niCE-life

niCE-life

Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly

Ne spreglejte
Najnovejše
nice_life
Olivera Stanojević

»Medsebojna izmenjava izkušenj in veščin strokovnjakov z različnih področij Centralne Evrope je prispevala k spoznavanju izzivov na področju rabe naprednih ključnih tehnologij za preprečevanje krhkosti, izboljšanje kakovosti oskrbe in podporo neodvisnemu življenju po odpustu iz bolnišnice ter doseganju informiranosti in senzibilizaciji ključnih ciljnih skupin za nadaljnji razvoj na tem področju. Skozi projekt vzpostavljeno dobro sodelovanje večine partnerjev lahko prispeva k oblikovanju inovativnih pristopov tudi v prihodnje.«

Olivera Stanojević Jerković, dr. med., vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: niCE-life (oznaka projekta: CE1581)

Več o projektu na naslednji povezavi

Opis projekta

Glavni cilj projekta je razvoj integriranega koncepta za uvajanje inovativnih tehnologij in storitev, ki omogočajo čimbolj neodvisno življenje krhkih starejših, ki trpijo zaradi različnih stopenj kognitivnih primanjkljajev (vključno z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo) in kroničnih bolezni z uvedbo in pilotnim testiranjem čezmejno uporabnega modela zdravstvenih/negovalnih  storitev.

cepta za uvajanje inovativnih tehnologij in storitev, ki omogočajo čimbolj neodvisno življenje krhkih starejših, ki trpijo zaradi različnih stopenj kognitivnih primanjkljajev (vključno z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo) in kroničnih bolezni z uvedbo in pilotnim testiranjem čezmejno uporabnega modela zdravstvenih /negovalnih  storitev.

Srednjeevropski zdravstveni in socialni sistemi se soočajo z velikimi izzivi zaradi staranja prebivalstva, večjega števila nevrodegenerativnih in kroničnih bolezni, ki vodijo v socialno izključenost državljanov, in počasnega vključevanja novih tehnologij, pa tudi zaradi omejene interoperabilnosti rešitev med čezmejnimi regijami.

Projekt bo spodbujal socialno vključenost in oskrbo krhkih starejših z blagimi in srednje težkimi oblikami kognitivnih primanjkljajev, vključno z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo, ter drugimi kroničnimi boleznimi. Razvil bo inovativen model zdravstvenih in negovalnih storitev z uporabo naprednih interaktivnih tehnologij, kot so senzorske tehnologije, IKT in tehnike analize podatkov.

To bo preprečilo ranljivost starejših, izboljšalo kakovost oskrbe in podprlo neodvisno življenje, socialne stike in zagotavljalo pomoč po odpustu iz bolnišnice.

Inteligentna platforma za spremljanje, inovativne rešitve za zdravstveno nego in organizacijske spremembe načina zdravljenja bodo zasnovane in preizkušene v pilotnih aktivnostih. Te bodo dopolnili lokalni akcijski načrti, ki bodo upoštevali nacionalne zdravstvene in socialne sisteme, ter lokalne pogoje/posebnosti. Skupaj s ciljno usmerjenimi usposabljanji bodo prispevali h krepitvi zmogljivosti in kompetenc javnih ustanov in ponudnikov zdravstvenih storitev za učinkovito reševanje perečih družbenih izzivov in pospeševanje samostojnega življenja starejših.

Projekt niCE-life povezuje 10 partnerjev iz 6 držav osrednje Evrope: Slovaške, Avstrije, Poljske, Italije, Češke in Slovenije.

Dodana vrednost

Inteligentna platforma za spremljanje, nove rešitve za zdravje in nego ter organizacijske spremembe prakse oskrbe bodo oblikovane in preizkušene v pilotnih akcijah ter dopolnjene z lokalnimi akcijskimi načrti ob upoštevanju nacionalnega zdravja, sistemov socialnega varstva in lokalnih razmer. Skupaj s ciljno usmerjenimi treningi bodo prispevale h krepitvi zmogljivosti in pristojnosti javnih organov in izvajalcev zdravstvenih storitev za učinkovito reševanje perečih socialnih izzivov in spodbujanje neodvisnega življenja krhkih starejših,  za zmanjšanje dejavnikov tveganja, ki jih povzroča šibkost, in krepitev socialne integracije oslabelih oseb. Najsodobnejše tehnologije v storitvah oskrbe v partnerskih regijah in platforma na podlagi umetne inteligence za spremljanje negovalcev in bolnikov dajejo celotnemu projektu inovativno noto.

Rezultati in gradiva

S projektom želimo spremeniti odnos javnih organov in ponudnikov zdravstvenih storitev ter dokazati, da uvajanje novega modela in rešitev za zdravje in nego lahko temeljijo tudi na poceni tehničnih rešitvah in ponujajo načrt za njihovo uvajanje v lokalne akcijske načrte. Poleg tega bomo skušali preseči nezaupanje krhkih starejših do novih rešitev in s preizkušanjem v vsakodnevni praksi dokazati njihovo koristnost zanje s spodbujanjem njihovih socialnih interakcij, stikov in samozavesti. Razvit transnacionalno ponovljiv model zdravja in oskrbe, ki ga poganja inteligentna platforma za spremljanje in nove tehnološke rešitve na področju zdravja in nege krhkih starejših, pa tudi ciljno usmerjena usposabljanja in lokalni akcijski načrti bodo okrepili zmogljivosti lokalnih/regionalnih oblasti in ponudnikov oskrbe za učinkovito reševanje socialnih izzivov, ki izhajajo iz staranja družbe in vse večje krhkosti starejših oseb. Poleg tega bodo  novi modeli zdravljenja in oskrbe omogočili učinkovitejšo koordinacijo zdravja in oskrbe krhkih starejših in kroničnih bolnikov po odpustu iz bolnišnice ter izboljšali komunikacijo z njimi.

Trajanje projekta: 1. 10. 2020–30. 6. 2022

Nosilna organizacija: Petržalka Municipal District of Bratislava, Slovaška

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Evropska skupnost, program Interreg Central Europe, Evropski sklad za regionalni razvoj

Fotografije s srečanj:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno