Pilotni model prehranskih usposabljanj

Pilotni model prehranskih usposabljanj

Ne spreglejte
Najnovejše
kuhajmo_logo_rgb_sekundarni

Naslov programa: Razvoj trajnostnega modela usposabljanj za zdravo ponudbo v organiziranih sistemih prehrane s predlogom postavitve nacionalne mreže ponudnikov usposabljanj o zdravi pripravi hrane

Skrajšan naslov: Model prehranskih usposabljanj

 Opis programa

Pilotni Model prehranskih usposabljanj bo temeljil na vzpostavitvi modulov usposabljanj za različne oblike ponudnikov prehrane (vrtci, šole, domovi za starejše, bolnišnice, delovne organizacije), pri čemer bodo upoštevane posebnosti določenih prehranskih smernic ter različne situacije (npr. dietna prehrana, nočno delo).

V sklopu programa  bomo posebno pozornost posvetili:

  • razvoju inovativnega in trajnostno naravnanega modela strokovne podpore organizacijam javne ponudbe prehrane preko praktičnih in teoretičnih usposabljanj,
  • izvedbi pilotnega testiranja modulov za usposabljanje kuharskega osebja,
  • oblikovanju predloga mreže za izvajanje strokovnih usposabljanj kuharskega osebja na nivoju Slovenije.

Program vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), sodelujejo pa tudi:

  • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
  • Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kmetijskih in živilskih podjetij in Združenje kemijske industrije,
  • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola.

Tekom izvajanja pilotnega Modela prehranskih usposabljanj se bodo programu pridružile še druge inštitucije (npr. vzgojno-izobraževalni zavodi, DSOji, zdravstveni domovi, strokovna združenja, nevladne organizacije). 

Dodana vrednost

Povečana pozornost ključnih deležnikov na premalo kadra v kuhinjah javne prehrane, na nezadostno komunikacijo znotraj ustanov glede ustrezne ponudbe prehrane in premalo usposabljanj (z upoštevanjem smernic zdravega prehranjevanja) za zaposlene (vodje kuhinj, kuharjev, vzgojiteljic, …), ki jih izvaja verodostojni izvajalec.

S projektom želimo tudi podati sistemske predloge za dvig kakovosti družbene prehrane; ciljna populacija v projektu pa so: kuharsko osebje in vodje prehrane v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, delovnih organizacijah, domovih za starejše in v bolnišnicah (zunanji) ter tudi pacienti, ki se vključujejo v delavnice zdrave prehrane in hujšanja v Centrih za krepitev zdravja oziroma Zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih.

Rezultati in gradiva

Naloge so bile realizirane skladno s planom projekta (vodenje projekta, komunikacija, usklajevanja, sestanki, priprava in izvedba usposabljanj, promocija programa, itd.). Pripravljeno in izvedeno je bilo testiranje pilotnega modula za usposabljanje kuharskega osebja gostinskega podjetja, ki zagotavlja ponudbo obrokov za delavce, zaposlene in za podjetja (catering), praktični in teoretični del (komunikacija). Oblikovan in izveden je bil modul za bolnišnice. Izveden je bil končni sestanek skupine za izvedbo usposabljanj z izdelavo evalvacijskega poročila izvajalcev in partnerjev.

Trajanje programa: 1. 1 .2017–30. 11. 2019

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektni partnerji: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

 

model prehranskih usposabljanj

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno