Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (J3-2537)

Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (J3-2537)

Ne spreglejte
Najnovejše
D. Novak Mlakar

»V organiziranih populacijskih presejalnih programih za raka z obdobnim pregledovanjem velikega števila navidezno zdravih ljudi s presejalnimi testi iščemo predrakave ali zgodnje rakave spremembe, ki jih nato zdravimo. Na populacijski ravni se učinek presejanja pokaže v zmanjšanju incidence in umrljivosti. Čeprav imamo na voljo vse potrebne podatke za spremljanje učinkovitosti presejalnih programov, mere učinkovitosti, ki so v uporabi, ne zadovoljujejo potreb presejalnih programov. Namen projekta je prispevati k dodatnemu zmanjšanju bremena rakov materničnega vratu, dojke, debelega črevesa in danke tako v Sloveniji kot tujini z razvojem nove metode, ki bo organiziranim presejalnim programom omogočala bolj ciljano in hitrejše prilagajanje presejalne politike realnemu stanju.«

Dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (J3-2537)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18300

Opis projekta

V projektu bomo razvili novo metodo S-LYG, ki bo temeljila na izračunu pridobljenega števila let življenja pri osebah, ki so se odzvale na povabilo na presejalni test, v primerjavi z osebami, ki se niso. Dosedanja uporaba preživetja oseb z rakom kot mere učinkovitosti programa ima pomanjkljivosti, ki bodo z novo metodo odpravljene. Novo razvita metoda se bo kot kazalnik učinkovitosti presejalnih programov promovirala v svetovni stroki. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kot nosilec Registra Svit predstavlja enega od ključnih virov podatkov na podlagi katerih bo razvita, testirana in preverjena nova metoda.

Metodo S-LYG bomo v okviru projekta preskusili na realnih podatkih vseh treh presejalnih slovenskih nacionalni presejalnih programov za raka: raka na materničnem vratu ZORA, raka dojk DORA ter raka debelega črevesa in danke Program Svit, ki jih bomo povezali s populacijskim registrom raka. Testni primer je zaradi različnih ciljnih skupin, različnih pristopov k vabljenju ter različnih učinkov zelo zahteven in bo sproti pokazal morebitne pomanjkljivosti metode, ki jih bo potrebno odpravljati in popravljati.

Nadalje bomo metodo S-LYG prilagodili za uporabo na minimalnem naboru rutinsko zbranih podatkov (aS-LYG) populacijskih registrov, tablicah umrljivosti ter že uveljavljenih obdobnih kazalnikih presejalnih programov, kot so število vabljenih in delež udeležbe po spolu, starosti in koledarskem letu. Posebej se bomo posvetili smiselnosti uvedbe prilagojene aS-LYG kot novega kazalnika za učinkovitost presejalnih programov, ki bi ga nato lahko vključili v redno poročanje.

Dodana vrednost

Projekt bo prispeval k dodatnemu zmanjšanju bremena rakov materničnega vratu, dojke, debelega črevesa in danke tako v Sloveniji kot tujini z razvojem nove metode, ki bo organiziranim presejalnim programom omogočala bolj ciljano in hitrejše prilagajanje presejalne politike realnemu stanju.

Novo razvita metoda se bo kot kazalnik učinkovitosti presejalnih programov promovirala v svetovni stroki.

NIJZ kot nosilec Registra Svit predstavlja enega od ključnih virov podatkov na podlagi katerih bo razvita, testirana in preverjena nova metoda.

Pričakovani rezultati in gradiva

Nova metoda S-LYG/aS-LYG bo omogočila nepristranski in sproten izračun pridobljenega števila let pri osebah, ki so se odzvale na povabilo na presejalni test. S-LYG bo v pomoč pri upravljanju presejalnih programov, njihovi promociji in vrednotenje učinkov pri spremembah presejalnih politik, možno pa ga bo uporabiti tudi pri odločanju o uvedbi novih presejalnih programov.

Trajanje projekta: 1. 9. 2020–31. 8. 2023

Nosilna organizacija: Onkološki inštitut Ljubljana (OKC)

Projektna partnerja: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta (UL MF)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno