JA CHRODIS-PLUS

JA CHRODIS-PLUS

Projekt JA CHRODIS-PLUS se osredotoča na pristope, ki bodo doprinesli k obvladovanju naraščajočega bremena, ki ga kronične bolezni predstavljajo za posameznike in zdravstvene sisteme v državah članicah EU.

Ne spreglejte
Najnovejše
logo_chrodis_plus

Dolgi naslov projekta: JA CHRODIS-PLUS. Implementing good practices for chronic diseases.

Skrajšan naslov projekta: CHRODIS-PLUS

Uradna spletna stran projekta JA CHRODIS-PLUS je dostopna na naslednji povezavi.

Facebook stran je dostopna na naslednji povezavi.

Twitter profil je dostopen na naslednji povezavi.

Opis projekta

Cilj projekta je podpora državam članicam pri izbiri učinkovitih načinov za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, za povečanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov in za razvoj človeškega kapitala. Namen projekta je promocija implementacije inovativnih politik in praks na področju opolnomočenja, promocije zdravja in preventive kroničnih bolezni, krepitve kakovosti oskrbe kroničnih bolezni in multimorbidnosti ter podpora pri prilagajanju zaposlitvenega sektorja na potrebe kroničnih bolnikov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj s partnerjem iz Italije vodi Delovni sklop 7, ki je namenjen podpori kakovostne oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi. Glavni vsebinski nalogi bosta: podpora lokalni implementaciji orodja za krepitev kakovosti oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi v šestih pilotnih okoljih v različnih državah EU ter vodenje procesa za pripravo vodiča za implementacijo orodja za krepitev kakovosti oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi. NIJZ vodi nalogo v delovnem sklopu implementacije rezultatov JA CHRODIS in JA CHRODIS PLUS v politike držav članic, ki je usmerjena v podporo prenosa znanja na področju kroničnih bolezni med državami EU. Glavna vsebinska naloga bo vodenje procesa za pripravo dveh poročil o integraciji rezultatov JA CHRODIS in JA CHRODIS PLUS v nacionalne politike ter njihova vzdržnost, ki bo vključevala analizo za pripravo skupne sklepne izjave ob zaključku JA CHRODIS PLUS. NIJZ bo kot sodelujoči partner vodil izvedbo strukturiranega dialoga na ravni zdravstvene politike za področje integracije oskrbe v Sloveniji, pripravil poročilo o stanju promocije zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni, pripravil slovenskim razmeram prilagojen model integrirane oskrbe ter sodeloval pri pripravi priporočil za raven politik na področju promocije zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni na delovnem mestu za osebe s kroničnimi boleznimi.

Dodana vrednost

Razvoj in začetek preizkušanja modela za integracijo med primarnim in sekundarnim nivojem zdravstvenega varstva v Sloveniji.

Študijski obisk, ki mu bo pridružen delovni sestanek na visoki ravni z vidika nacionalnih odločevalcev.

Prenos znanja in izkušenj drugih držav s področja obvladovanje kroničnih bolezni ter za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe .

Krepitev kapacitet NIJZ na področju delovanja na evropskem in meddržavnem nivoju.

Krepitev kapacitet NIJZ na področju sodelovanja z drugimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji.

Pridobivanje in krepitev mednarodnih kontaktov ter okrepljeno vključevanje v mrežo strokovnjakov na področjih promocije zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni, multimorbidnosti, krepitve kakovosti oskrbe ljudi s kroničnimi boleznimi, krepitve zdravja na delovnih mestih ter pri implementaciji rezultatov evropskih projektov v nacionalne politike in mehanizmov za zagotavljanje njihove vzdržnosti.

Izvedba strukturiranega dialoga na ravni zdravstvene politike za pripravo strokovnih podlag za podporo implementacije Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025  za področje integracije oskrbe.

Krepitev ugleda NIJZ kot inštitucije, ki skrbi za zdravje ljudi.

Rezultati in gradiva

Glavni cilji NIJZ pri projektu v letu 2020: uspešno zaključevanje in poročanje o pilotnih aktivnosti s prenosom izkušenj o uporabi priporočil in kriterijev kakovosti JA CHRODIS PLUS v vodnik za njihovo uporabo, proaktivno delovanje v pripravi končnega skupnega sporočila JA CHRODIS PLUS za nivo politik ”Consensus statement” ter seznanjanje javnosti na ravni EU in  Slovenije o dosežkih ter uporaba rezultatov za krepitev integracije oskrbe v Sloveniji.

Glavne aktivnosti in izdelki NIJZ v letu 2020:

 • objava enega članka s področja Delovnega paketa 7,
 • Vodnik za uporabo priporočil in kriterijev kakovosti JA CHRODIS,
 • konsenzusni sestanek za vodnik za uporabo priporočil in kriterijev kakovosti JA CHRODIS ter zaključna konferenca SDelovnega paketa 7 v septembru, ki smo jo izvedli na daljavo,
 • predstavitev rezultatov Delovnega paketa 7 na sestanku Governing Board (September) ter na spletni zaključni konferenci JA CHRODIS PLUS (oktober),
 • izvedba policy dialogue za izdelavo načrta za integrirano oskrbo v Sloveniji,
 • izdelava poročila o analizi stanja za izdelavo Consensus statement JA CHRODIS PLUS,
 • diseminacija in komuniciranje,
 • vsebinska in finančna poročila.

Partnerja NIJZ Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto:

 • priprava zaključnega poročila pilotne aktivnosti za namen JA CHRODIS PLUS,
 • priprava sumaričnega poročila kot gradiva za policy dialogue o integrirani oskrbi,
 • sodelovanje v policy dialoge o integrirani oskrbi,
 • priprava zaključnega poročila za potrebe Ministrstva za zdravje,
 • diseminacija in komunikacija z javnostmi o rezultatih pilotne aktivnosti, v sodelovanju z NIJZ, članek za objavo posredovan v pregled (Annali ISS).

Trajanje projekta: 1.9. 2017–31. 8. 2020

Nosilna organizacija: Inštitut za zdravje Carlos III (Španija)

Projektni partnerji: V projektu sodeluje 42 partnerjev iz 21 držav, tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: CHAFEA

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno