Skupaj za zdravje

Skupaj za zdravje

Ne spreglejte
Najnovejše

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 pridobil vnaprej definirani projekt „Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju“ s krajšim imenom „Skupaj za zdravje“. Projekt poteka v sodelovanju s projektnim partnerjem Norveškim inštitutom za javno zdravje (Norwegian Institute of Public Health) in slovenskimi strokovnjaki v preventivnem zdravstvenem varstvu, predstavniki strokovnih združenj ter izvajalci zdravstvene dejavnosti. Projekt poteka od 24. 9. 2013 do 30. 4. 2016.


Program Norveški finančni mehanizem 2009–2014 z nepovratnimi sredstvi v Sloveniji podpira programe in projekte na dveh programskih področjih: pobude za javno zdravje ter integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. V okviru pobud na področju javnega zdravja prednostne vsebine projektov vključujejo zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, preprečevanje in zmanjševanje bolezni, vezanih na življenjski slog, ter izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Sloveniji.

Opis projekta

Projekt »Skupaj za zdravje« se osredotoča na razvoj pristopov v preventivnem zdravstvenem varstvu, izboljšanje dostopnosti do preventivnega varstva, krepitev zmogljivosti ter učinkovitejše medsektorsko delovanje s posebnim poudarkom na pristopih za zmanjševanje neenakosti. V ospredju so novi pristopi na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, vključno z vzgojo za zdravje za otroke, mladostnike, nosečnice in starše, ter novi pristopi pri preprečevanju in zmanjševanju bremena kroničnih bolezni pri odraslih.

Med dolgoročnimi cilji projekta je zmanjšanje pojavljanja kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so povezane z nezdravim življenjskim slogom, kar bi lahko dosegli z zgodnjim odkrivanjem tveganja za nastanek teh bolezni, s pristopom vseživljenjske perspektive ter intervencijami in pristopi za zmanjševanje neenakosti v zdravju. Z aktivnostmi v projektu želimo okrepiti zmogljivosti za izvajanje preventivnih dejavnosti v sistemu zdravstvenega varstva ter dopolniti mehanizme in programe, usmerjene v preprečevanje in zmanjšanje neenakosti v zdravju.

Področja dela v projektu vključujejo zdrav začetek in kakovostno starševstvo, preprečevanje debelosti in zdrav življenjski slog otroka in družine, vzgojo za zdravje, vsebinsko nadgradnjo obstoječih programov preventive kroničnih bolezni in krepitve zdravja pri odraslih, ki bodo prilagojeni tudi kroničnim bolnikom, podporo kroničnim bolnikom za samooskrbo ter skrb za zdravje v lokalni skupnosti. Da bi vsem otrokom omogočili doseganje njihovega polnega potenciala, je v preventivnem zdravstvenem varstvu poleg univerzalnih ukrepov pomemben spekter ciljanih intervencij glede na ogroženost oziroma individualno oceno potreb.

V okviru projekta bodo v sodelovanju s strokovnjaki iz Slovenije in tujine razviti novi pristopi, orodja, programi in storitve. V prvi fazi bo izvedena ocena potreb z vidika uporabnika, ranljivih in prikrajšanih skupin ter vrzeli v ureditvi in izvajanju preventivnih dejavnosti. Nove intervencije in pristopi bodo pilotno testirani na izbranih mestnih in podeželskih območjih. Projektne aktivnosti vključujejo tudi nove programe izobraževanja in usposabljanja za izgradnjo zmogljivosti zdravstvenega sistema na primarni ravni in v drugih sektorjih, ki tesno sodelujejo na področju zdravja, zlasti v izobraževanju in socialnem delu. Rezultati projekta bodo Ministrstvu za zdravje RS služili kot podlaga za spremembe na področju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Več informacij: www.skupajzazdravje.si

Poglavitni rezultati projekta bodo:

strokovne podlage za nadgrajeni preventivni program v zdravstvenem varstvu otrok in mladostnikov ter
model za integrirano obravnavo in preprečevanje kroničnih bolezni pri odraslih.

Ciljne skupine projekta so:

  • zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci in sodelavci na primarni ravni zdravstvenega varstva,
  • deležniki v preventivnem zdravstvenem varstvu otrok in mladostnikov ter odrasle populacije,
  • odločevalci na nacionalni, regijski in lokalni ravni,
  • strokovni delavci na področju šolstva in izobraževanja ter socialnega varstva,
  • uporabniki preventivnega zdravstvenega varstva: otroci, mladostniki in njihovi starši ter
  • uporabniki preventivnega zdravstvenega varstva v aktivnem življenjskem obdobju.

Posebna pozornost bo namenjena pristopom za posameznike in skupine, tako otroke kot odrasle, ki se manj vključujejo v preventivne programe.

Več o programu najdete na slovenski spletni strani www.norwaygrants.si in osnovni spletni strani Norveškega finančnega mehanizma.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno