Križišče

Križišče

Križišče – mreža programov za mlade in stabilne abstinente

Ne spreglejte
Najnovejše
Križišče - logotip

Naslov projekta: Križišče

Opis projekta

Informiranje, mreženje, povezovanje z lokalnim okoljem, sodelovanje s prispevkom na posvetih, ki jih nameravamo organizirati.

Nudenje strokovne podpore in svetovanja ter usmerjanje glede našega dela v odnosu do problematike, ki jo zahtevajo glede na podatke.

Svetovanje pri evalvaciji projekta.

Dodana vrednost

Krepitev regijskega pristopa pri obvladovanju duševnega zdravja mladih. Povezovanje različnih NVO in javnih organov pri obvladovanju problematike duševnega zdravja.

Rezultati in gradiva

Izvedli smo dva tabora za uporabnike Programa za otroke in mladostnike, izvajali smo svetovanje za mladostnike in njihove starše ter učno pomoč. V letu 2022 smo izvedli 2 preventivni delavnici na osnovni šoli, na katerih je bilo prisotnih 38 učencev, in 35 delavnic v srednjih šolah, kjer je bilo prisotnih 775 dijakov.

Izvedli smo eno brezplačno izobraževalno srečanje za strokovno javnost z naslovom Kaj nam sporočajo mladi – predavatelj je bil Domen Strmšnik ter dva posveta – enega v Novem mestu (Ali od mladostnikov zahtevamo preveč?) in drugega v Piranu (Epidemija panike – v kakšno realnost smo se prebudili). Izdelali in natisnili smo brošuro Vzgoja.

Dosegli smo 13,9-% rast v ogledih spletne strani glede na prejšnje leto.

Trajanje projekta: 14. 11. 2019–13. 11. 2022

Nosilna organizacija: Križišče, Nacionalna mreža za pomoč mladim

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno