JATC 2

JATC 2

Joint Action on Strengthening cooperation between interested Member States and the Commission in the area of tobacco control

Ne spreglejte
Najnovejše
JATCII
Helena Koprivnikar

»Vse več držav se odločneje vključuje v boj za nadzor nad tobakom in preprečevanje posledic, povezanih z uporabo tobaka. Projekt JATC2 krepi sodelovanje med državami in podpira enotno delovanje na ravni Evropske unije, ki je ključno za približevanje družbi brez tobaka.«

Helena Koprivnikar, vodja projekta na NIJZ

 • Naslov projekta: JATC 2

Spletna stran projekta: https://jaotc.eu/

Socialna omrežja projekta:

Opis projekta

Namen projekta JATC 2 je zagotoviti podporo implementaciji tobačne direktive (Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov) in direktive o oglaševanju (Direktiva 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov).

Cilji projekta pa so identificirati in razviti dobre prakse strategij za končanje epidemije tobaka in za okolja brez tobaka; spodbujati aktivnosti, skladne s cilji Okvirne konvencije SZO o nadzoru nad tobakom; identificirati in ovrednotiti trenutno veljavno zakonodajo glede (vendar ne izključno) oglaševanja tobaka in oglaševanja novih tobačnih in nikotinskih izdelkov; zagotoviti večjo doslednost izvajanja tobačne direktive za zagotovitev pravičnega notranjega trga za tobačne in sorodne izdelke, še posebej glede nadzora in izvrševanja; olajšati izmenjavo dobrih praks med državami članicami EU za izboljšanje izvajanja tobačne direktive in z njo povezanih izvedbenih in delegiranih aktov na številnih področjih ureditve tobačnih izdelkov in e-cigaret, vključno z laboratorijskimi zmogljivostmi, analizami in ocenami; podpreti razširitev informacij ciljnim skupinam ter integrirati rezultate JATC 2 v nacionalne politike.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje v dveh delovnih paketih (DP) projekta:

 • DP 8: Aktivnosti za oris in razširitev dobrih praks za obravnavo prihajajočih izzivov za okolja brez tobaka v Evropi (Člen 8 Okvirne konvencije SZO o nadzoru nad tobakom)
 • DP 9: Aktivnosti za oceno potenciala naprednih politik nadzora nad tobakom in strategij končanja epidemije tobaka v Evropi, izmenjava dobrih praks, razvoj načrta za končanje epidemije tobaka v EU ter podpora izvajanju Okvirne konvencije SZO o nadzoru nad tobakom na ravni EU.

Dodana vrednost

Povečevanje lastnih kapacitet na področju nadzora nad tobakom, doseganja ciljev strategije Slovenija brez tobaka in povečevanje znanja in kapacitet za strategije končanja epidemije tobaka.

Mreženje z in podpora sodelujočih držav članic ter podpora za učinkovitejše politike nadzora nad tobakom na EU ravni.

Zagovorništvo učinkovitih ukrepov za zmanjševanje razširjenosti in posledic uporabe tobaka in povezanih izdelkov, komunikacija z različnimi javnostmi.

Pričakovani rezultati in gradiva

Vsak delovni sklop projekta JATC2 ima specifične naloge in izdelke. Ključni pričakovani rezultati in gradiva projekta JATC2 so uporabniku prijaznejši vmesnik podatkovne zbirke EU-CEG, ki bo povečal uporabnost podatkovne zbirke za regulativne organe EU; trajnostni načrt za izmenjavo podatkov iz podatkovne zbirke EU-CEG, s katerim bodo dragoceni podatki na voljo širši javnosti, zlasti raziskovalcem; usklajen pristop k nadzoru trga in izvrševanju direktive o mobilnosti, ki bo okrepil varstvo potrošnikov in zagotovil pošten notranji trg; priporočilo za posodobitev veljavnih pravil o oglaševanju tobačnih izdelkov, kar bo pomenilo manjšo izpostavljenost nezaželenim komercialnim dejavnostim; usklajen pristop k vzpostavitvi okolij brez tobačnega dima, ki bo zmanjšal izpostavljenost tobačnemu dimu; v prihodnost usmerjena strategija za končni cilj na področju tobaka, ki bo omogočila generacijo brez tobačnega dima ter zmanjšala število bolezni in smrti, povezanih s tobakom. Ključne skupine projekta, ki so jim namenjeni rezultati in gradiva so politični odločevalci, regulativni organi EU, raziskovalci in splošna javnost. Vsi že pripravljeni rezultati in gradiva projekta so dostopni na uradni spletni strani projekta https://jaotc.eu/useful-material-jatc-2/.

Trajanje projekta: 1. 10. 2021–30. 9. 2024

Nosilna organizacija: Danish Safety Technology Authority (SIK), Esbjerg Brygge 30, DK-6700 Esbjerg, Danska

Projektni partnerji in sodelujoče organizacije:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ (National Instutute of Public Health), Slovenija;
 • Sundhedsministeriet (Ministry o Health, Denmark), Danska;
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo – HZJZ (Croatian Institute of Public Health), Hrvaška;
 • Ministério da Saúde (Ministry of Health), Portugalska;
 • Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – FOD/Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement –SPF (Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment), Belgija;
 • SCIENSANO, Belgija;
 • Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES (The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety), Francija;
 • Santé Publique France – SPF (The National Public Health Agency), Francija;
 • Institut National du Cancer – INCA (The French National Cancer Institute), Francija
 • Ministère de la Santé (Ministry of Health, France), Francija;
 • Instituto Superiore di Sanità – ISS (Italian National Institute of Health), Italija; Ministry of Health, Italija;
 • Instituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica –  ISPRO (Institute for the Study and Prevention of Cancer, Italy), Italija;
 • Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Mario Negri Institute for Pharmacological Research), Italija;
 • Cyprus National Addictions Authority (NAAC), Ciper;
 • University of Cyprus, Ciper;
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finnish Institute for Health and Welfare), Finska;
 • Health Service Executive, Irska;
 • Helse- og omsorgsdepartementet – HOD (Norwegian Ministry of Health and Care Services), Norveška;
 • Statens legemiddelverk (Norwegian Medicines Agency), Norveška;
 • Folkehelseinstituttet – FHI (Norwegian Institute of Public Health – NIPH), Norveška;
 • Helsedirektoratet (Norwegian Directorate of Public Health), Norveška;
 • Folkhälsomyndigheten – Fohm (Public Health Agency of Sweden), Švedska;
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – RIVM (National Institute for Public Health and the Environment), Nizozemska;
 • Terviseamet (Estonia Health Board), Estonija;
 • Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας –ΕΟΔΥ (Hellenic National Public Health Organization of Greece – NPHO), Grčija;
 • Országos Korányi Pulmonológiai Intézet – OKPI (The National Korányi Institute of Pulmonology, Madžarska;
 • Inštitut za zaštitu zdravlja Srbije Dr. Milan Jovanović Bartut (Institute of Public Health of Serbia Dr Milan Jovanović Batut), Srbija;
 • Bundesministerium Fuer Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (The Austrian Agency for Health and Food Safety – AGES), Avstrija;
 • Osterreichische Agentur fur Gesundheit und Ernahrungssicherheit gmbh (Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection), Avstrija;
 • Bundesinstitut Fuer Risikobewertung (German Federal Institute for Risk Assessment), Nemčija;
 • Institut Català d’Oncologia (Catalan Institute of Oncology), Španija;
 • The Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL (Bellvitge Biomedical Research Institute), Španija;
 • Fundación para la Formacion e Investigacion Sanitarias de la Region de Murcia, Španija;
 • Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Španija;
 • Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona International University of Catalonia), Španija;
 • Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (National Prevention Tobacco Committee, Spain), Španija;
 • Sociedad Vasco Navarra de Prevensión del Tabaquismo, Španija;
 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (Drug, tobacco and alcohol control department, Lithuania), Litva

Financiranje: JATC2 sofinancira program Evropske unije za zdravje v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101035968/JA-01-2020.

 Fotografije s srečanj:

Sestanek partnerjev v DP 8, marec 2022
Konzorcijski sestanek JATC2, april 2023
Simpozij o dobrih praksah na področju okolij brez tobačnega dima, april 2023

 


Izdelki projekta v okviru delovnih paketov, v katerih sodeluje NIJZ:

Weight of Evidence paper for the evidence supporting the expansion of Smoke and Aerosol Free Environments (SAFE) in the EU: Assessment of barriers, opportunities and best practices for SAFE Dostopno na naslednji povezavi.

Position paper on best practices for second-hand smoke (SHS) & second-hand aerosol (SHA) protection and evidence supporting the expansion of Smoke- and Aerosol-Free Environments (SAFE) Dostopno na naslednji povezavi.


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno