SiNCP

SiNCP

Slovenian National Contact Point

Ne spreglejte
Najnovejše
Vedrana Matetić

»S projektom SiNCP vzpostavljamo čezmejno izmenjavo e-receptov in povzetkov podatkov o pacientih z drugimi državami – članicami EU. Ta projekt bo omogočil 2 milijonom slovenskih državljanov boljšo zdravstveno oskrbo v EU kot tudi državljanom drugih držav EU v Sloveniji. Projekt je pomemben tudi zaradi izpolnjevanja zavez iz uredbe o Evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru.«

Vedrana Matetić, vodja projekta

Naslov projekta: SiNCP – Action 2017-SI-IA-0107

Uradna spletna stran projekta:  https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_en

Opis projekta

Projekt SiNCP naslavlja vzpostavitev in upravljanje Nacionalne kontaktne točke za e-zdravje (NCPeH). Naloge te kontaktne točke obsegajo čezmejno izmenjavo zdravstvenih dokumentov, in sicer zaenkrat povzetkov podatkov o pacientu (PPoP) in e-receptov. V prihodnje so možne razširitve izmenjave tudi na drugo zdravstveno dokumentacijo. Nacionalna kontaktna točka bo preko ustaljenih protokolov in ustrezne informacijske rešitve omogočala čezmejno izmenjavo PPoP in e-receptov v državah članicah EU in na ta način prispevala k bolj kakovostni zdravstveni obravnavi slovenskih državljanov v tujini in tujcev v Sloveniji.

Dodana vrednost

Prihajajoča uredba o Evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru (EHDS) opredeljuje čezmejno izmenjavo zdravstvenih podatkov kot enega od temeljev sodobne zdravstvene obravnave pacientov v evropskem prostoru. Tudi Slovenija je prepoznala potencial vzpostavitve takšne izmenjave še preden je uredba o EHDS napovedala obvezno izvajanje čezmejne izmenjave za vse članice EU.

V sklopu projekta bo razjasnjen in definiran pravni vidik mednarodne izmenjave kliničnih dokumentov in zdravstvene dokumentacije. Pripravljena bo tehnična infrastruktura za čezmejno izmenjavo in organizacijska struktura nacionalne kontaktne točke za e-zdravje, ki bo bdela nad mednarodno izmenjavo.

Pričakovani rezultati in gradiva

Ključen rezultat projekta bo vzpostavljena izmenjava dokumentov z drugimi državami EU. Cilj je za začetek vzpostaviti prenos povzetkov podatkov o pacientu in e-receptov. Po uspešni vzpostavitvi teh prenosov bomo delali na razširitvi storitev čezmejne izmenjave z drugimi dokumenti.

Nekaj splošnih informacij o uporabi storitev čezmejne izmenjave je na voljo na spletni strani MyHealth@EU:

Informacije za paciente in zdravstvene delavce – https://health.ec.europa.eu/other-pages/basic-page/myhealtheu-flyer-addressed-patients-and-health-professionals_en

Pogosta vprašanja – https://health.ec.europa.eu/document/download/d4e2343d-fa08-4df9-baeb-b01536ba042f_en?filename=myhealth_qa_en.pdf

Pogosta vprašanja o povračilu stroškov čezmejnega zdravljenja – https://health.ec.europa.eu/document/download/6e519bb1-2bc2-4956-9e07-836d6977da40_en?filename=qa_reimbursement_en.pdf

Trajanje projekta: 1. 7. 2018–31. 12. 2023

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje:  Projekt SiNCP je sofinancirala Evropska unija v okviru programa CEF Telekom 2017.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno