Šolski lonec

Šolski lonec

Ne spreglejte
Najnovejše
ONA

»Šolska prehrana je v Sloveniji na visokem nivoju in predstavlja pomemben ukrep pri zagotavljanju zdravih in uravnoteženih obrokov otrokom in mladostnikom. Prizadevati si moramo, da jo ohranimo in skrbimo za večjo kakovost ponudbe in usposobljenost kadrov, ki sistem šolske prehrane izvajajo v praksi.«

Rok Poličnik, vodja projekta

Naslov projekta: Šolski lonec

Opis projekta

Ključni cilj projekta je nadgraditi portal www.solskilonec.si kot osrednji nacionalni podporni portal udejanjanju Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Projekt bo prispeval k izboljšanju prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov, širil bo dobre prakse in učinkovite vzgojno-izobraževalne pristope pri izvajanju prehrane in prehranske vzgoje v šolah in vrtcih.

Poleg naštetega bomo tudi informirali izvajalce šolske prehrane in starše ter nadgrajevali informacijsko podporo za izvajanje Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) ter ozaveščali različne populacijske skupine o zdravem načinu prehranjevanja ter zagotavljali dostopnost do strokovnih in preverjenih informacij.

Dodana vrednost

Prehrana v šolah je dandanes občutljivo področje in lahko predstavlja pomemben dejavnik neenakosti v zdravju. Obdobje recesije je prineslo mnogo negativnih posledic na tem področju, saj je znano, da imajo ljudje z nižjimi dohodki manjšo možnost dostopa do zdravih prehranskih izbir. Šolska prehrana je sistem, ki omogoča vsem otrokom enakovredno ponudbo prehrane ne glede na to iz kakšnega socialnega okolja prihajajo. S spodbujanjem vzgojno-izobraževalnih zavodov k večji skrbi za zdravo ponudbo prehrane bomo lahko pomembno vplivali tudi na zmanjševanje neenakosti v zdravju. V sklopu projekta bomo tokrat poskrbeli, da rezultate razširimo na vse vzgojno-izobraževalne zavode v Republiki Sloveniji, vključno z zasebniki (vrtci, šole).

Rezultati in gradiva

Pričakujemo, da bo Šolski lonec ostal osrednji spletni portal za učinkovitejšo implementacijo in spremljanje izvajanja smernic v praksi v vzgojno izobraževalnih zavodih. Preko novih smernic zdravega prehranjevanja si bomo prizadevali, da bodo vzgojno-izobraževalni zavodi postopno prevzeli prakso načrtovanja prehrane s pomočjo sodobnih interaktivnih pristopov. Trenutna praksa namreč kaže, da je načrtovanje večinoma stihijsko in prepuščeno kuharjem. S pomočjo vzpostavitve katalogov receptur in jedilnikov bomo vplivali na večjo kakovost sestave jedilnikov (z vidika energijske in hranilne sestave), predvsem pa bomo zagotovili spremljanje ponudbe prehrane otrokom in mladostnikom. Posredno bomo spodbujali pomen zdravega prehranjevanja tudi širše (npr. pri starših).

Trajanje projekta: 14. 11. 2019–15. 11. 2022

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektni partner: Inštitut Jožef Stefan (IJS)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno