Ledvična disfunkcija in hiperkaliemija pri srčnem popuščanju, povezana z inhibitorji sistema renin-angiotenzin-aldosteron: epidemiologija, prognoza in vezalci kalija (J3-3076)

Ledvična disfunkcija in hiperkaliemija pri srčnem popuščanju, povezana z inhibitorji sistema renin-angiotenzin-aldosteron: epidemiologija, prognoza in vezalci kalija (J3-3076)

Ne spreglejte
Najnovejše
Jerneja FL

»Srčno popuščanje ostaja klinični sindrom z veliko obolevnostjo in umrljivostjo in tako predstavlja velik javnozdravstveni problem. Zaviralci sistema renin-angiotenzin-aldosteron (RAASi) so temelj zdravljenja srčnega popuščanja. Hiperkaliemija in kronična ledvična bolezen sta med najpogosteje navedenimi razlogi za premajhno uporabo, nizke odmerke in ukinitev RAASi. Obvladovanje hiperkaliemije se osredotoča predvsem na akutne epizode, kjer je potrebno takojšnje zdravljenje, da se preprečijo potencialno smrtni zapleti. Kar ostaja večinoma zanemarjeno, je zdravljenje kronične hiperkaliemije ali preprečevanje hiperkaliemije, ki jo povzroča terapija. V zadnjem desetletju se je pokazalo, da je za te namene mogoče razmisliti o novih vezalcih kalija (patiromer, ZS9). Na podlagi razpoložljivih dokazov obstaja več vrzeli v znanju, zato smo sestavili celovit predlog raziskovalnega projekta, katerega namen je obravnavati epidemiološke vidike ledvične disfunkcije, povezane z RAASi, in hiperkaliemije pri srčnem popuščanju. Prav tako bomo raziskali prognostične posledice po odpustu v smislu hospitalizacij in umrljivosti. Na koncu bomo izvedli randomizirano raziskavo za raziskovanje učinkov vezalcev kalija na optimizacijo RAASi pri bolnikih, hospitaliziranih z akutnim srčnim popuščanjem.«

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Ledvična disfunkcija in hiperkaliemija pri srčnem popuščanju, povezana z inhibitorji sistema renin-angiotenzin-aldosteron: epidemiologija, prognoza in vezalci kalija (J3-3076)

Spletna stran projekta: https://www.sb-ms.si/oddelki-in-sluzbe/raziskovalna-in-izobrazevalna-dejavnost/ledvicna-disfunkcija-in-hiperkaliemija-pri-srcnem-popuscanju

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18723

Opis projekta

Srčno popuščanje ostaja življenjsko nevarni sindrom z veliko obolevnostjo in umrljivostjo in še vedno predstavlja velik problem sodobne medicine. Zaviralci sistema renin-angiotenzin-aldosteron (RAASi) so temelj zdravljenja srčnega popuščanja. Hiperkaliemija in kronična ledvična bolezen sta med najpogosteje navedenimi razlogi za premajhno uporabo, nizke odmerke in ukinitev zaviralcev RAAS. Obvladovanje hiperkaliemije se osredotoča predvsem na akutne epizode, kjer je potrebno takojšnje zdravljenje, da se preprečijo potencialno smrtni zapleti. Zdravljenje kronične hiperkaliemije ali preprečevanje hiperkaliemije, ki jo povzroča terapija, pa ostaja večinoma zanemarjeno. V zadnjem desetletju se je pokazalo, da je za te namene mogoče razmisliti o novih vezalcih kalija (patiromer, ZS9). Na podlagi razpoložljivih dokazov obstaja več vrzeli v znanju, zato smo sestavili celovit raziskovalni projekt, katerega namen je obravnavati epidemiološke vidike ledvične disfunkcije, povezane z RAASi, in hiperkaliemije pri srčnem popuščanju. Prav tako bomo raziskali prognostične posledice po odpustu v smislu hospitalizacij in umrljivosti. Na koncu bomo izvedli randomizirano raziskavo za raziskovanje učinkov vezalcev kalija na optimizacijo RAASi pri bolnikih, hospitaliziranih z akutnim srčnim popuščanjem.

Raziskovalni projekt vključuje retrospektivno raziskavo s pregledom medicinske dokumentacije in randomizirani dvojno slepi s placebom kontrolirani klinični raziskavi pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Raziskovalne protokole je pregledala Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko. Preiskovanci v randomiziranih raziskavah bodo pred vključitvijo obveščeni o raziskavi in bodo podpisali obveščeni pristanek.

Dodana vrednost

Predvidevamo raznovrstne vplive tega raziskovalnega projekta. Naš glavni prispevek bodo rezultati randomiziranih preskušanj s patiromerjem pri hospitaliziranih bolnikih s srčnim popuščanjem. Takšne študije še niso bile izvedene; naše ugotovitve lahko pomembno vplivajo na klinično prakso v smislu nadaljevanja zdravljenja z RAASi pri bolnikih s hiperkaliemijo ali poslabšanjem ledvične funkcije med sprejemom zaradi akutnega srčnega popuščanja. Retrospektivna raziskava bo prav tako pomembno prispevala k razpoložljivi literaturi, saj bomo bolnike stratificirali na podlagi iztisnega deleža levega prekata in raziskali, ali obstajajo razlike v hieperkaliemiji in poslabšanju delovanja ledvic pri posameznem fenotipu.

Z epidemiološkega vidika bo pomemben prispevek primerjava laboratorijskih rezultatov in MKB-kod, saj predvidevamo, da številne epizode hiperkaliemije in poslabšanja ledvične odpovedi niso kodirane in zato niso vidne v študijah z uporabo MKB-kod. Ti vidiki do danes niso bili natančno preučeni in ostajajo vrzeli v našem sedanjem znanju; mnogi izmed njih so bili kot taki poudarjeni v izjavah Zveze za srčno popuščanje Evropskega kardiološkega združenja in drugih dokumentih.

Pričakovani rezultati in gradiva

Pripravili bomo načrt izvedbe druge faze projekta, s katerim bomo pričeli takoj po pridobitvi soglasja s strani Komisije RS za medicinsko etiko. Druga faza projekta vključuje dve randomizirani, dvojno slepi, s placebom nadzorovani klinični raziskavi, kjer bomo ocenjevali učinke natrijevega cirkonijevega ciklosilikata na farmakološko zdravljenje bolnikov z akutnim poslabšanjem srčnega popuščanja. V raziskavo bomo predvidoma vključili do sto odraslih bolnikov, hospitaliziranih zaradi akutnega srčnega popuščanja (ki se zdravijo z RAAS) in jim je bila med hospitalizacijo ugotovljena hiperkaliemija. Pričeli bomo s statistično obdelavo zbranih podatkov prve faze projekta in pripravo znanstvenih publikacij.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

V pripravi.

Trajanje projekta: 1. 10. 2021–30. 9. 2024

Nosilna organizacija: Splošna bolnišnica Murska Sobota (SB MS)

Projektna partnerja: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM UM)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno