Nacionalni portal o hrani in prehrani PREHRANA.SI

Nacionalni portal o hrani in prehrani PREHRANA.SI

Nacionalni portal o hrani in prehrani

Ne spreglejte
Najnovejše
prehrana-si

Naslov programa: Nacionalni portal o hrani in prehrani PREHRANA.SI

Opis programa

Nacionalni portal o hrani in prehrani www.prehrana.si (v nadaljevanju portal) je bil vzpostavljen kot odgovor na predvidene ukrepe v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (NPP2025), ob sofinanciranju Ministrstva za zdravje Republike SSlovenije (v nadaljevanju MZ). Njegov ključni namen je ozaveščanje prebivalcev o pomenu zdravega načina prehranjevanja z zagotavljanjem verodostojnih in strokovno preverjenih informacij o hrani in prehrani. Portal je med prebivalci Slovenije vse bolj prepoznan. Za nadaljnje uspešno delovanje portala in njegovo vzdrževanje, je nujno redno posodabljanje obstoječih vsebin, posebno pozornost pa je treba posvetiti še zagotavljanju novih aktualnih vsebin, ob sodelovanju in podpori vseh deležnikov, še posebej strokovne javnosti. Učinkovita promocija portala in njegovih vsebin predvideva informiranje preko različnih že dobro utečenih in učinkovitih komunikacijskih kanalov, kot so družbena omrežja, dogodki za splošno in strokovno javnost, promocija preko drugih spletnih strani, mesečno obveščanje naročnikov na novice, sodelovanje z mediji, ipd. Na takšen način je omogočena krepitev zaupanja javnosti in prepoznavanja portala kot kredibilnega vira informacij s področja hrane in prehrane. Obenem omenjene aktivnosti posredno prispevajo k aktivnemu sodelovanju strokovnjakov s področja prehrane in promociji vsebin, ki nastajajo v okviru drugih nacionalnih programov in projektov.

Cilji:

  • povečanje deleža ozaveščene populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje;
  • izboljšanje prehranjevanja dojenčkov, otrok in mladostnikov;
  • povečanje ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja prebivalcev in
  • okrepitev zdravja socialno-ekonomsko ogroženih s povečanjem dostopnosti zdravju koristnih živil.

Dodana vrednost

Promocija NIJZ na socialnih družbenih omrežjih, doseganje ciljne populacije s ključnimi sporočili na temo zdrave prehrane na mobilnih in drugih elektronskih napravah, zmanjševanje neenakosti v zdravju, povečanje deleža ozaveščene populacije , ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje.

Rezultati in gradiva

Ključni cilj programa Prehrana.si je bil izboljšati prehransko pismenost in navade prebivalcev Slovenije z zagotavljanjem razpoložljivosti verodostojnih informacij s področja prehrane in krepitvijo prepoznavnosti portala kot kredibilnega vira tovrstnih informacij, obenem pa tudi povečati razpoložljivost zdravju koristnih živil s spodbujanjem nosilcev dejavnosti k izboljševanju sestave živil.

Z aktivnostmi na Nacionalnem portalu o hrani in prehrani smo omogočili razpoložljivost aktualnih in verodostojnih vsebin za vse ciljne skupine prebivalstva. Za promocijo programa in vsebin smo uporabili družbena omrežja NIJZ – Facebook, Twitter, Instagram, TikTok in LinkedIn. Skupaj s profili družbenih omrežij Inštituta za nutricionistiko smo dosegli preko 1.000.000 uporabnikov družbenih omrežij iz Slovenije. Za promocijo ključnih vsebin smo skrbeli z vizualno privlačnimi gradivi v obliki grafik, infografik, avdio in video vsebin.

Trajanje programa: 1. 11. 2019–15. 11. 2022

Nosilna organizacija: Inštitut za nutricionistiko

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno