INTENT

INTENT

Projekt INTENT je evropski projekt, ki naslavlja obvladovanje raka in je sofinanciran s strani mehanizma Interreg Central Europe. Izvajati se je začel 1. julija 2017 in je trajal tri leta.

Ne spreglejte
Najnovejše
intent_cmyk_bel_rob

Polni naslov projekta: Uporaba smernic in primerjalne analize za spodbujanje rešitev socialnega podjetništva za boljšo na bolnika osredotočeno onkološko oskrbo v Srednji Evropi

Angleški naslov projekta: UsIng guidelines and beNchmarking to Trigger social entrepreneurship solutions towards better patient-centred cancer care in cENTral Europe

Skrajšan naslov: INTENT

Spletna stran projekta: https://programme201420.interregcentral.eu/Content.Node/INTENT.html

Opis projekta

Projekt INTENT združuje 4 države članice Evropske skupnosti in 18 organizacij.

Glavni cilj projekta je vzpostaviti znanje, kompetence in kapaciteto za primerjave (benchmarking) in socialno podjetništvo za harmonizacijo in izboljšavo onkološke obravnave, ki je usmerjena na paciente na prostoru srednje Evrope.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vodi delovni paket Komunikacija in sodelovanje pri policy mapping/recommendations for policymakers.

Dodana vrednost

Razvijanje kompetenc na področju onkologije in anketiranja/priprave smernic za politične odločevalce. Krepitev znanja na področju komunikacije – poudarek na srednji Evropi. Večja povezanost strokovnjakov in političnih odločevalcev na področju onkološke politike na področju srednje Evrope ter med Slovenijo in sosednjimi državami. Sinergija s skupnim ukrepom iPAAC.

Rezultati in gradiva

V letu 2020 je potekalo zaključevanje priporočil za razvijanje kompetenc na področju onkologije in priprave smernic za politične odločevalce. Poleg tega smo skupaj delali na pripravi ukrepov za krepitev znanja na področju komunikacije – poudarek na srednji Evropi. Ključni cilj je bil, da bi prišlo do večje povezanosti strokovnjakov in političnih odločevalcev na področju onkološke politike na področju srednje Evrope ter med Slovenijo in sosednjimi državami. Trudili smo se tudi zagotavljati sinergije s skupnim ukrepom iPAAC. Sodelovali smo pri pripravi priporočil kot tudi pri zaključevanju smernic za odločevalce. Projektna skupina je razvila model, priporočila in spletno orodje za pomoč zainteresiranim centrom pri vzpostavljanju na bolnika osredotočene oskrbe.

Ekipa sodelavcev NIJZ je uspešno izpeljala tako priprave kot izvedbo zaključne konference in končnega sestanka partnerjev. Oba sestanka sta potekala spletno brez fizične prisotnosti zaradi ukrepov povezanih z epidemijo covida-19. Na zaključni konferenci so bili predstavljeni rezultati projekta ter virtualni center znanja.

V januarju in februarju 2021 je sledila še priprava zaključnega poročila ter dogovor o avtorskih pravicah in načrt publiciranja izsledkov projekta v strokovni in znanstveni literaturi.

Gradiva:

Trajanje projekta: 1. 7. 2017–30. 06. 2020

Nosilna organizacija: Beneški onkološki inštitut (Veneto Institute of Oncology – IRCCS)

Projektni partnerji dostopni na naslednji povezavi

Financiranje: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno