CraNE Joint Action

CraNE Joint Action

Mreža centrov za celostno obvladovanje raka

Ne spreglejte
Najnovejše
Tit Albreht

»Obvladovanje raka predstavlja izziv za celotno skupnost deležnikov, vključenih v obravnavo raka. Vseh odprtih tematik ni možno nasloviti v okviru enega projekta, kar nekaj pa jih  vendarle lahko obravnavamo celovito. Cilj je vedno isti – izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva  in obvladovanja raka v korist vseh bolnikov z rakom, njihovih skrbnikov, strokovnjakov s področja obvladovanja raka in celotno družbo.«

Doc. dr. Tit Albreht, dr. med., strokovni koordinator projekta CraNE Joint Action

Angleški naslov projekta: Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking (CraNE Joint Action – CraNE JA)

Slovenski naslov projekta: Mreža centrov za celostno obvladovanje raka: pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev nacionalnih centrov za celostno obvladovanje raka in mreženje na nivoju Evropske unije (CraNE JA)

Uradna spletna stran projekta:  https://crane4health.eu/

Sledite nam: https://twitter.com/Crane_4_Health

Opis projekta

V projektu CraNE JA sodeluje 46 partnerskih organizacij iz 25 različnih držav. Cilj projekta CraNE JA, ki je bil razpisan v skladu s peto vodilno pobudo (angl. Flagship initiative) Evropskega načrta za boj proti raku (angl. Europe’s Beating Cancer Plan), je vzpostaviti Evropsko mrežo že obstoječih in novoustanovljenih centrov za celostno obvladovanje raka, ki bi pomagala zagotavljati kakovostno zgodnje odkrivanje raka, presejanje, diagnostiko in zdravljenje, raziskovanje, usposabljanje delovne sile in podporo prebolelim. Vse našteto pa naj bi pacientom zagotavljalo boljšo oskrbo ter možnost diagnostike in zdravljenja bližje domu, neenakosti v Evropski uniji (EU) pa bi se na tem področju posledično zmanjšale. Projekt CraNE JA pokriva sledeča vsebinska področja:

  • Evropsko mrežo centrov za celostno obvladovanje raka,
  • organizacijo celostnega, visokokakovostnega zdravstvenega varstva v mrežah za celostno obvladovanje raka,
  • okvir in merila za uveljavitev/udejanjanje centrov za celostno obvladovanje raka znotraj mreže EU in
  • pravičen dostop do visokokakovostne obravnave in raziskav: mreže v kontekstu centrov za celostno obvladovanje raka.

Koordinator projekta skupnega ukrepanja CraNE je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki je uspešno koordiniral že tri predhodne projekte na področju obvladovanja raka: EPAAC JA (http://www.epaac.eu/; 2011–2014), CANCON JA (https://cancercontrol.eu/; 2014-2017) in iPAAC JA (https://www.ipaac.eu/; 2018–2021).

Slika 1: Uvodni sestanek projekta skupnega ukrepa CraNE (3. in 4. novembra 2022, Bruselj) 

Dodana vrednost

Slovenija je vodilni partner evropskega konzorcija, ki načrtuje prihodnje ključne organizacijske aktivnosti na evropski ravni na področju celostnega  obvladovanja raka.

NIJZ ozrioma Slovenija sta že četrtič izbrana kot koordinatorja Evropskih projektov Joint Action na področju raka (po projektih EPAAC JA, CANCON JA in iPAAC JA).

Povečanje lastnih zmogljivosti na področju zahtevnega projektnega vodenja in evropskega usklajevanja.

Pričakovani rezultati in gradiva

V sklopu projekta bo razvit model Evropske mreže centrov za celostno obvladovanje raka, vključno s strokovnim, znanstvenim ter izobraževalnim in administrativnim okvirjem za trajnostno strukturo. Evropska komisija financira projekt skladno z vsebino pete pobude Evropskega načrta za boj proti raku, v katerem je med drugim zapisano, da je do leta 2030 90 odstotkom upravičenih bolnikom treba zagotoviti dostop do Evropske mreže nacionalnih centrov za celostno obvladovanje raka.

Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2024

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Projekt skupnega ukrepanja CraNE sofinancira Evropska komisija v okviru EU za zdravje (EU4Health) 2021–2027.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno