EU menu LOT 1

EU menu LOT 1

Projekt Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) EU Menu je prva vseevropska raziskava, ki bo priskrbela standardizirane podatke o tem, kaj jedo ljudje v vseh državah in regijah EU. To bo omogočalo bolj natančne ocene izpostavljenosti in podpiralo odločevalce na področju prehrane in varne hrane.  

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: EU Menu Lot 1

Opis projekta

Nacionalni podatki o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah posameznih živil pri posameznih skupinah prebivalcev Slovenije so nujna osnova za svetovanje in spodbujanje zdravega načina prehranjevanja, so vir raziskovalnih informacij in podpora ustvarjalcem nacionalnih politik. Slovenija se je s tem projektom pridružila skupini držav, ki po enotni metodologiji zbirajo podatke o zaužitih količinah posameznih živil pri najmlajših prebivalcih Slovenije, kar bo omogočilo tudi bolj zanesljive ocene izpostavljenosti.

Vzpostavitev zbirke podatkov o zaužitih količinah živil v skupni European Food Consumption Database pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) .

Zagotoviti nacionalno zbirko podatkov o zaužitih količinah živil, prehranskih navadah ter zdravstvenem stanju populacije od treh mesecev do treh let starosti, ki je usklajena z EFSA EU Menu metodologijo.

Dodana vrednost

Reprezentativni nacionalni prehranski podatki za ocene prehranskih vnosov pomembnih hranil in ocene vnosa dejavnikov tveganja.

Informacije o prehranskih navadah v povezavi z zdravjem.

Informacije za kazalnike, ki so opredeljeni v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 2015–2025.

Podpora odločevalcem in možnost drugih raziskav s področja prehrane in zdravja.

Rezultati in gradiva

Priprava in obdelava zbranih podatkov. Raziskava SI.Menu 2017/18 temelji na treh vrstah zbranih podatkov:

  • splošni anketni vprašalnik in vprašalniki o dojenju, uvajanju hrane, sončenju ter vprašalnikom o pogostosti uživanja nekaterih zaužitih živil/jedi,
  • 2 x zapis jedilnika prejšnjega dne,
  • antropometrične meritve. Znanstveno poročilo » SI.Menu 2017/18 – Slovenian national dietary survey on children (infants, toddlers),
  • Osnutek Sumarnika – Nacionalna prehranska raziskava SI.Menu 2017/18 Izsledki raziskave o prehrani prebivalcev Slovenije v starosti od 3 mesecev do 74 let,
  • Pripravljeni seti zbranih podatkov za prenos na EFSA.

Trajanje projekta: 9. 12. 2014–8. 6. 2019

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektni partnerji: Inštitut Jožef Stefan (IJS), Univerzitetni klinični center, Pediatrična klinika (PEK), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (BF), Pedagoška fakulteta (PEF), Inštitut za nutricionistiko (NUTRIS), Univerza na Primorske, Fakulteta za vede o zdravju (UPFVZ), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (UMFZV)

Financiranje: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno