Healthy GateWays

Healthy GateWays

Preparedness and action at points of entry

Ne spreglejte
Najnovejše
HEALTHYGATEWAYS

Naslov projekta: Healthy GateWays

Opis projekta

Glavni cilj projekta je podpreti sodelovanje med različnimi državami z namenom izboljšanja zmogljivosti pri preprečevanju in boju proti čezmejnim nevarnostim za zdravje, ki vplivajo ali izhajajo iz prometa na vstopnih točkah v države (pristanišča, letališča, meje) in tako prispevati k visoki ravni varovanja javnega zdravja v Evropski uniji.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je partner projekta in sodeluje kot vodja sklopa  Delovnega paketa (DP) 2 (diseminacija). Glavne vsebinske naloge so:

 • analiza deležnikov,
 • načrt diseminacije,
 • nacionalni načrt diseminacije,
 • spletna stran,
 • dvomesečna elektronska glasila,
 • letaki, banerji, logo, predloge za pisma/ppt,
 • družbena omrežja, YouTube, Twitter,
 • poročila o spremljanju nacionalnih načrtov diseminacije in implementacije,
 • oblikovanje končnega poročila.

Sokoordinator tudi pri DP 8: Chemical threat at PoE, glavne vsebinske naloge so:

 • delavnica v Sloveniji o problematiki kemijske varnosti na vstopih v državo,
 • pregled načrtov za ukrepanje ob kemijskih nesrečah,
 • priprava in posodobitev smernic za pripravo načrtov ob ukrepanju ob kemijskih nesrečah,
 • izobraževanja v povezavi s posameznimi temami v zvezi s kemijsko varnostjo,
 • izobraževanja z namenom priprave različnih deležnikov (na ladjah, letalih, mejnih prehodih) na kemijske nesreče na vstopnih točkah v državo).

Dodana vrednost

Projekt sledi osnovni usmeritvi javnega zdravja, in sicer področja varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, okoljskimi nesrečami in ostalimi dejavniki, ki imajo akutne posledice na zdravje ljudi.

Rezultati in gradiva

Vodenje delovnega paketa DP 2 – Diseminacija: objavljanje na spletnih omrežjih (Linkedin, Youtube, Researchgate, Twitter) in priprava poročil (Monitoring report, Monthly Report). Priprava dokumentov, postopkov in ukrepov v zvezi s preprečevanjem okužb z virusom SARS-CoV-2.

Aktivno sodelovanje pri DP 8 Chemical threats at PoE: organizacija izobraževanja na temo kemijske varnosti na kopenskih mejnih prehodih (7. 10. 2021), priprava orodja za ukrepanje ob kemijskih nesrečah na letališčih in v pristaniščih (D 8.1: Chemical preparedness assessment tool), pripravljanje smernic za kemijsko varnost na točkah vstopa (D 8.2: Guidance document).

Za potrebe sledenja stikov potnikov in izmenjavo podatkov med državami članicami EU, se je oblikoval skupni e-sistem za sledenje potnikov (PLF obrazec), ki omogoča lažje in hitrejše zbiranje ter izmenjavo podatkov, s čimer bi bilo sledenje stikov bolj učinkovito in uspešno. Elektronski obrazec za potrebe sledenja stikov potnikov v letalskem in ladijskem prometu je Slovenija uvedla 16. avgusta 2021.

Trajanje projekta: 1. 5. 2018–30. 4. 2022

Nosilna organizacija: University of Thessaly – Laboratory of Hygiene and Epidemiology – Special Account Funds for Research of University of Thessaly

Projektni partner: Pri projektu sodeluje 17 mednarodnih partnerjev, vključno z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Skupni ukrep financira EU v okviru 3. programa javnega zdravja (2014–2020).

 

 

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno