PARIPRE

PARIPRE

Ne spreglejte
Najnovejše
Mateja Rok Simon

»Telesna dejavnost deluje ugodno na zdravje in dobro počutje, vendar ni brez škodljivih učinkov. Sodelovanje v športnih aktivnostih je pogost vzrok za poškodbe mladostnikov v mnogih razvitih državah. Na srečo je večino teh poškodb mogoče preprečiti z upoštevanjem priporočenih preventivnih ukrepov

Dr. Mateja Rok Simon, dr. med., vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: PARIPRE – Physical activity-related injuries prevention in adolescents

Opis projekta

Eden od glavnih ciljev projekta je zbiranje podatkov o razširjenosti poškodb, povezanih s telesno dejavnostjo in z njimi povezanih dejavnikov tveganja med mladostniki v petih evropskih državah: Slovaška, Slovenija, Poljska, Finska, Češka, za kar bomo uporabili mednarodno raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (angl. Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC), ki se bo izvajala v letu 2022. Trenutni vprašalnik HBSC sicer vsebuje vprašanja o okoliščinah nastanka poškodbe, vendar ta vprašanja niso obvezna. Vprašalnik bo zato dopolnjen z dodatnimi vprašanji o poškodbah pri telesni vadbi v športnih klubih, v prostem času in šoli, o onesposobljenosti zaradi poškodb, vrsti športa, kjer je prišlo do poškodbe in drugih dejavnikih, ki bodo identificirani v sistematičnem pregledu raziskav. V projektu bosta pripravljena sistematična pregleda raziskav o dejavnikih tveganja za športne poškodbe in intervencijah na tem področju ter izvedena presečna raziskava. Objavljeno bo epidemiološko poročilo o poškodbah, povezanih s telesno vadbo, poročilo o intervencijski raziskavi in priporočila za preprečevanje športnih poškodb mladostnikov.

Dodana vrednost

Razširili bomo znanje o poškodbah mladostnikov, povezanih s telesno vadbo, in učinkovitih intervencijah za njihovo preprečevanje.

Pridobili bomo mednarodno primerljive podatke o poškodbah, povezanih s telesno vadbo, v športnih klubih, prostem času in v šoli.

Krepili bomo kompetence Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pričakovani rezultati in gradiva

Organizirana bo PARIPRE delavnica v okviru 11. mednarodne znanstvene in strokovne konference “Otrok v gibanju” v Portorožu, ki bo namenjena predstavitvi projekta, ciljev, delnih rezultatov sistematičnih pregledov raziskav in strokovni razpravi vseh deležnikov na temo PARI pri mladostnikih. Pripravljena bodo dodatna anketna vprašanja o športnih poškodbah in izvedena presečna raziskava HBSC.

Mednarodni projektni sestanek v Olomoucu na Češkem bo namenjen skupni pripravi poročila za pet držav o športnih poškodbah in poročila o rezultatih intervencijske raziskave. Pripravljeni bodo osnutki znanstvenih prispevkov za objavo ter priporočila za preprečevanje poškodb, povezanih s telesno dejavnostjo mladostnikov.

PARIPRE delavnica v Presovu na Slovaškem bo namenjena predstavitvi rezultatov projekta in izdelkov: Nacionalnega poročila za pet držav o poškodbah, povezanih s telesno dejavnostjo mladostnikov, Priporočil za preprečevanje poškodb, povezanih s telesno dejavnostjo mladostnikov in Poročila o intervencijski raziskavi za preprečevanje poškodb, povezanih s telesno dejavnostjo mladostnikov. Potekala bo moderirana razprava na temo poškodb, ki so povezane s telesno dejavnostjo pri mladostnikih in njihovemu preprečevanju, ki se je bodo udeležili raziskovalci, učitelji in trenerji, zdravstveni delavci, oblikovalci politik, itd.

Trajanje projekta: 1. 1. 2021–31. 12. 2023

Nosilna organizacija: Univerza v Presovu, Slovaška

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Erasmus +

Fotografije z delavnic in delovnih sestankov:

Spletni kick-off meeting, 29. januar 2021

Delavnica PARIPRE v okviru 11. mednarodne znanstvene in strokovne konference Otrok v gibanju, 6. oktober 2021, Portorož, Slovenija

Delavnica PARIPRE, 17.–19. januar 2023, Olomouc, Češka

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno