RARHA

RARHA

Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (RARHA: Reducing alcohol related harm – prvi projekt skupnega ukrepanja držav članic EU na področju alkohola)

Ne spreglejte
Najnovejše
rarha_logo

Alkohol je tretji najpogostejši dejavnik tveganja za bolezen in smrt v Evropski uniji (EU). V letu 2010 so neposredni stroški povezani z zdravstvenim varstvom, kriminalom, policijskim nadzorom, nesrečami in zmanjšano storilnostjo znašali 155 milijard evrov. EU strategija za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola prepoznava skupne prioritete, vključno s potrebo po razvoju enotne baze podatkov oz. dokazov ter spremljanja, hkrati pa tudi potrebo po obveščanju in osveščanju javnosti o škodljivosti pitja alkohola. Ti ukrepi so ključni za prioritete kot so zaščita otrok, mladine ter nerojenih otrok, za zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola med odraslimi in za zmanjševanje škode zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Razširjenost škodljivega pitja alkohola predstavlja enega izmed ključnih kazalnikov spremljanja napredka EU strategije.

Namen RARHA je skupno ukrepanje za podporo državam članicam EU pri nadaljevanju dela na skupnih prednostnih nalogah, v skladu s strategijo EU. Projekt bo skozi različne delovne pakete spodbujal države k sodelovanju na področju obvladovanja problematike alkohola v EU. Nacionalni inštitut za javno zdravje je prevzezel vodenje delovnega paketa 6, v okviru katerega bodo na ravni EU zbrali in analizirali dobre prakse preprečevanja škodljivega pitja alkohola in jih predstavili v obliki zbirke orodij, ki bo pomagala državam članicam pri uspešnem načrtovanju in implementaciji intervencij za zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola.

Dodatno bo RARHA spodbujala države članice k izvajanju raziskav alkohola z uporabo enotne metodologije. Združevanje podatkov z namenom izdelave primerjalne ocene bo služilo pripravi izhodišč za primerljivo spremljanje ravni in vzorcev pitja ter z alkoholom povezanih posledic na EU ravni. Cilj je zagotoviti metodološke in politične kazalnike ter povečanje interesa za izvajanje skupnih raziskav v prihodnosti. Nadalje je cilj RARHA tudi združevanje znanstvenih spoznanj o tveganjih in izkušnjah rabe smernic za omejevanje pitja alkohola, z namenom pojasnjevanja njihovih znanstvenih podlag in praktičnih implikacij. Projekt bo deloval v smeri doseganja soglasja o načelih dobrih praks rabe smernic za omejevanje pitja alkohola kot javnozdravstveni ukrep. Cilj je tako prispevati tudi k bolj usklajenim sporočilom, ki jih javno zdravstvo posreduje prebivalstvu in zdravstvenim delavcem.

Cilj skupnega ukrepanja je torej spodbujanje izmenjave informacij med javnozdravstvenimi organizacijami držav članic in zagotavljanje podpore pri uporabi na dokazih temelječih pristopov za zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola.

qr koda, projekt rarha

Več informacij najdete na spletni strani projekta www.rarha.eu.


Newsletter

Arhiv newsletterjev je dosegljiv na naslednji povezavi.


Projekt Zmanjševanje škode povezane z alkoholom (RARHA – Reducing Alcohol Related Harm) je kot del zdravstvenega programa sofinanciran s strani Evropske unije in držav članic. Namenjen je podpori državam članicam pri načrtovanju in izvajanju skupnih prioritet v skladu z Alkoholno strategijo Evropske unije.

Delo v projektu je razdeljeno na šest delovnih sklopov (DS). Delo v DS5 je bilo osredotočeno na smernice za manj tvegano pitje alkohola, ki služijo kot ukrep javnega zdravja. Posodobljene informacije o trenutnih praksah v partnerskih državah, pregledi znanstvenih dognanj, izračun tveganja umrljivosti, ki ga lahko pripišemo alkoholu, za posamezne države, in ankete po metodi Delphi za ugotavljanje stališč strokovnjakov so bili podlaga za opredelitev načel dobrih praks, iz katerih so nato izhajale razprave, odločitve in prakse. V prvi vrsti je šlo za to, da razširimo skupno izhodišče pri definiranju meja manj tveganega pitja alkohola in pripomoremo k bolj usklajenim sporočilom, naslovljenim na prebivalce in zdravstvene delavce.

Rezultati tega dela so predstavljeni v publikaciji Good practice principles for low risk drinking guidelines.

RARHA – policy brief

RARHA- labeling policy brief

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno