EU-TOPIA-EAST

EU-TOPIA-EAST

TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer in Eastern-Europe: Equitable, Actionable, Sustainable and Trustworthy

Ne spreglejte
Najnovejše
EutopiaEastLogo

Naslov projekta: EU-TOPIA-EAST

Opis projekta

Zaradi velike odmevnosti in dobrih rezultatov projekta EUTOPIA (Horizon 2020) so se nizozemski partnerji odločili, da prijavijo nadaljevanje projekta, ki bo usmerjen predvsem v države vzhodne Evrope. Ker je v projektu EUTOPIA Slovenija sodelovala kot vzorčna država, so nas ponovno povabili k sodelovanju. V okviru novega projekta EUTOPIA EAST bodo vzhodnoevropske vzorčne države šle čez cel cikel projekta EUTOPIA, s tem da bo dodatni poudarek na implementaciji določenih komponent organiziranega programa presejanja za zgodnje odkrivanje raka v treh izbranih vzorčnih državah (Črna Gora – presejanje za raka debelega črevesa in danke, Gruzija – presejanje za raka dojke, Romunija – presejanje za raka materničnega vratu).

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ima veliko izkušenj z implementacijo in upravljanjem presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke (Program Svit) in zato smo za projekt zanimivi in potrebni partnerji.

NIJZ bo sodeloval pri implementaciji presejanje za raka debelega črevesa in danke v Črni gori: pri identifikaciji ovir za implementacijo programa; pri prepoznavi deležnikov, ki bi lahko pomagali pri odpravi ovir oziroma pri prepoznavi tistih, ki ovire povzročajo; pri pripravi akcijskega načrta za odpravo ovir; pri pripravi plana implementacije programa; pri oblikovanju nabora podatkov, ki se bodo zbirali v registru presejalnega programa; pomoč pri oblikovanju strokovnih smernic; predstavitev komunikacijskih in promocijskih izkušenj.

Dodana vrednost

Utrjevanje ugleda v mednarodni strokovni javnosti in delitev izkušenj s področja presejanja za raka debelega črevesa in danke.

Vzpostavitev mednarodnih strokovnih povezav.

Pričakovani rezultati in gradiva

10. 1. 2022: Projektni sodelavci iz Italije so pripravili pripombe in predloge dopolnitev tabel in protokolov za zbiranje podatkov o izvajanju presejanja RDČD in kolonoskopskih preiskavah v Črni gori.

10. 4. 2022: Sestanek sodelujočih držav konzorcija na daljavo. Predstavitev napredka z Miscan modelirnim orodjem za Črno goro – presejanje za RDČD, Romunijo – presejanje za raka materničnega vratu, Gruzijo – presejanje za raka dojk. Uskladitev programa za sestanek konzorcija načrtovanega 9.–10. 6. 2022 v Črni gori.

17.–19. 5. 2022: Open Days of Slovenian Cancer Screening Programmes. Predstavitev programov DORA, ZORA in Program Svit tujim udeležencem srečanja. Predstavitev presejalnih programov iz Romunije, Črne gore, Hrvaške in Nizozemske.

9.–10. 6. 2022: Sestanek konzorcija sodelujočih držav v Budvi, v Črni gori. Predstavitev rezultatov modeliranja z orodjem Miscan, analize ovir za izvedbo presejanja in analize podatkov za Črno goro – presejanje za RDČD, Romunijo – presejanje za raka materničnega vratu, Gruzijo – presejanje za raka dojk. NIJZ predstavi slovenske rešitve pri upravljanju presejalnih programov in zakonodajnih rešitvah. Pri pripravi prezentacije smo sodelovali s Programom Svit, ZORA in DORA.

10. 2. 2022: Sestanek sodelujočih držav konzorcija na daljavo. Pregled izvedenih aktivnosti: načrti za nadaljnje delo, spremljanje izvedenih postopkov presejanja, modeliranje različnih scenarijev izvajanja presejanja, implementacija programov za presejanje raka dojk, RDČD in materničnega vratu.

Ves čas izvajanja projekta v 2022 smo sproti pregledovali literaturo na temo projekta in delovne verzije dokumentov.

Trajanje projekta: 1. 5. 2021–30. 4. 2026

Nosilna organizacija: ERASMUS MC

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: DG Research & Innovation

 

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno