Phara-ON

Phara-ON

Splošni cilj projekta Phara-ON je ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope.

Ne spreglejte
Najnovejše
K. Bitenc

»Digitalne storitve, naprave in orodja so močno vplivale na starejše odrasle z izboljšanjem njihovega dostopa do informacij, komunikacije in zdravstvenih storitev. Vendar se lahko nekateri starejši odrasli soočijo z izzivi pri sprejemanju in uporabi teh tehnologij zaradi pomanjkanja poznavanja ali tehnoloških veščin.«

Dr. Katarina Bitenc, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Phara-ON – Pilots for Healthy & Active Ageing

Skrajšan naslov projekta: Phara-ON

Spletna stran projekta:  https://www.pharaon.eu/

Opis projekta

V Evropi, kjer se prebivalstvo hitro stara, se povečuje potreba po orodjih, ki bodo izboljšala kakovost življenja, neodvisnost in splošno zdravje starejših odraslih. Napredne rešitve IKT, ki združujejo tehnologije iz različnih področij, lahko rešijo to težavo, vendar je trg razdrobljen in številne rešitve imajo omejeno področje uporabe.

Splošni cilj projekta Phara-ON je zagotoviti podporo starajočemu se prebivalstvu v Evropi z integracijo digitalnih storitev, naprav in orodij v odprtih platformah, ki jih je mogoče takoj uporabiti, obenem pa ohraniti dostojanstvo starejših odraslih in povečati njihovo neodvisnost, varnost in sposobnosti. Projekt bo uporabil vrsto digitalnih orodij, vključno z internetom stvari (IoT), umetno inteligenco, robotiko, računalništvom v oblaku (cloud computing), računalništvom na robu (edge computing), pametnimi prenosljivimi elektronskimi napravami (smart wearables), masovnimi podatki (big data) in pametno analitiko, ki bo integrirana za zagotavljanje prilagojene in optimizirane zdravstvene oskrbe.

Integrirane platforme Phara-ON bodo ovrednotene v dveh stopnjah: predhodno potrjevanje in obsežni piloti, ki bodo izvedeni na šestih različnih lokacijah: Murcia in Andaluzija (Španija), Portugalska, Nizozemska, Slovenija in Italija. Za poenostavitev prilagajanja in povezovanja bodo javno dostopna razvojna orodja. Ta orodja in njihovi rezultati diseminacije bodo služili širjenju pridobljenega znanja za spodbujanje razvoja novih rešitev, ki bodo podobne rešitvam projekta.

Cilji projekta so:

 • ugotoviti trenutno stanje interoperabilnosti med široko uporabljenimi platformami in partnerskimi rešitvami ter rešitvam tretjih vpletenih strani;
 • izvajati osebne analize, ki bodo starejšim osebam in njihovim zdravju ter o dobrem počutju starejših odraslih;
 • dokazati izvedljivost vključevanja platforme Pharaon v obstoječe sisteme, ki so povezani s pametnimi prometnimi sistemi in mobilnostjo, z energetsko optimizacijo in ‘pametnimi mesti’;
 • zagotoviti uporabnikom prijazne načine sodelovanja med človekom in računalnikom, ki obravnavajo različne omejitve zmogljivosti in omogočajo hiter dostop do uporabnih informacij;
 • (z javnimi razpisi) vključevati nove deležnike in njihove tehnologije, izdelkov ali storitev v različne ekosisteme.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) nastopa kot partner projekta in skrbi za diseminacijo pilotnega projekta v Sloveniji ter ostalo vsebinsko sodelovanje. Aktivno je udeležen pri pripravi pilotnega projekta v Sloveniji (priprava protokola) – olajšanje življenja starejših odraslih z uporabo IT tehnologije in pri izboljšavah njihovih socialnih in fizičnih sposobnosti.

Dodana vrednost

V sklopu projekta se bo NIJZ povezal z različnimi nacionalnimi in regionalnimi programi, ki so povezani s cilji projekta.

Okrepitev povezovanja s strokovnjaki iz drugih raziskovalnih institucij (v projekt je vključenih 41 partnerjev).

Zbiranje informacij za zagotavljanje dobrega počutja starejših (analiza potreb starejših odraslih).

Okrepitev obravnavanega raziskovalnega področja: znanje, pridobljeno v projektu, bo omogočalo interdisciplinarno sodelovanje s strokovnjaki na področju zdravljenja starejših ter bo predstavljalo priložnosti za prihodnje raziskovalne projekte.

Dodana vrednost za Slovenijo:

 • novo znanje na področju vključevanja IKT tehnologije v domove za starejše, z namenom povečanja zdravega in aktivnega vedenja,
 • osvetlitev potreb starejših oseb ter analiza možnosti za olajšanje njihovega življenja (v domovih za starejše),
 • nove ugotovitve na področju zagotavljanja kakovostnega notranjega okolja za starejše,
 • prenos inovacij, razvitih v projektu, v nacionalno okolje.

Pričakovani rezultati in gradiva

Z namenom ozaveščanja pomembnosti olajšanja življenja starejših odraslih z uporabo IT tehnologije in povezovanja s strokovnjaki v Sloveniji, ki se s to temo ukvarjajo, organiziramo septembra 2023 sodelovanje na dveh mednarodnih konferencah. Na dogodku bomo predstavili projekt, tehnološke rešitve za domove za starejše občane in potrebe starejših odraslih.

Pripravili bomo nabor revij/medijev, kjer se objavljajo informacije za starejše odrasle in okrepili obravnavano raziskovalno področje, saj bo znanje, pridobljeno v projektu, omogočalo interdisciplinarno sodelovanje s strokovnjaki na področju zdravja starejših ter bo predstavljalo priložnosti za prihodnje raziskovalne projekte.

Nastaja tudi dokument  v obliki smernic z naslovom ”Indoor Environmental Quality”, kjer bomo pripravili sistematični pregled literature s tega področja, opredelili tveganja vročinskih valov in občutljive skupine prebivalcev ter naredili oceno kakovosti zraka.

Ključni rezultati v letu 2022:

 • dopolnitev nacionalnega diseminacijskega načrta,
 • priprava člankov na temo prevalidacije in objava v lokalnih medijih in v domovih za starejše,
 • priprava videa – rezultati Slovenskega pilota, namenjen diseminaciji rezultatov,
 • priprava letakov za domove za starejše,
 • priprava nabora deležnikov, ki se ukvarjajo z obravnavano temo v Sloveniji,
 • sodelovanje na konferencah, kongresih (7. Kongres preventivne medicine, Festival za 3. življenjsko obdobje),
 • organizacija mednarodne konference Digitalna pomoč srebrnim letom, sodelovanje s prispevkom in priprava zbornika konference.

Dokumenti:

Informacije o pilotni študiji, ozadje in cilji projekta (pdf)

Informacije o pilotni študiji, ozadje in cilji projekta (pdf)

Letak (pdf)

pharaon_letak

Zbornik Digitalna pomoč srebrnim letom

Zbornik Digitalna pomoč srebrnim letom

Trajanje projekta: 1. 12. 2019–31. 5. 2024

Nosilna organizacija: Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, Italija

Projektni partnerji: 41 partnerjev, tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Obzorje 2020 (EU)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno