Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih (L7-1849)

Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih (L7-1849)

Ne spreglejte
Najnovejše
Urška Blaznik

»Pri projektu Nutri-D smo naslavljali ugotovljeno pomanjkanje vitamina D pri odraslih prebivalcih Slovenije. Z raziskovalci smo razvili in validirali posebno orodje (spletni vprašalnik) za oceno prehranskega vnosa vitamina D. Med dosedanjimi uporabniki orodja kar 63 % moških in 57 % žensk s hrano in prehranskimi dopolnili ni doseglo 5 µg dnevnega vnosa vitamina D, čeprav se v obdobju zime priporoča vnos vsaj 20 mikrogramov vitamina D. Povprečen vnos vitamina D s prehrano pri moških je bil 2,8 µg ter 2,6 µg pri ženskah. Vprašalnik je pokazal še, da vitamin D prehrani dodaja več žensk (46 %) kot moških (32 %).«

Dr. Urška Blaznik, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih – L7-1849

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17921

Opis projekta

Glavni cilj projekta je ugotoviti, kakšna so sezonska nihanja v količini vitamina D pri odraslih v Sloveniji ter raziskati povezavo med fototipom, barvo in osončenostjo kože in indeksom melanina ter količino vitamina D v telesu ter preveriti učinkovitost različnih formulacij za dopolnjevanje prehrane z vitaminom D. V prvem sklopu bomo ugotavljali sezonsko variacijo statusa vitamina D na vzorcu vsaj 250 odraslih v Sloveniji in raziskali povezavo med različnimi fototipi, barvo kože in indeksom melanina (MI) ter količino vitamina D v telesu za kavkaške fototipe.

Rezultati te študije bodo dali pomembne informacije o sezonskih variacijah statusa vitamina D v Sloveniji, dodatno moč študije pa predstavlja spremljanje istih posameznikov v različnih letnih časih (poleti in pozimi).

V namenskem delovnem sklopu smo ugotavljali učinkovitost različnih formulacij vitamina D za tretiranje suboptimalnega stanja D vitamina pri odrasli populaciji, kar zagotavlja vpogled v vpliv formulacije na biološko uporabnost  vitamina d.

V projektu smo identificirali glavne prehranske vire vitamina D v predpakiranih živilih pri slovenskem prebivalstvu, pri čemer smo se osredotočili predvsem na ocenjevanje prakse dopolnjevanja prehrane ter razvili presejalno orodje za identifikacijo posameznikov s tveganjem za pomanjkanje vitamina D.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je sodeloval v tretjem in četrtem delovnem sklopu projekta, in sicer pri prepoznavi glavnih prehranskih virov vitamina D v živilih (povezava z raziskavo SI.Menu 2017/18) ter vodi razvoj presejalnega orodja za identifikacijo posameznikov s tveganjem za pomanjkanje vitamina D.

Dodana vrednost

Preskrbljenost prebivalstva z vitaminom D je ena bolj izpostavljenih prehranskih tem v zadnjih letih. V projektu so bili pridobljeni dokazi glede sezonskih nihanj v preskrbljenosti z vitaminom D glede učinkovitosti dopolnjevanja prehrane z vitaminom D, razvito pa bo tudi enostavno presejalno orodje za identifikacijo posameznikov s tveganjem za pomanjkanje vitamina D. Vse to podpira ukrepe Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti 2015–2025.

 Rezultati in gradiva

Rezultati projekta so zbrani na naslovu: https://www.researchgate.net/project/Challenges-in-achieving-adequate-Vitamin-D-status

Izbrane publikacije:

•  Žmitek in sod. Efficiency of vitamin D supplementation in healthy adults is associated with body mass index and baseline serum 25-hydroxyvitamin D level. Nutrients. 12(5):1-15. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/5/1268

•  Hribar in sod. Validation of the food frequency questionnaire for the assessment of dietary vitamin D intake. Front. Nutr. 2022. 9:950874. URL: https://doi.org/10.3389/fnut.2022.950874

•  Hribar in sod. Nutrihealth Study: Seasonal Variation in Vitamin D Status Among the Slovenian Adult and Elderly Population. Nutrients 2020, 12(6), 1838; https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1838

•  Hribar in sod. Vitamin D Intake in Slovenian Adolescents, Adults, and the Elderly Population. Nutrients 2021, 13(10), 3528; https://doi.org/10.3390/nu13103528

Trajanje projekta: 1. 7. 2019–31. 12. 2022

Nosilna organizacija: Inštitut za nutricionistiko

Projektni partnerji: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Visoka šola za storitve v Ljubljani (VIST) in Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ), Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Valens

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno