E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja (J5-1796)

E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja (J5-1796)

Ne spreglejte
Najnovejše
Saška-Roškar

»Samomor je v prvi vrsti družbeni problem in zato je izrednega pomena, da so v njegovo preprečevanje vključeni vsi sektorji družbe. Med pomembnimi akterji preprečevanja je tudi splošna javnost, ki prihaja v stik z različno ogroženimi posamezniki. Pomembno je, da vsi posedujemo osnovne veščine in znanja, kako ogroženo osebo prepoznati, kako k njej pristopiti in ji nuditi osnovno podporo in pomoč.«

Doc. dr. Saška Roškar, univ. dipl. psih., vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev javnega zdravja (J5-1796)

Spletna stran projekta: http://zivziv.si/e-znanje-za-dusevno-zdravje/

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17868

Opis projekta

V Sloveniji se programi ozaveščanja in preprečevanja samomorilnega vedenja izvajajo še na tradicionalne načine in tudi spletne strani, ki trenutno obstajajo v našem prostoru, niso interaktivne. Obstoječi programi nedvomno predstavljajo dragoceni vir oziroma zbir znanja, vendar na podlagi izsledkov predstavljenih študij zaključujemo, da jih je potrebno nadgraditi in slediti modernim smernicam.

Namen projekta je zato razviti, implementirati in evalvirati za slovenski prostor inovativne in prilagojene kvalitetne interaktivne spletne vsebine za ustrezno prepoznavo samomorilnega vedenja in ukrepanje ob tem.

Namen projekta je razviti, implementirati in evalvirati za slovenski prostor inovativne in prilagojene kvalitetne interaktivne spletne vsebine za ustrezno prepoznavo samomorilnega vedenja in ukrepanje ob tem.

V sklopu programa bomo razvili program na osnovi spletne platforme za podporo usposabljanja  v slovenskem jeziku za krepitev znanja in veščin preprečevanja samomorilnega vedenja. Platforma bo razvita za dve ciljni skupini, in sicer za A) laično javnost in B) strokovnjake, ki se srečujejo z ranljivimi skupinami prebivalstva. Evalvirali bomo izvedljivost in uporabnost razvite platforme in učinkovitost razvitega programa na osnovi spletne platforme v primerjavi z učinkovitostjo klasičnih programov ter ciljnim skupinam zagotovili dolgoročno dostopnost validiranih programov za preprečevanje samomora.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v projektu sodeloval pri razvoju, implementaciji in evalvaciji novo nastalih spletnih vsebin.

Dodana vrednost

Sodelovanje v projektu predstavlja dodano vrednost za Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), saj s tem razvijamo, nadgrajujemo in nadaljujemo tradicijo javno zdravstvenega proučevanja samomora, prav tako pa sodelovanje v projektu pomeni dodano vrednost za Slovenijo. Interaktivne spletne vsebine na področju zdravja, kot tudi ožje gledano preprečevanja samomora, so v svetu že dolgo uveljavljene in dokazano učinkovite. Z razvitim orodjem se bo Slovenija postavila ob bok državam, ki zasledujejo ta čas najbolj napredne in učinkovite intervencije na področju preprečevanja samomora. V splošnem cilju želimo s projektom prispevati k zmanjševanju samomorilnega vedenja v Sloveniji.

Pričakovani rezultati in gradiva

V letu 2019 smo določili in izbrali ciljne skupine, ki jih bomo pri projektu naslavljali. Na podlagi pregleda literature in izkušenj iz tujine (podobni projekti) smo okvirno začrtali in zastavili vsebino naše intervencije. Dogovorili smo se za število in vsebino osnovnih modulov intervencije. Pričeli smo z dogovarjanjem z IT strokovnjaki o tem, kako bo potekalo oblikovanje intervencije in programa.

V letu 2020 smo oblikovali in pripravili osnovne vsebinske module – splošno o samomoru, dejavnikih tveganja, oblikah pomoči in žalovanju. Pričeli smo z razvojem spletnega orodja in razvili osnovno različico, ki smo jo čez leto dopolnjevali in nadgrajevali. Posneli smo igrane igre vlog, ki simulirajo pogovor med osebo v stiski in tistim, ki nudi pomoč. V dogovoru in sodelovanju z IT strokovnjaki smo pripravili različice spletnega orodja za mobilne naprave (pametni telefoni, itd.) in računalnike. Dogovorili smo se o poteku spletne intervencije in o oblikah spremljanja napredka pri posameznikih, ki bodo intervencijo uporabljali.

V letu 2021 smo dopolnili in dokončali e-orodje za edukacijo splošne javnosti o znakih in simptomih duševne stike in samomorilne ogroženosti. Moduli so bili dopolnjeni z interaktivnimi vsebinami, ki uporabnika opremijo z informacijami o tem, kako prepoznati, pristopiti k ogroženi osebi in kako ji ponuditi pomoč. Moduli in vsebine so bili združeni v spletno orodje i-ziv.

V letu 2022 smo oblikovali spletno intervencijo in jo lansirali na spletu. Oblikovali smo evalvacijsko študijo, v kateri smo preverili, ali orodje pozitivno vpliva na samozaznane kompetence nudenja pomoči nekomu, ki je v samomorilni stiski. Prvi rezultati so spodbudni, smo pa tudi v pripravi članka za objavo.

Trajanje projekta: 1. 7. 2019–30. 6. 2023

Nosilna organizacija: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno