STAR-VITAL

STAR-VITAL

Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev

Ne spreglejte
Najnovejše
star-vital-logo

Naslov projekta: STAR VITAL

Opis projekta

Številne študije opozarjajo na nujnost povečanja stopnje delovne aktivnosti med starejšimi v Sloveniji. Pomemben korak v tej smeri je Slovenija že naredila s pokojninsko reformo. Vendar tovrstni ukrepi ne zadoščajo. Raziskave opozarjajo na nezadovoljstvo delavcev z delovnimi razmerami v Sloveniji, posledično na nepripravljenost na podaljševanje delovno aktivnega obdobja. Ti podatki nakazujejo, da v organizacijah prevladujejo slabi delovni pogoji, kar vpliva tudi na zdravje ljudi. Depresija, mišično-skeletne bolezni, druga kronična obolenja in nezdrav življenjski slog so povezani z zmanjšano produktivnostjo, absentizmom na delovnem mestu, prezgodnjo upokojitvijo in z umrljivostjo; delovno okolje pa ima lahko s psihosocialnimi in fizičnimi ter okolijskimi dejavniki dela pomemben vpliv na nastanek kroničnih obolenj.

Osrednja zamisel projekta gradi na konceptu zdrave organizacije in na modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Ta koncept opredeljuje štiri dimenzije zdravega delovnega okolja, na katerih je potrebno načrtno in kontinuirano izvajati aktivnosti v organizacijah: fizično delovno okolje, psihosocialno delovno okolje, osebni zdravstveni viri delavca in sodelovanje organizacij z lokalnim in širšim družbenim okoljem. Zdravo delovno mesto je opredeljeno kot tisto, kjer zaposleni in delodajalec sodelujeta pri procesu stalnega izboljševanja z namenom varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih delovnih mest – in prav vzpostavljanje zdravega delovnega mesta je osrednji cilj projekta.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo partner v celotnem projektu. NIJZ bo sodeloval v vseh delovnih sklopih (vse štiri faze projekta). Glavna vsebinska naloga bo izvedba ankete pred in po intervenciji promocije zdravja na delavnem mestu za starejše delavce, še posebej na tematiko zdrave prehrane na delavnem mestu. NIJZ bo sodeloval pri intervencijah na delavnih mestih za starejše delavce, v zvezi z zdravo prehrano na delavnem mestu in pri analizah stanja absentizma/prezentizma na delavnih mestih za starejše delavce ter nazadnje pri implementaciji ukrepov za boljše zdravje starejših delavcev na delavnem mestu.

Dodana vrednost

Povečana pozornost in ugled NIJZ in Republike Slovenije kot izvajalca projekta na področju aktivnega zdravega staranja.

Anketiranje, izvajanje intervencij pri starejših delavcih na delavnem mestu in ukrepi za te delavce bodo služili kot pomoč Republiki Sloveniji pri izboljšavi državnega programa za obvladovanje delavne storilnosti, absentizma in prezentizma starejših delavcev.

Rezultati in gradiva

V letu 2021 smo bili predstavniki NIJZ kot partnerji pri projektu STAR VITAL aktivni predvsem s kratkimi novičkami v okviru e-platforme z vseh vidikov zdravstvenih tem na področju izboljšanja življenjskega sloga. Sodelovali smo pri nadaljnjem novačenju podjetij za vključitev v projekt. Napisali smo tri članke za revijo Obrtnik/Podjetnik. Aktivno smo sodelovali na Konferenci STAR VITAL, ki se je 17. septembra 2021 odvijala na daljavo. Z ostalimi partnerji smo napisali znanstveno-raziskovalni članek (Protokol raziskave) za ugledno revijo BMC Public Health.

V letu 2022 je NIJZ objavil pet poljudnih člankov o zdravi prehrani za revijo Obrtnik/Podjetnik (OZS). Sodeloval je tudi s številnimi kratkimi prispevki s področja zdravega življenjskega sloga, v novičkah e-platforme, ki so izhajale tedensko. Skupaj z ostalimi partnerji smo napisali znanstveno-raziskovalni članek, ki je bil objavljen v mednarodni reviji IJERPH. V pripravi je še en znanstveno-raziskovalni članek v mednarodni reviji, kjer bodo objavljeni rezultati uspešnosti projekta s področja prehranjevanja.

Sodelovanje  NIJZ v projektu STAR VITAL je pomembno za ugled inštituta na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Projekt STAR VITAL se je končal 30.  9.  2022 z zaključno konferenco.

Trajanje projekta: 1. 9. 2017–30. 9. 2022

Nosilna organizacija: Univerza na Primorskem, Slovenija

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Univerza na Primorskem

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno