Epidemiološko spremljanje okužb s SARS-CoV-2 v priložnostnih skupinah

Epidemiološko spremljanje okužb s SARS-CoV-2 v priložnostnih skupinah

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Epidemiološko spremljanje okužb s SARS-CoV-2 v priložnostnih skupinah

Opis projekta

Covid-19 je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Svetovna zdravstvena organizacija je 30. januarja 2020 izbruh covida-19 razglasila za globalno grožnjo javnemu zdravju in 11. marca pandemijo. Slovenija je epidemijo razglasila 12. marca 2020. Z namenom preprečevanja in obvladovanja covida-19 želimo vzpostaviti spremljanje spreminjanja deleža ljudi z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 s ponavljajočimi se presečnimi (prevalenčnimi) raziskavami v različnih priložnostnih vzorcih ljudi. Prva opazovana skupina bo priložnostni vzorec nosečnic, ki so presejane na sifilis. Ostale opazovane skupine bomo izbrali kasneje (npr. zdravstveni delavci, itd.). Cilj je spremljati spreminjanje označevalcev okužbe s SARS-CoV-2 v priložnostnih vzorcih različnih skupin v obdobju od aprila 2020 do decembra 2022 po posameznih mesecih.

V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino je potekalo zbiranje in shranjevanje serumov nosečnic v skladu s protokoli Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za epidemiološko spremljanje okužbe s HIV z nevezanim anonimnim testiranjem. Omenjeni serumi, ki se zberejo ob presejanju na sifilis, so bili uporabljeni tudi za pri načrtovanem epidemiološkem spremljanju. Izbrani laboratoriji ali zdravstvene organizacije so zbirali in shranjevali tudi serume ostalih priložnostnih skupin ljudi, ki so bile določene naknadno. Zbrani so bili v skladu z metodologijo, ki smo jo pripravili.

Ko je bil na voljo validiran serološki test za dokazovanje označevalcev okužbe s SARS-CoV-2, so bili zbrani vzorci serumov nosečnic nevezano anonimno testirani na označevalce okužbe s SARS-CoV-2, ki ga je izvajal izbran laboratorij. Rezultate je laboratorij sporočal NIJZ in testirane vzorce predal NIJZ v shrambo.

Dodana vrednost

Z namenom preprečevanja in obvladovanja covida-19 smo želeli vzpostaviti spremljanje spreminjanja deleža ljudi z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 s ponavljajočimi se presečnimi (prevalenčnimi) raziskavami v različnih priložnostnih vzorcih ljudi.

Cilj je bil spremljati spreminjanje označevalcev okužbe s SARS-CoV-2 v priložnostnih vzorcih različnih skupin v obdobju od aprila 2020 do decembra 2022 po posameznih mesecih.

Rezultati in gradiva

V letu 2022 smo v okviru projekta T1 z naslovom Epidemiološko spremljanje okužb s SARS-CoV-2 v priložnostnih skupinah naredili seroprevalenčno študijo v priložnostnem vzorcu prebivalcev Slovenije. Uporabili smo rezidualne serume zbrane po koncu pandemičnega vala omikrona BA.1. Vzorci seruma so bili testirani na protitelesa proti glikoproteinu (anti-S) in nukleokapsidnemu proteinu (anti-N). Iz nacionalnih registrov (cepljenje in spremljanje covida-19) smo zbrali podatke o precepljenosti oziroma prebolelosti preiskovancev in jih povezali z rezultati anti-S in anti-N protiteles. Protitelesa proti S smo našli v 2439 (84,1 %) od 2.899 serumov oseb, starih 0–90 let, z najmanjšo prevalenco v starostni skupini 0–17 let. Delež anti-N pozitivnih je bil najnižji v starostni skupini ≥70 let. Delež anti-N pozitivnih je bil znatno višji med preiskovanci s potrjeno preteklo okužbo in med tistimi, ki niso bili nikoli cepljeni. Pri udeležencih, ki niso bili prijavljeni kot okuženi in nikoli niso bili cepljeni, je bila seroprevalenca protiteles anti-S in anti-N 53 % oziroma 35,5 %. Od časa odvzema seruma do sredine novembra 2022 je bilo 445 udeležencev (15,3 %) pozitivnih na SARS-CoV-2, z večjo verjetnostjo pri seronegativnih udeležencih, udeležencih v starostni skupini 40–59 let in tistih brez prijavljene predhodne okužbe. Status cepljenja in spol nista pomembno vplivala na tveganje okužbe. Ta študija poudarja pomen seropreiskav pri razumevanju razvoja pandemije.

Izsledke smo objavili v reviji: Sočan M et al. Seroprevalence of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Following the Omicron BA.1 Wave International Journal of Environmental Research and Public Health, faktor vpliva: 4,6

Trajanje projekta: 1. 3. 2020–31. 12. 2022

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektna partnerja: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Financiranje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno