Logout & Restart – program varne zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalne zasvojenosti

Logout & Restart – program varne zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalne zasvojenosti

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov programa: Logout & Restart – program varne zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalne zasvojenosti

Opis programa

Obvladovanje digitalnih zasvojenosti, s poudarkom na programih preprečevanja in obravnave digitalnih zasvojenosti.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje v petem delovnem sklopu, ki se osredotoča na zasnovo in testiranje sistemskih rešitev na področju obvladovanja digitalnih zasvojenosti ter poudarja javnozdravstveni vidik naslavljanja te problematike. Delovni sklop se osredotoča na razvoj celostnega (stopenjskega) pristopa k obvladovanju digitalnih zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih s poudarkom na medsektorskem (povezava zdravstvenega, šolskega in socialnega sistema) in interdisciplinarnem delovanju (timski pristop).

Dodana vrednost

Dodana vrednost projekta je razvoj novih (celostnih) sistemskih rešitev na navedenem področju in integracija v delovanje novoustanovljenih centrov za duševno zdravje.

Rezultati in gradiva

V okviru dejavnosti 8.1 in 8.2 (razvoj presejalnega pripomočka za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za razvoj digitalne zasvojenosti pri triletnikih in za otroke pred vstopom v šolo) ter 8.3 (izdelava smernic za izvajanje intervencij pri prepoznanih dejavnikih tveganja za razvoj digitalnih zasvojenosti oziroma navodil za uporabo vprašalnikov) je potekala modifikacija obeh razvitih vprašalnikov in navodil za uporabo vprašalnikov, skladno s komentarji zunanjih pregledovalcev. Pripravljeni sta bili končni različici vprašalnikov in navodil. V okviru dejavnosti 8.5 (razvoj delavnice za zmanjšanje tveganja za razvoj digitalnih zasvojenosti) je bil izveden pregled obstoječih (predvsem) preventivnih aktivnosti/programov/struktur s področja digitalnih zasvojenosti in uporabe zaslonov na področju zdravstvenega varstva. Na podlagi zbranih informacij je bila sprejeta odločitev, da se z razvojem delavnice za zmanjšanje tveganja za razvoj digitalnih zasvojenosti, ki je bila primarno načrtovana v okviru projekta, ne nadaljuje. V okviru sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji namreč že obstajajo druge strukture oziroma programi, ki naslavljajo področje škodljive rabe zaslonov oziroma zmanjševanje tveganja za razvoj digitalno zasvojenost. Kot take zagotavljajo kanale za dopolnitev obstoječih oziroma umeščanje novih vsebin tudi s tega področja (npr. dopolnjen je bil priročnik za izvajalce v centrih za krepitev zdravja). Dejavnosti v okviru projekta, predvidene pod 8.5, so se tako preusmerile na dejavnosti 8.1 do 8.3. Projekt je bil uspešno zaključen.

Trajanje programa: 14. 11. 2019–15–11. 2022

Nosilna organizacija: Zavod Nora, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT)

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno