Equal-Life

Equal-Life

Early Environmental quality and life-course health effects

Ne spreglejte
Najnovejše
Equal Life
Jeram s.

»Projekt Equal-Life obravnava vplive okolja na kognitivni razvoj in duševno zdravje otrok in mladostnikov od rojstva do 21 leta starosti. Izpostavljenost vključuje fizično in socialno okolje ter kazalce izpostavljenosti in/ali bolezni. Koncept kombinirane izpostavljenosti je imenovan eksposom. Obravnavani so tudi mediatorji na poti od izpostavljenosti do učinkov, in sicer stres, spanje in sposobnost spoprijemanje s težavami. Za ugotavljanje mehanizmov se analizirajo podatki enajstih kohortnih in šolskih študij.«

Dr. Sonja Jeram, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: EQUAL-LIFE – Studying the exposome for a healthier future for all children [Študij eksposoma za bolj zdravo bodočnost vseh otrok]

Uradna spletna stran projekta: https://www.equal-life.eu/en

Opis projekta

Projekt Equal-Life je namenjen razvoju in testiranju podatkov o kombinirani izpostavljenosti otrok in oceni vpliva te izpostavljenosti na otrokovo duševno zdravje in kognitivni razvoj. Pri tem bodo uporabljeni novi pristopi za oceno večmodalne izpostavljenosti. Kombinacija podatkov obstoječih kohortnih študij z novimi viri podatkov bo zagotovila vpogled v fizične in socialne vidike izpostavljenosti, ki do sedaj niso bili obravnavani. To bo izvedeno na različnih ravneh in v različnih časovnih okvirih, pri čemer bomo upoštevali porazdelitev izpostavljenosti po socialnih skupinah na podlagi spolne, etnične in socialne ranljivosti.

Projekt deluje v desetih delovnih sklopih:

 • Prvi sklop je na menjen mehanizmom prepoznavanja povezave med eksposomom in zgodnjimi znaki duševnega zdravja.
 • Drugi sklop je posvečen notranjemu eksposomu, to je odkrivanju biomarkerjev izpostavljenosti/ bolezni oziroma sprememb v vedenju in kognitivnih sposobnostih.
 • Tretji sklop zajema preučevanje zunanjega eksposoma, to je okolja in njegovih vplivov na zdravje otrok in mladostnikov.
 • Četrti sklop obravnava socialni eksposom, to je ekonomsko in družbeno okolje, ki vpliva na zdravje.
 • Peti sklop je posvečen multimodalnemu zbiranju in bogatenju eksposom podatkov. S tem so mišljeni podatki, ki jih dobimo z družbenimi omrežji, javnimi razpravami, debatnimi spletnimi stranmi in podobno.
 • Šesti sklop zajema analizo in modelirane podatkov.
 • Sedmi sklop prav tako zajema analizo in modeliranje podatkov, vendar gre v tem primeru za integrirano izpostavljenost z uporabo podatkov različnih kohortnih študij.
 • Osmi sklop vključuje sodelovanje deležnikov in razvoj omilitvenih ukrepov oziroma priporočil za intervencije in politike. Predvideva se vzpostavitev mreže deležnikov in učinkovit dialog med znanostjo in politikami.
 • Deveti sklop bo pripravil orodja, izobraževanje in materiale za ozaveščanje. Obstoječa in nova gradiva bomo prevajali in jih objavili na spletni strani projekta.
 • Deseti sklop zajema upravljanje projekta, reševanje etičnih vprašanj in diseminacijo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) aktivno sodeluje pri delovnih sklopih 1, 4, 8, 9 in 10. Vsebine teh sklopov zajemajo: mehanizme za identifikacijo povezave med eksposomom in zgodnjimi kazalniki duševnega zdravja, socialni eksposom, vključenost deležnikov in razvoj ukrepov, razvoj orodij, izvedba izobraževanj in uvajanje novosti. Delovni sklop 10 vključuje upravljanje projekta, etične vidike in razširjanje informacij. Ocenili bomo vloga potencialnih mediatorjev (stres, spanje, obvladovanje težav), v povezavi med socialnimi in okoljskimi tveganji, zaščitnimi faktorji, duševnim zdravjem, kognitivnim razvojem, glede na razvojno fazo otroka. V največji meri bo NIJZ vključen v delovnem sklopu 4, ki zajema analizo pravičnosti politik in vplive na starše in otroke iz različnih populacijskih skupin. Izvedene bodo ocene vplivov politik različnih sektorjev pomembnih za zdravje.

Equal-Life je petleten projekt vreden 194.421.96,25 €. Osnovan je na konzorciju 22 partnerjev z multidisciplinarnim znanjem in izkušnjami iz 11 držav.

Dodana vrednost

Pomembno za Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je, da pri tem projektu sodelujemo zaposleni iz Centra za zdravstveno ekologijo in Centra za proučevanje in razvoj zdravja. Na ravni Slovenije pa je sodelovanje pomembno zaradi možnosti stika na mednarodni ravni. Pomembno je strokovno posvetovanje, izmenjava mnenj in možnost vpliva pri izdelovanju novih smernic in politik na nacionalni ravni.

Pričakovani rezultati in gradiva

NIJZ je sodeloval pri organizaciji letnega sestanka, ki je bil izveden v Ljubljani. Sestanek je bil hibridne narave. Obenem smo organizirali tudi srečanje deležnikov.

Sodelovali smo pri kokreacijskem sestanku deležnikov v Skopju in na forumu deležnikov v Milanu. Vse naloge so izvedene v povezavi delovnih sklopov 8 in 9. Udeležili smo se sestanka mreže exposome projektov EHEN v Barceloni. Na kongresu INTERNOISE v Glasgowu smo sodelovali pri organizaciji in vodenju sekcije, kjer smo izpostavili hrup v okolju in vplive na zdravje otrok. Sodelovali smo pri oblikovanju spletne strani (toolkit/toolbox), kjer bodo na razpolago informacije in orodja, ki bodo v pomoč raziskovalcem pri raziskavah in prostorskim načrtovalcem pri posegih v okolje in pripravi novih prostorskih politik za podporno okolje otrokom in mladini.

V letih 2021/22 smo največ časa posvetili nalogi v delovnem sklopu Socialni exposome, kjer smo ocenili politiko okoljskega hrupa in prostorskega načrtovanja v Sloveniji, še posebej skozi prizmo socialnih neenakosti, ki jih te politike povzročajo ali preprečujejo.

Izdelali smo poročilo ‘Deliverable D 4.5 Equity impact assessment of policies’ in pripravili prispevek za kongres ICBEN 2023, ki bo potekal junija 2023 v Beogradu.

Pričakovan rezultat projekta so orodja in navodila, ki bodo v pomoč raziskovalcem, odločevalcem in drugim deležnikom pri zagotavljanju načrtovanja podpornega okolja za vse otroke in mlade v posameznih okoljih in obdobjih njihovega razvoja.

Trajanje projekta: 1. 1. 2020–31. 12. 2024 (z možnim podaljšanjem za 6 mesecev, do junija 2025)

Nosilna organizacija: Netherlands National Institute for Public Health and the Environment, Nizozemska (RIVM)

Projektni partnerji:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Slovenija
 • Goeteborgs Universitet, Švedska
 • Ta-Suomen Yliopisto, Finska
 • University of Leicester, Združeno kraljestvo
 • Universitaet Bremen, Nemčija
 • Technische Universiteit Delft, Nizozemska
 • Karolinska Institutet, Švedska
 • Stichting International Network Onchildren’s Health, Environment and Safety, Nizozemska
 • Fundacion Privada Instituto De Salud Global Barcelona, Španija
 • Technische Universitaet Kaiserslautern, Nemčija
 • Universiteit Gent, Belgija
 • Helsingin Yliopisto, Belgija
 • Technische Universiteit Eindhoven, Nemčija
 • Zeus Gmbh, Zentrum fur Angewandte Psychologie, Umwelt- Und Sozialforschung, Nemčija
 • Institut za javno zdravje na Republika Makedonija Skopje, Severna Makedonija
 • Technische Universitaet Graz, Avstrija
 • Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Nemčija
 • Gemeente Utrech, Nizozemska
 • Quantia Consulting, Italija; AVANS HOGESCHOOL, Nizozemska
 • Institute Of Health Research Pere Virgili, Španija

Financiranje: Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru pogodbe št. [874724].

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno