Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III (P3-0124)

Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III (P3-0124)

Ne spreglejte
Najnovejše
Zalka Drglin

»Za kratkoročno in dolgoročno telesno in duševno zdravje žensk je pomembno, da je porodna oskrba kakovostna, sočutna in individualizirana. Porodno okolje naj podpira možnosti za fiziološki porod, kadar je ta mogoč in ženska želi tako roditi. Pri tem sta pomembna tako ustrezno oblikovan porodni prostor kot sodobno napredno babištvo.«

Dr. Zalka Drglin, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III (P3-0124)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18082

Opis projekta

Poglobljeno raziskujemo različne vidike reproduktivnega zdravja s ciljem krepitve zdravja žensk, otrok in družin.

Raziskovalni program v obdobju 2020–2025 obsega sedem delovnih sklopov: elektrofiziologija poroda, predporodno zdravstveno varstvo (zastoj plodove rasti: dejavniki tveganja, diagnostika, spremljanje, načrtovanje poroda in izid pri novorojenčku, motnje hranjenja in požiranja pri zelo nedonošenih otrocih in njihov vpliv na jezikovno-govorne motnje v predšolski starosti), kulturološki, socialni in psihološki vidiki poroda, neonatalna nevrologija, zgodnja razvojna nevrologija in encefalopatije otrok in mladine – študija varnosti in učinkovitosti zdravila MGCND00EP1, fizioterapevtski postopki v ginekologiji in porodništvu, preeklapsija – vpliv vitamina C po porodu na količino pljučne zunajžilne tekočine pri bolnicah s težko preeklampsijo, vpliv antimüllerjevega hormona na zorenje in kakovost humane jajčne celice: model in vitro.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) se v sklopu projekta ukvarja z raziskovanjem individualnih in kontekstualnih psihosocialnih dejavnikov zaščite in tveganja telesnega in duševnega zdravja žensk v nosečnosti in po porodu – mdr. vidiki porodnega okolja in zdravstvenih strokovnjakov, ki sodelujejo v obporodni oskrbi. Posebej se osredotočamo na kazalnike kakovostne obporodne oskrbe, potrebe porodnic, ranljivosti, obremenjujoče izkušnje, fiziološki porod, babištvo. Pripravljamo znanstvene in strokovne prispevke; mdr. znanstveno publikacijo o okoliščinah za podporo fiziološkemu porodu.

Dodana vrednost

Program podpira usmeritev javnega zdravja v krepitev zdravja v zgodnjem obdobju življenja s kratkoročnimi in dolgoročnimi pozitivni učinki (krepitev zdravja otrok, mater, očetov, družin). Uvaja nova znanstvena spoznanja za krepitev kakovostne obporodne oskrbe.

Pričakovani rezultati in gradiva

Raziskujemo psihične, družbene in kulturne dejavnike, povezane z reproduktivnim zdravjem v obporodnem obdobju in s tem prispevamo k teoretskemu in praktičnemu znanju. Sodelujemo v interdisciplinarni mednarodni skupini, ki se posveča proučevanju sodobne obporodne zdravstvene oskrbe. Razvijamo teoretske podlage za krepitev in promocijo celostnega zdravja vseh družinskih članov v obporodnem obdobju, oblikujemo pristope in priporočila.

Trajanje projekta: 1. 1. 2020–31. 12. 2025

Nosilna organizacija: Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC)

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno