Psihološko svetovanje posameznikom parom in družinam

Psihološko svetovanje posameznikom parom in družinam

Program varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 (MZ)

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov programa: Psihološko svetovanje posameznikom parom in družinam

Opis programa

Program je namenjen zagotavljanju hitro in enostavno dostopne pomoči osebam v čustveni stiski.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v programu izvaja promocijo in informiranje strokovne in laične javnosti o mreži svetovalnic, pomaga pri pripravi evalvacijskega poročila o delu svetovalnic, pri pripravi brošur o svetovalnicah ter vsebinah duševnega zdravja. Sodeluje tudi pri pripravi prispevkov za strokovno javnost.

Dodana vrednost

Dodana vrednost se kaže predvsem pri prepoznavnosti NIJZ v skrbi za duševno zdravje, zmanjševanju bremena duševnih in čustvenih stisk odraslih ter preprečevanju zdrsa v duševno motnjo, dolgoročno izboljšani lokalni zmogljivosti na področju duševnega zdravja in zmanjšanju vrzeli in neenakosti v dostopnosti psihološkega svetovanja za odrasle v duševni stiski.

Rezultati in gradiva

V okviru programa smo skrbeli za redno promocijo svetovalnic  na lokalni, regijski in nacionalni ravni.

Različne javnosti smo na javnih prireditvah, strokovnih srečanjih ter preko različnih medijev (tiskani, spletni, radio, TV) informirali o pomenu duševnega zdravja, o pogostejših težavah duševnega zdravja in samomorilnem vedenju, o pristopih k človeku v stiski in virih pomoči  s poudarkom na možnosti svetovanja v vseh svetovalnicah Posvet Tu smo zate.

Osebe, ki se nas obračajo v stiski (v živo, preko telefona in spleta), smo informirali o možnostih pomoči ter jih usmerjali v svetovalnice Posvet Tu smo zate in k drugim strokovnim virom pomoči.

Skrbeli smo za vnos ter statistično obdelavo podatkov o klientih v svetovalnicah Posvet Celje, Laško in Mozirje.

Trajanje programa: 1. 11. 2019–15. 11. 2022

Nosilna organizacija: Slovensko združenje za preprečevanje samomora

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno