InAirQ

InAirQ

Ne spreglejte
Najnovejše
logo_1

Polni naslov projekta: Transnational Adaption Actions for Integrated Indoor Air Quality Mnagement

Akronim: InAirQ

Opis projekta

Projekt InAirQ je namenjen preučevanju in določitvi vplivov onesnaženega zraka iz bivalnih prostorov na zdravje ljudi ter osveščanju o tej problematiki. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da predstavlja izpostavljenost onesnaženemu zraku, zunanjemu in v bivalnih prostorih, enega glavnih okoljskih javnozdravstvenih problemov z resnimi zdravstvenimi posledicami. Do sedaj je bila večina raziskav in ukrepov v zvezi z onesnaženim zrakom usmerjena v problematiko zunanjega zraka. Način življenja v Evropi je tak, da večino časa preživimo v zaprtih prostorih, tudi otroci. Glede na literaturo so za učinke onesnaženega zraka najbolj občutljivi otroci v starosti od 6 do 14 let, šolarji, ki predstavljajo dobro desetino prebivalstva.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je partner projekta in sodeluje pri vseh aktivnostih projekta, hkrati je vodja sklopa A.T3.1. Glavne vsebinske naloge so:

 • priprava ogledov dobrih praks šolskih objektov,
 • pregled stanja šolskih objektov v Sloveniji,
 • izvajanje meritev kakovosti notranjega zraka,
 • anketiranje staršev opazovanih otrok Vprašalnik o boleznih dihal in alergijah pri šoloobveznih otrocih in o domačem okolju,
 • priprava analiz, poročil,
 • priprava in implementacija smernic za izboljšanje kakovosti notranjega zraka v izbranih šolskih objektih.

Dodana vrednost

Projekt sledi ciljem Akcijskega načrta za zdravje otrok in mladostnikov, katerim je potrebno zagotoviti zdravo življenjsko okolje. Namen projekta je izdelava metode in potrebne aktivnosti, ki bo zagotavljala ustrezno kakovost zraka v šolah, kjer otroci preživijo večji del dneva.

Dodana vrednost za NIJZ:

 • izboljšali bomo ugled NIJZ na področju kakovosti notranjega zraka,
 • povečali bomo aktivnosti na področju zdravih šolskih objektov, s poudarkom na kakovosti notranjega zraka (aktivnosti za strokovno in splošno javnost),
 • pridobili bomo mednarodne kontakte in vključitev v mrežo ekspertov,
 • pripomogli bomo k dodatnemu razvoju strokovnega področja kakovosti notranjega zraka.

Dodana vrednost za Republiko Slovenijo:

 • povečali bomo aktivnosti na področju zdravih šolskih objektov, s poudarkom na kakovosti notranjega zraka (aktivnosti za strokovno in splošno javnost),
 • pregledali bomo dobre prakse v tujini na področju kakovosti notranjega zraka,
 • pregledali bomo stanje šolskih objektov v MOL,
 • analizirali bomo izbranih 12 šolskih objektov v Sloveniji z vidika kakovosti notranjega zraka ter pripravili smernice za izboljšave,
 • pripravili bomo ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka v šolskih objektih.

Rezultati in gradiva

Ključni rezultati projekta v letu 2019:

 • organizacija foruma na temo kakovosti notranjega zraka v OŠ za splošno in strokovno javnost,
 • informiranje o projektu vseh občin, šol, ministrstev,
 • udeležba na delovnem srečanju v Budimpešti,
 • sodelovanje na mednarodni konferenci v Budimpešti s prispevkom,
 • objava znanstvenega prispevka Pomen interdisciplinarnega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti notranjega zraka v monografiji Pogledi na prostor javnih vrtcev in osnovnih šol,
 • sodelovanje na konferenci International Days of Public and Environmental Health Profession 2019 s prispevkom RESEARCH TRENDS IN EPIDEMIOLOGY (diseminacija projekta),
 • priprava dveh izobraževanj za različne ciljne publike (oktober 2019): za ravnatelje ter za predstavnike občin/ministrstev,
 • zbiranje podpisanih deklaracij šol, s katerimi so se zavezale k skrbi za zdravo šolsko okolje.

Ključna izdelka v letu 2019 sta dve natisnjeni in e-izdaji  gradiv  za izobraževanja o pomembnosti kakovosti notranjega zraka

 1. Priročnik za izobraževanje učencev in učiteljev osnovnih šol Kakovost notranjega zraka v osnovnih šolah
 2. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov – Gradivo za izobraževanje v okviru projekta InAirQ – Kakovost notranjega zraka v šolskih prostorih

Zbornik recenziranih znanstvenih povzetkov: Kakovost zraka v notranjih prostorih

Priročnik za izobraževanje učencev in učiteljev osnovnih šol: Kakovost notranjega zraka v osnovnih šolah

Zbornik recenziranih znanstvenih povzetkov: Kakovost notranjega zraka v šolskih prostorih, gradivo za izobraževanja v okviru projekta InAirQ

Poročilo o realizaciji

Projekt se je podaljšal za pol leta – namesto junija 2019 se je končal decembra 2019. Zaključili smo vse obveznosti projekta.

V letu 2019 smo organizirali dva izobraževalna dogodka, poskrbeli smo za podpise deklaracij, izvedli en forum kakovosti okolja. Udeležili smo se mednarodne konference v Budimpešti.

Sodelovali smo pri diseminaciji projekta (socialna omrežja, priprava prispevkov za konference, monografijo, revije ipd.).

Udeležili smo se projektnega srečanja v Budimpešti.

Trajanje projekta: 1. 7. 2016–31. 12. 2019

Nosilna organizacija: National Public Health Center Budapest, Madžarska

Projektni partnerji:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 • Várpalota Város Önkormányzata, Madžarska
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. JerzegoNofera, Madžarska
 • Urząd Marszałkowski Województw a Łodzkiego, Poljska,
 • Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha, Slovenija
 • Státní zdravotní ústav, Češka
 • Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, Italija
 • Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Italija

Financiranje: SVRK

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno