Sonar Global

Sonar Global

Ne spreglejte
Najnovejše
Sonar Global

Naslov projekta: Sonar Global

Opis projekta

Glavni cilj projekta SoNAR-Global (WP7 COVID-19: Vulnerability Assessment and Community Engagement) je ustvariti globalno mrežo družboslovcev, ustanov, organizacij in drugih mrež za pripravljenost in odziv na izbruhe novih nalezljivih bolezni in odpornost na antibiotike. Delovni sklop 7 je osredotočen na identifikacijo novih in poglobljenih ranljivosti v epidemiji covida-19 in oblikovanje sistematičnega odziva na potrebe ranljivih populacij, identificiranih v raziskavi, tekom posameznih valov epidemije. Izvajal se bo v več državah na osnovi istega metodološkega orodja.

Dodana vrednost

Projekt bo omogočil boljše razumevanje ranljivosti, ki jih ustvarja in poglablja epidemija covida-19, kot celostnega družbenega pojava. Na podlagi izsledkov ocene ranljivosti bo ponudil izhodišča za bolj smiselno razporejanje resursov v prihodnjih valovih epidemije covida-19 in morebitnih izbruhih drugih nalezljivih bolezni. Izvedene bodo konkretne intervencije, ki bodo naslavljale potrebe, izražene v oceni ranljivosti.

Rezultati in gradiva

V letu 2022 je projektna ekipa NIJZ v sodelovanju z Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani organizirala in izvedla 2 dogodka z lokalnimi deležniki ”vključevanje skupnosti/dialog z deležniki” z namenom diseminacije izsledkov Ocene ranljivosti za covid-19; eden je bil v Murski Soboti in drugi v Ljubljani. Dogodkov so se udeležili predstavniki različnih nevladnih organizacij, zdravstva, šolstva in občine ter strokovnjaki s področja javnega zdravja. Udeleženci so posredovali povratne informacije glede izsledkov in razširili predloge ukrepov, prav tako se je vzpostavilo oziroma poglobilo sodelovanje med relevantnimi lokalnimi NVO in drugimi institucijami, rezultati raziskave pa lahko pomembno dopolnjujejo njihovo delo.

Izsledki raziskave Ocena ranljivosti so bili predstavljeni na letni konferenci preventive za odraslo populacijo v Portorožu.

Projektna ekipa NIJZ je sodelovala pri pripravi končnega poročila na podlagi ocene ranljivosti s priporočili za oblikovanje politik.

Trajanje projekta: 1. 7. 2020–30. 6. 2022

Nosilna organizacija: Institut Pasteur, Francija

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: HaDEA

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno