CROWDHEALTH

CROWDHEALTH

Projekt CrowdHealth se osredotoča na integracijo heterogenih zdravstvenih podatkov, ki bi naj omogočili na dokazih temelječe oblikovanje zdravstvenih politik.

Ne spreglejte
Najnovejše
crowdhealth

Polni naslov projekta: Collective wisdom driving public health policies – CrowdHEALTH

Kratki naslov: CrowdHEALTH

Spletna stran projekta: Home | CrowdHEALTH

Opis projekta

Projekt se vsebinsko osredotoča na pridobivanje in integracijo heterogenih zdravstvenih podatkov, ki bi naj preko ustrezne  IKT platforme omogočili na dokazih temelječe odločanje in oblikovanje zdravstvenih politik.

NIJZ sodeluje kot organizacija, ki ma izkušnje in znanja s področja priprave strokovnih podlag za sprejem zdravstvenih politik/programov in posameznih intervencijskih ukrepov.

Dodana vrednost

Rezultati projekta bodo ponudili ustrezne podlage za bolj učinkovito in ciljno oblikovanje zdravstvenih politik, ki bodo temeljile na dokazih, ter usmeritve za vključevanje javnozdravstvenih komponent tudi v odločanje in oblikovanje politik na drugih področjih.

Rezultati in gradiva

Projekt se vsebinsko osredotoča na pridobivanje in integracijo heterogenih zdravstvenih podatkov, ki bi naj preko ustrezne  IKT platforme omogočili na dokazih temelječe odločanje in oblikovanje zdravstvenih politik. Projektne aktivnosti so se v skladu s cilji projekta prvenstveno nanašale na pripravo zasnove za izdelavo informacijsko podprte platforme, ki bi zagotavljala na dokazih temelječe odločanje ter izvajanje procesov za oblikovanje politik/programov na področju javnega zdravja.

Izdelki projekta bi lahko ponudili ustrezne podlage za bolj učinkovito in ciljano oblikovanje zdravstvenih politik, ki bodo temeljile na dokazih ter usmeritve za vključevanje javnozdravstvenih komponent tudi v odločanje in oblikovanje politik na drugih področjih. NIJZ je sodeloval pri oblikovanju metodologije in modelov za integracijo ”big data” v procese evalvacije in oblikovanja politik na področju javnega zdravja ter oblikovanju smernic za umestitev ”zdravja” v vse javne politike. V prediktivne modele so bili vključeni dejanski podatki in ”use case” scenariji, zagotovljeno pa je bilo tudi analitično orodje za vizualni prikaz dinamike določenih parametrov. Cilji in dosežki projekta CrowdHealth so bili predstavljeni na mednarodnih delavnicah in konferencah.

Trajanje: 1. 3. 2017–1. 3. 2020

Nosilna organizacija: ATOS, Španija

Projektni partnerji: skupno 20 partnerjev iz Slovenije, Cipra, Nemčije, Grčije, Italije, Romunije, Španije, Švedske, Švice in Anglije, tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Program Evropske komisije HORIZON 2020

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno