Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Srčno popuščanje je zdravstveno stanje s pogostimi hospitalizacijami, visoko umrljivostjo in velikimi stroški obravnave. Zaradi boljše obravnave akutnih stanj v kardiologiji in staranja prebivalstva narašča prevalenca srčnega popuščanja, ki je edino stanje v kardiologiji, katerega breme se povečuje.

Ne spreglejte
Najnovejše
Jf K

»Rezultati sistematičnega raziskovalnega dela na področju epidemiološkega bremena srčnega popuščanja predstavljajo pomemben znanstveni napredek v mednarodnem prostoru, saj gre za prve celostne podatke o srčnem popuščanju iz tega dela Evrope. Pomembni so tudi v družbeno-ekonomskem smislu, ker omogočajo načrtovanje javnozdravstvenih ukrepov za obvladovanje bremena srčnega popuščanja, ki se bo glede na demografske projekcije staranja slovenskega prebivalstva še dodatno povečevalo.«

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost – J3-7405

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9942

Opis projekta

Epidemiološki podatki o bremenu srčnega popuščanja v smislu števila hospitalizacij in prevalence srčnega popuščanja so za Slovenijo skopi in večinoma omejeni na posamezno bolnišnico in določeno časovno obdobje. Namen naše raziskave je dobiti podatke o epidemiološkem bremenu srčnega popuščanja v Sloveniji (standardizirana stopnja hospitalizacij in umrljivosti po hospitalizaciji, prevalenca srčnega popuščanja), kar bo omogočalo analizo stanja ter načrtovanje tako strokovnih ukrepov kot ukrepov zdravstvene politike za učinkovitejše obvladovanje srčnega popuščanja.

Projekt je razdeljen na dva dela: prvi del je namenjen oceni bremena srčnega popuščanja na osnovi podatkov iz nacionalne podatkovne zbirke Spremljanje bolnišničnih obravnav in registra Prijava smrti, drugi del pa je namenjen oceni prevalence srčnega popuščanja v splošni populaciji.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je bil koordinator prve raziskave v projektu: pridobivanje in obdelava podatkov o hospitalizacijah zaradi srčnega popuščanja iz podatkovne zbirke Spremljanje bolnišničnih obravnav. Raziskovalci iz NIJZ sodelujejo tudi pri drugi raziskavi v projektu in sicer pri koordinaciji presejalnih pregledov, vnosu in obdelavi podatkov iz presejalnih in diagnostičnih pregledov ter pripravi strokovnih gradiv za preiskovance.

Dodana vrednost

Predstavitev celostnih podatkov epidemiološkega bremena srčnega popuščanja v Sloveniji, kar bo omogočalo analizo stanja ter načrtovanje strokovnih ukrepov in ukrepov zdravstvene politike za obvladovanje srčnega popuščanja.

Ocena primernosti presejalnega testa (NT-proBNP) za presejanje splošnega prebivalstva za srčno popuščanje.

Na podlagi rezultatov prevalenčne raziskave SOBOTA-HF oblikovanje algoritma za obravnavo bolnikov s sumom na srčno popuščanje pri zdravniku družinske medicine.

Posebnost naše raziskave bo tudi testiranje novih kriterijev za opredelitev diastolične disfunkcije (prvo testiranje teh kriterijev v epidemiološki raziskavi o srčnem popuščanju).

Rezultati in gradiva

V celoti smo izvedli vse načrtovane (in s tem vse projektne) aktivnosti, vključno z dokončanjem obsežne presečne epidemiološke raziskave SOBOTA-HF. Slednje je vključevalo tudi eksterno validacijo diagnostičnih postopkov in opredelitev mednarodnega panela treh ekspertov do diagnoze srčno popuščanje v skladu s smernicami Zveze za srčno popuščanje Evropskega kardiološkega združenja. Pogostost srčnega popuščanja je bila izračunana med udeleženci raziskave (starimi 55 let in več) in ekstrapolirana na celotno prebivalstvo mesta Murska Sobota.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

1.01 Izvirni znanstveni članki

LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, SEDLAR, Nataša, ANKER, Stefan D., FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Heart failure prevalence in the general population: SOBOTA-HF study rationale and design. ESC Heart Failure, ISSN 2055-5822, 2019, vol. 6, iss., str. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ehf2.12496, doi: 10.1002/ehf2.12496. [COBISS.SI-ID 4567781]

OMERSA, Daniel, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Regional differences in heart failure hospitalizations, mortality, and readmissions in Slovenia 2004-2012. ESC Heart Failure, ISSN 2055-5822, 2019, vol. 6, iss., str.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ehf2.12488, doi: 10.1002/ehf2.12488. [COBISS.SI-ID 4567525]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. National trends in heart failure hospitalization rates in Slovenia 2004-2012. European Journal of Heart Failure, ISSN 1388-9842, 2016, vol. 18, iss. 11, str. 1321-1328, doi: 10.1002/ejhf.617. [COBISS.SI-ID 3702245]

OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, ERŽEN, Ivan, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Mortality and readmissions in heart failure: an analysis of 36,824 elderly patients from the Slovenian national hospitalization database. Wiener Klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, 2016, jg. 128, suppl. 7, str. S512-S518, ilustr., doi: 10.1007/s00508-016-1098-2. [COBISS.SI-ID 3759845]

CVETINOVIĆ, Nataša, LONČAR, Goran, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Heart failure management in the elderly – a public health challenge. Wiener Klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, 2016, jg. 128, suppl. 7, str. S466-S473, ilustr., doi: 10.1007/s00508-016-1138-y. [COBISS.SI-ID 3800293]

1.02 Pregledni znanstveni članek

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, MÅRTENSSON, Jan, STRÖMBERG, Anna, JAARSMA, Tiny, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Factors related to self-care behaviours in heart failure: a systematic review of European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale studies. European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, 2017, vol. 16, no. 4, str. 272-282, doi: 10.1177/1474515117691644. [COBISS.SI-ID 3858149]

SEDLAR, Nataša, SOČAN, Gregor, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, MÅRTENSSON, Jan, STRÖMBERG, Anna, JAARSMA, Tiny, LAINŠČAK, Mitja. Measuring self-care in patients with heart failure: a review of the psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991. [Print ed.], 2017, vol. 91, no. 100, str. 1304-1313, doi: 10.1016/j.pec.2017.02.005. [COBISS.SI-ID 3858405]

1.04 Strokovni članek

FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, GRABAR, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, NEMEŠ, Silva, BEZNEC, Peter, ERŽEN, Ivan. Osrednja vloga bolnišnice v regijski raziskovalni dejavnosti. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, sep. 2018, let. 45, št. 9, str. 15-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 4366565]

1.05 Poljudni članek

FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Aktivnosti na področju zgodnjega odkrivanja in obvladovanja srčnega popuščanja. Četrt: zbornik mestnih četrti Murska Sobota, dec. 2017, str. 2. [COBISS.SI-ID 4110053]

Doktorska disertacija

OMERSA, Daniel. Ocena epidemioloških značilnosti srčnega popuščanja v Sloveniji: doktorska disertacija = Assessment of epidemiological characteristics of heart failure in Slovenia: doctoral dissertation. Ljubljana: [D. Omersa], 2018. VIII, 70 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101151. [COBISS.SI-ID 4194789]

Magistrsko delo (bolonjski študij)

CIMBOLA, Klaudija. Nekateri vidiki kakovosti življenja pri osebah s tveganjem za razvoj srčnega popuščanja med prebivalci mesta Murska Sobota – presejalna presečna raziskava = Some aspects of quality of life in persons at risk for heart failure among the inhabitants of the city of Murska Sobota – a screening cross-sectional study: magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [K. Cimbola], 2021. 38 f., [4] f. pril., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2021/Cimbola_Klaudija.pdf. [COBISS.SI-ID 91748099]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Leto 2020

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Determinants of health-related quality of life in patients with heart failure: the importance of non-clinical variables. European Journal of Heart Failure, Supplement, 2020, ISSN 1567-4215, vol. 22, suppl. 1, str. 314. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1963. [COBISS.SI-ID 27553795]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Differences in heart failure patients with different levels of depressive symptomatology: disease severity, health-related quality of life and life satisfaction. European Journal of Heart Failure, Supplement, 2020, ISSN 1567-4215, vol. 22, suppl. 1, str. 314. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1963. [COBISS.SI-ID 27552259]

PRSA, Gregor, OMERSA, Daniel, SEDLAR, Nataša, ANKER, Stefan D., FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, LAINŠČAK, Mitja. Comparison of heart rate variability parameters among patients with different types of heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, 2020, ISSN 1567-4215, vol. 22, suppl. 1, str. 356. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1963. [COBISS.SI-ID 27556355]

DORA, Eva, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, SEDLAR, Nataša, ANKER, Stefan D., OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja. Assessment of functional capacity in patients with heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, 2020, ISSN 1567-4215, vol. 22, suppl. 1, str. 278. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1963. [COBISS.SI-ID 27558403]

Leto 2018

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Psychological interventions to improve psychological outcomes in patients with heart failure: a systematic literature review. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 586. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4244965]
LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Pulmonary function testing in heart failure patients. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 97. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4243941]

LAINŠČAK, Mitja, ZUPAN, Anja, CRNČIĆ, Danijel, NIKOLAJEVIC, Ivica, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Left ventricular dysfunction and heart failure in general population. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 426. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4244197]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Health-related quality of life, depressive symptoms and satisfaction with life in population with and at risk of heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 463. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4244453]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ZUPAN, Anja, SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja. Heart failure prevalence in general population – interim report of the Screening Of adult urBan pOpulation To diAgnose Heart Failure (SOBOTA-HF) study. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 572. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4244709]

DORA, Eva, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja. The short physical performance battery and nutritional status assessment in patients with heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 588. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4245221]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Depressive symptoms and health-related quality of life in patients with heart failure. European Journal of Public Health, ISSN 1464-360X. [Online ed.], 2018, vol. 28, suppl. 4, str. 460. https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky218.150/5192696, doi: 10.1093/eurpub/cky218.150. [COBISS.SI-ID 4367845]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Depressive symptoms are major determinant of restricted health-related quality of life in patients with heart failure. European Heart Journal, ISSN 0195-668X, 2018, vol. 39, suppl. 1, str. 460. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy566.P5404, doi: 10.1093/eurheartj/ehy566.P5404. [COBISS.SI-ID 4367589]

Leto 2017

FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, GRABAR, Daniel. (Za)kaj raziskujemo v Splošni bolnišnici Murska Sobota?. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Akademik Anton Vratuša – med znanostjo in politiko: Pomurska akademija Pomurju: (zbornik povzetkov), 15. znanstvena konferenca Pomurske Akademsko Znanstvene Unije, PAZU, Murska Sobota, 24. in 25. november 2017. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija. 2017, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 16111667]

OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, ERŽEN, Ivan, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Burden of comorbidities in elderly patients hospitalized with heart failure. Clinical health promotion, ISSN 2226-5864, Apr 2017, vol. 7, suppl. 1, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 3928549]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. Patient phenotypes and outcome in heart failure: a national hospitalization database cluster analysis. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2017, vol. 19, suppl. 1, str. 68. [COBISS.SI-ID 3941349]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, MÅRTENSSON, Jan, STRÖMBERG, Anna, JAARSMA, Tiny, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Factors associated with self-care behaviours in heart failure: a systematic review of european heart failure self-care behaviour scale (EHFScBS) studies. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2017, vol. 19, suppl. 1, str. 140. [ COBISS.SI-ID 3941605]

KLOMPSTRA, Leonie, SEDLAR, Nataša, STRÖMBERG, Anna, MÅRTENSSON, Jan, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, JAARSMA, Tiny. Effective interventions to improve self-care in patients with heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2017, vol. 19, suppl. 1, str. 308. [COBISS.SI-ID 3941861]

LAINŠČAK, Mitja, SEDLAR, Nataša, SOČAN, Gregor, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, MÅRTENSSON, Jan, STRÖMBERG, Anna, JAARSMA, Tiny. Psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, 2017, vol. 16, no. S1, str. S74. [COBISS.SI-ID 3955429]

Leto 2016

OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, ERŽEN, Ivan, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Differences in hospitalizations for heart failure between women and men: analysis of the Slovenian national heart failure hospitalizations database. Clinical Health Promotion, ISSN 2226-5864, June 2016, vol. 6, suppl. 1, str. 144-145. [COBISS.SI-ID 3667941]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. Survival after first heart failure hospitalization in Slovenia between 2004 and 2012. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2016, vol. 18, suppl. 1, str. 153. [COBISS.SI-ID 3647973]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. National trends and predictors of readmissions after HF hospitalization in Slovenia. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2016, vol. 18, suppl. 1, str. 313. [COBISS.SI-ID 3648229]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. Regional differences in heart failure hospitalizations in Slovenia 2004-2012. European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, nov. 2016, vol. 26, suppl. 1, str. 379. [COBISS.SI-ID 3768293]

OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, ERŽEN, Ivan, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Nacionalni trendi stopenj hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja in umrljivosti = National trends in heart failure hospitalizations and mortality. V: KRAIGHER, Alenka (ur.), BERGER, Tatjana (ur.), NIKOLIČ, Saša (ur.). Javno zdravje – povezovanje za zdravje: zbornik izvlečkov = Public health – networking for health. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2016, str. 158-159. [COBISS.SI-ID 3798757]

Trajanje projekta: 1. 1. 2016–30. 6. 2019

Nosilna organizacija: Splošna bolnišnica Celje (SB CE)

Projektna partnerja: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Splošna bolnišnica Murska Sobota (SB MS)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno