Projekt ASTAHG

Projekt ASTAHG

Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru

Ne spreglejte
Najnovejše

Z vse večjim deležem starejših, vlade v regijah alpskega sveta (AS) spodbujajo politike aktivnega in zdravega staranja (AHA). Da bi temo kar najbolj učinkovito obravnavali, bi morali organi različnih sektorjev (od zdravstva do transporta) uskladiti svoja prizadevanja in sodelovati z zasebnimi izvajalci, lokalnimi oblastmi in raziskovalci. Vendar na tem področju oblikovanje, izvajanje in vrednotenje javnih politik predstavlja več izzivov. Slednjim se bomo posvetili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki sodeluje v projektu ASTAHG kot eden od projektnih partnerjev.

astahg, logotip

Naslov projekta: ASTAHG

Večnivojski mednarodni model za inovacije javne uprave, ki spodbuja aktivno staranje

Uradna spletna stran projekta je dostopna na naslednji povezavi.

Ostale povezaveFacebook in Twitter profil projekta

Opis projekta

Z vse večjim deležem starejših vlade v regijah alpskega sveta (AS) spodbujajo politike aktivnega in zdravega staranja (AHA). Da bi temo kar najbolj učinkovito obravnavali, bi morali organi različnih sektorjev (od zdravstva do transporta) uskladiti svoja prizadevanja in sodelovati z zasebnimi izvajalci, lokalnimi oblastmi in raziskovalci. Vendar na tem področju oblikovanje, izvajanje in vrednotenje javnih politik predstavlja več izzivov. Slednjim se bomo posvetili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki sodeluje pri projektu ASTAHG kot eden od projektnih partnerjev.

Strateški cilji projekta so:

 • izboljšati kapacitete upravljanja regionalnih politik aktivnega in zdravega staranja, uskladiti ukrepe v različnih sektorjih z upoštevanjem različnih geografskih specifik
 • olajšati prenos inovacij in pobud AHA v alpskem svetu
 • omogočiti okvir socialnih inovacij za ustvarjanje in implementiranje inovacij AHA, ki vključuje akterje javnega in zasebnega sektorja.

Projekt bo regijskim vladam alpskega sveta pomagal pri implementaciji in spremljanju njihovih politik aktivnega in zdravega staranja, lokalnim vladam pri identifikaciji najustreznejših pobud v njihovem okolju in socialnim inovatorjev preko lokalnih in mednarodnih možnostih financiranja njihovih storitev in izdelkov.

V ta namen bodo glavne aktivnosti projekta naslednje:

 • vzpostaviti mednarodni upravni odbor, ki bo vključeval oblikovalce politik in deležnike v alpskem svetu, da bi opredelili mrežo skupnih politik;
 • razviti nabor dobrih praks upravljanja aktivnega in zdravega staranja, ki bo temeljil na analizi sedanjih modelov z možnostmi za njihovo vključitev;
 • vzpostaviti observatorij inovacij na področju aktivnega in zdravega staranja, razvrstiti pobude in rešitve na podlagi konteksta in kazalnikov učinkovitosti;
 • razviti okvir za inovacije na področju aktivnega in zdravega staranja, ki bo temeljil na modelu Quadruple Helix, za pomoč pri sodelovanju javnih akterjev, raziskovalcev in inovatorjev, socialnih podjetnikov in državljanov pri skupnem oblikovanju in zbiranju sredstev za inovacije;
 • uskladiti rezultate in prizadevanja s Evropsko regijsko strategijo za območje Alp (EUSALP) za okrepitev ravni mednarodnega upravljanja v alpskem svetu.

Mednarodna razsežnost projekta bo naklonjena učenju med geografsko podobnimi okolji in uveljavitvi mednarodnih javno-zasebnih partnerstev za inovacije na področju aktivnega in zdravega staranja.

Dodana vrednost

Metodologijo projekta AHA.si za povezovanje sektorjev na tematike staranja bomo imeli možnost regijsko nadgraditi pri projektu ASHTAG – gre za projekt v okviru Evropske regijske strategije za področje Alpske regije (EUSALP), na temo zdravja v vseh politikah pri staranju, pri katerem sodelujeta OE NG in OE KR. Na CE NIJZ se bomo potrudili, da bomo projektne izkušnje/rezultate lahko povzeli/implementirali tudi v drugih regijah.

Rezultati in gradiva

Aprila 2021 se je projekt uradno zaključil. V tem štirimesečnem obdobju je potekalo intenzivno delo na vseh odprtih področjih projekta. Delovna skupina NIJZ se je sestajala na rednih mesečnih sestankih na dlajavo in skrbela, da je delo potekalo tekoče (zapisniki in izdelki), redno je sodelovala s projektnimi partnerji (sestanki na daljavo in e-korespondenca) pri izvedbi vseh projektnih aktivnosti. Posebno težo smo pri zaključku podali tudi diseminaciji same teme in jo skušali podati širše (znanstveni in strokovni članki). Sledili smo glavnemu cilju projekta in ciljem NIJZ delovne skupine. V tem obdobju smo aktivno sodelovali pri pripravi zaključnih dokumentov in pri zaključni konferenci projekta. Kot skupina NIJZ smo poleg vseh rednih aktivnosti v tem obdobju opravili tudi intervjuje z izbranimi deležniki tako z Goriške kot Gorenjske in pripravili poročilo. Znanje in metodologijo, ki je bila razvita v sklopu projekta, smo redno prenašali tudi zainteresiranim sodelavcem in pripravnikom. Ob zaključku projekta smo pripravili tudi povzetek celotnega dela NIJZ ASTAHG delovne skupine. Ključnim deležnikom smo se ob zaključku projekta zahvalili za sodelovanje.

Ključni izdelki NIJZ v letu 2021:

Redno sodelovanje na vseh delovnih paketih projekta, vsi uradni dokumenti so objavljeni na spletni strani ASTAHG Alipine Space, dostopni tu: https://www.alpinespace.eu/projects/astahg

Poročilo raziskave o mnenju deležnikov na področju AZS v slovenskem in angleškem jeziku, več na: http://staranje.si/aktualno/porocilo-raziskave-o-mnenju-deleznikov-na-podrocju-azs

Pripravili smo prevod dokumenta Okvir za sodelovanje pri pobudah za aktivno in zdravo staranje, več na: http://staranje.si/aktualno/okvir-za-sodelovanje-pri-pobudah-za-aktivno-zdravo-staranje

Aktivno smo sodelovali na zaključni konferenci projekta ASTAHG in pripravili predstavitev z naslovom: Innovative stakeholder networking on AHA in Alpine Space (from local to international level and reverse)/ Inovativno mreženje deležnikov na področju aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru (od lokalnega do mednarodnega nivoja in obratno). Več na: http://staranje.si/aktualno/zakljucna-konferenca-projekta-astahg

Pripravili raziskavo mnenj deležnikov ”Izbrane ugotovitve pridobljene z intervjuji izbranih deležnikov na področju aktivnega in zdravega staranja v alpskem svetu (goriška in gorenjska regija)”, rezultati raziskave so dostopni na: http://staranje.si/aktualno/izbrane-ugotovitve-pridobljene-z-intervjuji-izbranih-

Trajanje projekta: 16. 4. 2018–15. 4. 2021

Nosilna organizacija: Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, Italija (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Italija)

Projektni partnerji:

 • AREA Science Park (IT)/Znanstveni park AREA, Italija
 • Autonomous Province of Trento (IT)/Avtonomna pokrajina Trento (IT), Italija
 • Local Health Authority n.1 Dolomiti (IT)/Dolomitska zdravstvena ustanova št. 1 (IT), Italija
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 • European Centre for Social Welfare Policy and Research (AT)/Evropski center za politiko socialnega varstva in raziskave (AT), Avstrija
 • University of Salzburg, Centre for Ethics and Poverty Research at University of Salzburg (AT)/ Univerza v Salzburgu – Center za etiko in raziskave revščine na Univerzi v Salzburgu (AT), Avstrija
 • Geneva International Network on Ageing (CH)/Ženevska mednarodna mreža o staranju (CH), Švica
 • A professional network of home care service providers of Provence-Alpes-Côte-d’Azur (FR)/Poklicna mreža ponudnikov storitev domače oskrbe v francoski pokrajini Provence-Alpes-Côte-d’Azur (FR), Francija

Financiranje: Projekt podpira program Interreg Alpine Space, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno