Dober tek, študent!

Dober tek, študent!

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Dober tek, študent!

Opis projekta

Pri projektu bomo preučevali potrebe in dejavnike, ki bi ponudnike hrane usmerjali k bolj zdravi ponudbi (izvedba fokusnih skupin, poglobljeni intervjuji) ter študente k bolj zdravim izbiram (anketa med študenti).

Razvijali bomo pristop in pilotno testiranje strokovnega spremljanja prehrane pri ponudnikih ter izvedbo strokovnega spremljanja na primernem vzorcu ponudnikov.

Izvajali bomo teoretična in praktična usposabljanja ponudnikov študentske prehrane ter opravljali promocijo in evalvacijo priročnika za gostince – Zakuhajmo pravo izbiro – z namenom prilagajanja ponudbe veljavnim smernicam.

Rekrutirali bomo ponudnike, ocenjevali ponudbe po kriterijih in podeljevali simbol Prava izbira za prehransko ustreznejšo ponudbo z razširitvijo tudi na ostale gostinske in turistične ponudnike (zdravilišča, hoteli, restavracije, delavske menze, ipd.).

Izvajali bomo strokovne podpore študentom inšpektorjem in komisiji za študentsko prehrano z namenom prilagajanja ponudbe veljavnim smernicam ter uveljavitve meril zdravega prehranjevanja v okviru javnega razpisa za ponudnike subvencionirane študentske prehrane s povečevanjem deleža kakovostnih lokalno in ekološko pridelanih živil.

Ozaveščali bomo deležnike (ponudnike, zavode, uporabnike ter širšo javnost) ter študente o pomenu zdrave izbire tudi pri ponudnikih subvencioniranih študentskih kosil.

Dodana vrednost

Projekt prispeva k izboljšanju kakovost subvencionirane študentske prehrane in zdravemu prehranjevanju študentov.

Namen je povečati zdravju koristno in prehransko ustreznejšo gostinsko ponudbo, ki je pomembna za ohranjanje zdravja študentov in drugih skupin prebivalcev ter povišati delež ozaveščenih študentov, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje.

Želimo zmanjšati neenakosti za študente z različnim socialno-ekonomskim položajem in povečati delež prebivalcev, ki se zdravo prehranjuje.

Povečati želimo število ponudnikov prehransko ustreznejših obrokov in živil z manj sladkorja, soli, nasičenih maščob ter večjo vsebnostjo prehranskih vlaknin.

Izboljšati želimo tudi delež ozaveščene splošne populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje, in povečati delež prebivalcev, ki je obveščen o problemu debelosti kot posledici pasivnega in sedečega načina življenja.

Pričakovani rezultati in gradiva

Vzpostavili bomo projektno skupino in koordinacijo projekta.

Skupaj s partnerji bomo načrtovali in izvajali informiranje ter obveščanje zainteresirane javnosti.

Skupaj s partnerji bomo izvedli posnetek stanja prehrane in dejavnikov, ki vplivajo na prehranjevanje študentov ter preverili spodbujevalne in zaviralne dejavnike pri ponudnikih.

Skupaj s partnerji bomo razvili pristope ter kriterije za spremljanje prehrane pri ponudnikih prehrane in izvajali usposabljanja za ponudnike (teoretični in praktični sklop).

Pripravili bomo prenovljen priročnik za gostince (Zakuhajmo pravo izbiro) in ga promovirali med potencialnimi uporabniki.

Pridobili bomo nove gostinske in turistične ponudnike za sodelovanje v programu (zdravilišča, hoteli, restavracije, delavske menze, ipd.) in jim skupaj s partnerji podelili simbol Prava izbira.

Študentom, inšpektorjem in komisiji bomo zagotavljali celovito strokovno podporo.

Trajanje projekta: 16. 11. 2022–17. 11. 2025

Nosilec projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno