Make the difference

Make the difference

Make the difference – working together for children in households with addiction issues

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Make the difference

Opis projekta

Želimo vzpostaviti stike z institucijami socialne pomoči v regiji, ki se pri svojem delu srečujejo in obravnavajo otroke, kjer je v družini pri starših prisotna zasvojenost. Na regijskem nivoju bomo k sodelovanju povabili institucije, ki delujejo na področju zasvojenosti, koordinirali bomo sodelovanje med institucijami, ki delujejo na področju zasvojenosti, in službami socialne pomoči za zgodnejše prepoznavanje otrok, ki odraščajo v družini s prisotno zasvojenostjo pri starših. Koordinirali omo medsebojno sodelovanje na temo različnih virov pomoči, izmenjavali izkušnje iz prakse, različnih zakonodajnih predpisov, pristopov razumevanja problematike za skupno sodelovanje in pripravili zavezujoč protokol sodelovanja. Usposabljali bomo strokovne delavce za vzpostavitev tovrstnega sodelovanja na lokalni ravni.

Dodana vrednost

Otroci, ki odraščajo v družinah, kjer je prisotna zasvojenost pri starših, so ranljiva populacija. Za zgodnejšo intervencijo pomoči ter celostno obravnavo te ranljive populacije, z namenom zmanjševanja neugodnih izkušenj tekom odraščanja, je potrebno poenoteno in povezovalno delo med institucijami, ki pri svojem delu pridejo v stik s ciljno populacijo. Za Slovenijo bo tovrstno povezovalno in sodelovalno vlogo vzpostavil in koordiniral Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), in sicer sprva na lokalni ravni, nato pa še z implementacijo na nacionalni ravni.

Pričakovani rezultati in gradiva

Predstavili bomo mentorski pristop dela z otroki iz družin s prisotno zasvojenostjo študentom psihologije in pedagogike Univerze v Mariboru. Opravili bomo nabor in izbor prostovoljcev za mentorski pristop, jih izobrazili in koordinirali delo z njimi. Pripravljali in izvajali bomo izobraževanja za strokovne delavce, ki pri svojem delu prihajajo v stik z družinami, kjer je prisotna zasvojenost. Izobraževanje bo namenjeno opolnomočenju strokovnih delavcev za zgodnjo identifikacijo otrok, katerim je program namenjen, in napotitev v mentorski program Jaz in ti, MI. Koordinirali bomo delo strokovnih delavcev in prostovoljcev in jim nudili mentorstvo. Udeležili se bomo zaključne konference projekta. Delali bomo na promociji in prepoznavnosti projekta z namenom vključitve otrok v mentorski program pomoči.

Trajanje projekta: 1. 5. 2021–31. 10. 2023

Nosilna organizacija: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Nemčija

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: DG Justice

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno