HERA

HERA

Enhancing whole genome sequencing (wgs) and/or reverse transcription polymerase chain reaction (rt-pcr) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in the European Union and European Economic Area

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Hera

Opis projekta

Glavni namen projekta HERA je v procesu digitalizacije sistema spremljanja in prijavljanja različic SARS-CoV-2 in poročanje primerov na ECDC.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pripravljamo servis, ki bo omogočal sprejem nadgrajenih podatkov iz laboratorijev preko CRPP. Načrtujemo, da se v prvi polovici leta 2022 nadgrajeni laboratorijski podatki z informacijo o različici SARS-CoV-2 prenesejo v Evidenco nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (zbirka podatkov NIJZ 48). Sledi testiranje nacionalnega sistema poročanja različic na strani NIJZ/vseh deležnikov in po potrebi dodatno usklajevanja in prilagajanja posameznih informacijskih sistemov. Ob uspešni vzpostavitvi digitalizirane laboratorijske prijave različic na NIJZ bomo lahko zagotovili pravočasno poročanje na nacionalni in evropski ravni. Za deležnike bomo pripravili avtomatiziran analitičen prikaz (ključnih kazalnikov) različic in vzpostavili avtomatizirano tedensko poročanje primerov različic na ECDC (”case-based” poročanje).

Dodana vrednost

Eden izmed ključnih izdelkov v sklopu epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni je priprava in posredovanje podatkov mednarodnim deležnikom. Sporočamo podatke o prijavljenih primerih nalezljivih bolezni in okužb na ECDC in drugim mednarodnim deležnikom.

Rezultati in gradiva

Na NIJZ smo v procesu digitalizacije sistema spremljanja in prijavljanja različic SARS-CoV-2 ter poročanja primerov na ECDC pripravili servis, ki omogoča sprejem nadgrajenih laboratorijskih podatkov iz Centralnega registra podatkov o bolnikih (CRPP) v Evidenco nalezljivih bolezni (zbirka podatkov NIJZ 48). V aprilu 2022 je NLZOH pričel s prijavo različic SARS-CoV-2 na NIJZ preko CRPP. Servis smo v tem času testirali in nadgrajevali ter pričeli pripravljati različice za avtomatsko poročanje na ECDC (”case-based” poročanje). Konec junija 2022 smo bili na NIJZ pripravljeni, da začnemo s ”case-based” poročanjem različic SARS-CoV-2 na ECDC. Zato smo se dne 27. 6. 2022 z dopisom Digitalizacija sistema spremljanja in prijavljanja različic SARS-CoV-2 pod številko 1812-24/2022 (561) obrnili na IMI s prošnjo, da se priključijo NLZOH pri poročanju različic SARS-CoV-2 na NIJZ. Ker odgovora z IMI do 30. 9. 2022, ko se je projekt HERA zaključil, nismo prejeli, smo podatke pravočasno poročali na ECDC (samo) za dve tretjini podatkov o različicah SARS-CoV-2.

Trajanje projekta: 3. 9. 2021–30. 9. 2022

Nosilna organizacija: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Evropski center za nalezljive bolezni (ECDC)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno