Heroji

Heroji

Zavod VOZIM. Vozim, vendar ne hodim.

Ne spreglejte
Najnovejše
VOZIMVENDARNEHODIM

Naslov programa: Heroji

Opis programa

Spodbujanje lokalnih skupnosti za odgovornejši odnos do pitja alkohola in rabe konoplje.

Zmanjševanje rabe alkohola in konoplje med mladostniki.

Spodbujanje lokalnih okolij k sprejemanju celovitih politik za zmanjševanje rabe alkohola in konoplje med mladostniki in drugimi starostnimi skupinami.

Dodana vrednost

Aktivnosti programa bodo prispevale k dvigu ozaveščenosti lokalnih skupnosti o rabi alkohola in konoplje, dolgoročno pa bodo pripomogle k oblikovanju bolj odgovornega odnosa do rabe psihoaktivnih snovi. Gre za celovit pristop, ki omogoča medsektorsko sodelovanje in dostop do različnih ciljnih skupin, ki lahko vplivajo na problematiko in so pomembne za sprejemanje in izvrševanje ukrepov učinkovite politike zmanjševanja rabe psihoaktivnih snovi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) s takšnim sodelovanjem pridobiva celovitejši vpogled v problematiko v različnih lokalnih okoljih, kar pomembno prispeva k mreženju na lokalnih ravneh.

Rezultati in gradiva

V letu 2021 so bile v okviru projekta Heroji furajo v pižamah (Zavod Vozim) izvedene naslednje aktivnosti:

v sklopu dejavnosti 4.4 Posveti (lokalno regionalni dogodki) smo sodelovali na 3. lokalno regionalnih posvetih z mladimi (predstavitve in sodelovanje na okroglih mizah in delavnicah), in sicer 10. 5. 2021, Ljutomer; 16. 6. 2021, Polzela in 5. 10. 2021, Črnomelj. Izvedli smo tri delavnice za starše Pogovoriti se moramo o alkoholu (15. 4. 2021, 15. 6. 2021 in 21. 9. 2021) ter sodelovali pri razvoju in izvedbi delavnice Pogovoriti se moramo o alkoholu in konoplji (21. 12. 2021).

V sklopu dejavnosti 4.5 Zdrava=prava odločitev, predstavitev smernic kakovostne ter učinkovite preventive za lokalne odločevalce, učitelje, mladinske delavce in vodje društev, ipd., smo razvili in izvedli dva posveta na temo učinkovite preventive alkohola in konoplje, in sicer 3. 6. 2021 v regiji OE Murska Sobota in 10. 11. 2021 v regiji OE Celje.

V sklopu dejavnosti 9.3 Prilagoditev meril za vrednotenje programa in priprava navodil za ocenjevanje,  smo prilagodili merila, pripravili Obrazec za vrednotenje, posodobili Vprašalnik in pripravili Izjavo o navzkrižju interesov ter uporabi osebnih podatkov.

V sklopu dejavnosti 9.4 Vrednotenje programa smo ovrednotili intervencijo Še vedno vozim vendar ne hodim.

Objavili smo 6 novic o aktivnostih Zavoda Vozim na portalu MOSA, novice smo objavili tudi v dveh MOSA e-novičnikih. Znotraj posameznih sklopov aktivnosti smo organizirali oziroma se udeležili več sestankov predstavnikov Zavoda Vozim in NIJZ ter več sestankov znotraj NIJZ.

V letu 2022 sta potekala zaključevanje projektnih aktivnosti in diseminacija rezultatov.

Trajanje programa: 1. 11. 2019–15. 11. 2022

Nosilna organizacija: VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

 

 

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno