva za obvladovanje širjenja bolezni covid-19; blaženje posledic epidemije na duševno zdravje prebivalstva; izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema v času kriznih razmer in ažurnosti zbranih podatkov; promocijo zdravega življenjskega sloga; krepitev znanja in usposobljenosti strokovnjakov na zdravstvenem in socialnem področju, aktivistov nevladnih organizacij kot tudi ostalih oskrbovalcev.

Organizacijska struktura projekta je sledeča:

 • Delovni paket 1 (DP1): Koordinacija
 • Delovni paket 2 (DP2): Evalvacija
 • Delovni paket 3 (DP3): Diseminacija
 • Delovni paket 4 (DP4): Epidemiologija
 • Delovni paket 5 (DP5): Infrastruktura epidemiologije
 • Delovni paket 6 (DP6): Ozaveščanje posameznikov
 • Delovni paket 7 (DP7): Duševno zdravje
  • Delovna naloga (DN) Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji
  • Delovna naloga (DN) Nadgradnja programa za duševno zdravje »To sem jaz« na področju spletne prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah
  • Delovna naloga (DN) Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize
  • Delovna naloga (DN) Psihološka prva pomoč v času kriznih razmer.
 • Delovni paket 8 (DP8): Sistem zdravstvenega varstva in podatki
  • Delovna naloga (DN) Vpliv COVID-19 na zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega zdravstvenega varstva
  • Delovna naloga (DN) Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti)
  • Delovna naloga (DN) Spremljanje zunaj bolnišničnih obravnav (eSZBO)
 • Delovni paket 9 (DP9): Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine
 • Delovni paket 10 (DP10): Modularne pisarne

Dodana vrednost 

 • Krepitev kapacitet epidemiološke službe (kadri za podporo izvajanju aktivnosti epidemiološke službe in njihovo usposabljanje, prostorske in delovne kapacitete, računalniška in programska oprema za obravnavo covid-19 primerov ter iskanja tesnih kontaktov);
 • ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja covida-19 / širjenja okužb (promocija zaščitnega vedenja in cepljenja) in hkrati promocija cepljenja proti gripi s poudarkom na ranljivih skupinah;
 • podpora posameznikom v karanteni in izolaciji ter njihovim svojcem s poudarkom na duševnem zdravju;
 • sistem zdravstvenega varstva in podatki (zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega zdravstvenega varstva v kriznih razmerah – digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti; spremljanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah na ravni posameznega stika pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti in uvedba novega enotnega sistema za poročanje o zunajbolnišničnih obravnavah);
 • preventiva krhkosti in socialne izključenosti starejših in kronično bolnih kot posledica samoizolacije,
 • razvoj znanja in kompetenc za različne skupine (predavanja za zaposlene v zdravstveni in socialni dejavnosti ter druge skupine prebivalstva, platforma covid-19 e-učenja),
 • postavitev modularnih pisarn.

Rezultati in gradiva

V sklopu posameznih DP je bilo izvedenih že kar nekaj različnih aktivnosti. Le nekaj izmed teh aktivnosti so: kontinuirano komuniciranje z mediji in objavljanje različnih vsebin na družbenih medijih, obravnava covid-19 primerov in iskanje tesnih kontaktov ter analiza podatkov, sodelovanje z nevladnimi organizacijami, izvedba raziskave o doživljanju epidemije covida-19 med študenti, izid priročnika Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?, razvoj prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji »Nisi okej? Povej naprej.«, izvedba delavnic programa Psihološka prva pomoč za strokovnjake s področja duševnega zdravja za posredovanje vsebin dalje drugim osebam, priprava poročila z naslovom Pregled politik skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu: primerjalna analiza, posodobitev centralne aplikacije eSZBO in testiranje na nacionalni ravni, izvajanje izobraževanj za različno ciljno publiko in postavitev modularnih pisarn. V okviru posameznih delovnih paketov so nastala tudi številna poročila, nekaj izmed teh je na voljo tukaj. V nadaljevanju je opisanih le nekaj izmed že izvedenih aktivnosti projekta.

 Prva nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji »Nisi okej? Povej naprej.«

Nisi okej - povej naprej

V času pandemije covida-19 je prišlo do porasta duševnih stisk in motenj, še posebej je bilo to zaznati med mladimi. Večina, tudi tisti, ki menijo da bi potrebovali strokovno pomoč za lajšanje svojih stisk, se pomoči ne odloči poiskati. Glavna cilja kampanje sta zato zmanjšanje stopnje stigme duševnega zdravja in spodbujanje ljudi k iskanju pomoči. Osrednjo vlogo imajo osebe z izkušnjami oziroma so svojci osebe z izkušnjo s težavami v duševnem zdravju. Za uresničevanje ciljev kampanje se organizirajo različne aktivnosti (medijske objave, spletni in družabni dogodki), za zagotavljanje njene učinkovitosti pa se aktivnosti prilagajajo skladno z raziskovalnimi dejavnostmi na tem področju. Več informacij o kampanji proti stigmatizaciji duševnega zdravja je na voljo na spletnem naslovu https://nisiokejpovejnaprej.si/.

Priročnik Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?

Priročnik, namenjen maldostnicam in maldostnikom, pomaga pri prepoznavi znakov morebitnih stisk in reakcije v stiski, opisuje pa tudi veščine, ki pomagajo pri njihovem obvladovanju. Vsebina priročnika pripomore k razumevanju kaj vse vpliva na doživljanje, počutje in vedenje, povezave pa bralca usmerijo do koristnih spletnih vsebin o tesnobi, strahu, jezi in žalosti ter do zanimivih zvočnih posnetkov. Priročnik je na voljo tukaj.

Kaj lahko naredim da mi bo lažje

 Modularne pisarne

S postavitvijo modularnih pisarn so se zagotovile dodatne prostorske kapacitete, ki so omogočile aktivacijo dodatnega kadra, ki je kot podpora delovanja epidemiološke službe, opravljal iskanje kontaktov z namenom zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2. V času epidemije so bile modularne pisarne namenjene operativnemu klicnemu centru, ki je bil neposredno povezan s Centrom za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine

Začetek pandemije covida-19 je ob sočasni odsotnosti zdravil in cepiva svetovno družbo vodila v soočanje z izzivi brez primere. Soočali smo se z boleznijo, katere razvoj in potek takrat še nista bila pojasnjena in nismo imeli zanesljivih informacij o nadaljnjem razvoju. Ta posebnost pogosto prispeva k omajanju zaupanja tako splošne kot tudi strokovne javnosti glede ustreznosti ukrepanja za omejevanje širjenja bolezni. Poznano je, da ravno zaznano pomanjkanje strokovnega znanja lahko hitro spodkoplje zaupanje, predpogoj za uspešno soočanje z izzivi, ki jih je prinesla pandemija, pa sta prav gotovo znanje in usposobljenost, še posebno strokovnjakov na zdravstvenem in socialnem področju. V ta namen se je v okviru projekta pričelo z izobraževanji različnih skupin z namenom opolnomočenja za uspešno delo na področju preprečevanja širjenja covida-19 kot tudi ustreznega dela z bolniki.

Pripravili so se tudi nekateri video posnetki, ki si jih lahko ogledate s klikom na naslednje povezave:

Trajanje projekta: 1 .9. 2020–31. 10. 2023

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo covida-19, DP 10: Modularne pisarne pa je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prav tako v okviru odziva Unije na pandemijo covida-19.


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno