INTEGRATE

INTEGRATE

Ne spreglejte
Najnovejše

Polni naslov projekta: Skupna aktivnost za integracijo preprečevanja, testiranja in povezovanja z zdravstveno oskrbo za okužbe s HIV, virusi hepatitisa, povzročitelji tuberkuloze in povzročitelji spolno prenesenih okužb v Evropi (JA INTEGRATE)

Skrajšan naslov projekta: JA INTEGRATE

Opis projekta

Glavni namen projekta je prispevati k zgodnejši diagnozi, takojšnji zdravstveni oskrbi in preprečevanju okužbe s HIV, virusnih hepatitisov (B in C), tuberkuloze, spolno prenesenih okužb (SPO) v državah članicah EU do leta 2020.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je skupaj z ICO-CEEISCAT (Barcelona, Španija) vodja Delovnega svežnja 6. V okviru tega delovnega svežnja želimo prispevati k izboljšanju sposobnosti zdravstvenih organizacij, organizacij civilne družbe in inštitutov javnega zdravja za integracijo podatkov o testiranju za zgodnjo diagnozo in o vstopu v zdravstveno oskrbo za okužbo s HIV, virusne hepatitise (B in C), tuberkulozo in SPO v državah članicah EU do leta 2020.

Kot pridružen partner bomo v manjši meri sodelovali tudi pri večini drugih delovnih svežnjev.

Dodana vrednost

NIJZ je v sodelovanju z LEGEBITRO izvajal pilotiranje integracije podatkov spremljanja testiranja na okužbo s HIV, hepatitisom B in C ter nekaterih SPO v skupnosti, kar bo pripomoglo k izboljšanju spremljanja izvajanja Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2015–2017, ki jo je aprila 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije.

Rezultati in gradiva

V obdobju od 1. 11. 2020 do 31. 5. 2021 smo:

  • spremljali izvajanje skupnega ukrepa in sodelovali pri sestankih koordinacijske skupine (Steering Committee) (DP 1 in DP 2)
  • sodelovali pri pisanju člankov za BMC Infectious Diseases (DP 6);
  • prispevali k pripravi poročila Rodmap report;
  • sodelovali pri pripravi in izvedbi foruma Partnership forum;
  • sodelovali pri konferenci HEPHIV 2021.

Trajanje projekta: 1. 9. 2017–31. 5. 2021

Nosilna organizacija: CHIP (Centre of Excellence for Health, Immunity & Infections), Danska

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: HaDEA

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno