Skupaj za zmanjšanje škodljivega pitja alkohola in skrb za urejanje družin

Skupaj za zmanjšanje škodljivega pitja alkohola in skrb za urejanje družin

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov programa: Skupaj za zmanjšanje škodljivega pitja alkohola in skrb za urejanje družin

Opis programa

Namen programa je vzpostavitev povezav med zdravstvom (zdravniki družinske medicine, patronažne sestre, referenčne ambulante, centri za krepitev zdravja), socialo (Centri za socialno delo) ter nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki (Zavodi za zaposlovanje). Z usklajenim in tesnim sodelovanjem različnih sektorjev (zdravstvo, sociala), katerih strokovni delavci sočasno, vzporedno in kontinuirano naslavljajo problematiko, prispevati k preprečevanju in zmanjševanju škodljivega pitja ter vključitvi večjega števila oseb, ki škodljivo pijejo oziroma imajo sindrom odvisnosti od alkohola (SOA) v ustrezno obravnavo.

Program je prvotno namenjen osebam, ki škodljivo pijejo alkohol ali imajo že razvit SOA, njihovim svojcem (partnerjem, zakoncem, staršem), otrokom in mladostnikom, ki odraščajo v alkoholičnih družinah ter starejšim osebam. Program je naravnan na celovito obravnavo družine, tako na zasvojenega, partnerja/zakonca/drugega svojca in otroke.

Gre za nudenje podpore pri spreminjanju življenjskega sloga uporabnika, od aktivnega pivca do abstinenta (navadno z zdravljenjem v psihiatrični bolnišnični ali ambulantno), ohranjanje abstinence po zaključenem zdravljenju ter vzporedno za spreminjanje življenjskega sloga, kar je ključen dejavnik za ohranjanje abstinence in zdravja uporabnikov ter družine.

Nadgradnja programa so dejavnosti namenjene otrokom in mladostnikom, ki odraščajo v alkoholičnih družinah, izvajajo pa se v obliki delavnic in individualnih pogovorov. Preko programa naj bi otroci in mladostniki s pomočjo terapevtov in skupine same dobili znanja o odvisnosti od alkohola, o tveganjih, ki jih kot otroci alkoholikov prevzemajo, o načinih iskanja pomoči, ko jo potrebujejo, o tem da z izkušnjo niso sami, razširijo socialno mrežo.

Dodana vrednost

Osveščanje ciljnih skupin o pomenu odkrivanja in obravnave Tveganega in škodljivega pitja alkohola ter povezovanja z drugimi deležniki. Prav tako je dodana vrednost programa za NIJZ/Slovenijo, da naslavlja ciljne skupine, ki jih ne zajame projekt SOPA in tako zagotavlja, da se zajame celota (premica od abstinence do sindroma odvisnosti od alkohola).

Rezultati in gradiva

Komuniciranje s patronažnimi službami v zdravstvenih domovih in zasebnimi izvajalci s koncesijo zaradi mreženja ter svetovanja za napotovanje v društvo Abstinent in njihov program podpore. Na tak način smo krepili sodelovanje javnih zavodov, zasebnikov in nevladnega sektorja s poudarkom na patronažni službi, skupaj z zdravniki družinske medicine, ki najpogosteje pridejo v stik z ranljivimi skupinami (poudarek na osebah, ki prekomerno uživajo alkohol, in osebah s sindromom odvisnosti od alkohola). Na tak način smo spodbujali vključitev večjega števila uporabnikov v programe pomoči. Pripravili smo predloga vsebine in programov izobraževanj za dipl. m. s. v patronažnem varstvu ter osnutek nalog dipl. m. s. v patronažnem varstvu. Vsebine bodo pripomogle k boljšemu in hitrejšemu prepoznavanju ter usmerjanju oseb, ki škodljivo pijejo alkohol oziroma imajo sindrom odvisnosti od alkohola.

Trajanje programa: 1. 11. 2019–30. 9. 2022

Nosilna organizacija: Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno