STOP

STOP

STOP – Science and Technology in Childhood Obesity Policy

Ne spreglejte
Najnovejše
STOP

Naslov projekta: STOP – Science and Technology in childhood Obesity Policy

Uradna spletna stran projekta: www.stopchildobesity.eu

 

Opis projekta

 Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP) je projekt, ki združuje 24 mednarodnih raziskovalnih in zagovorniških organizacij za ustvarjanje znanstveno utemeljenih in politično relevantnih dokazov o dejavnikih, ki so prispevali k širjenju otroške debelosti v evropskih državah in na učinke alternativnih možnosti politike, ki so na voljo za reševanje problema.

Projekt je financiran s strani Evropske unije v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 in ga vodi Imperial College of Science Technology And Medicine, Velika Britanija. V projektu sodelujejo mednarodni partnerji z različnih političnih okvirjev iz Velike Britanije, Italije, Estonije, Romunije, Portugalske, Francije, Belgije, Slovenije, Švedske, Hrvaške, Španije, Finske, Švice, z dodatnimi partnerji iz Nove Zelandije in ZDA.

Cilji:

  • ustvariti nove transdisciplinarne dokaze o vlogi ključnih determinant otroške debelosti, s poudarkom na vlogi različnih okolij, ki obdajajo otroke, iz analiz podrobnih večdimenzionalnih meritev, opravljenih na več vzpostavljenih EU otroških kohortah, vključno z epigenetskimi in biološkimi mediatorji debelosti;
  • oceniti vplive politik in ukrepov za obravnavo otroške debelosti, ki temeljijo na opazovanju v istih otroških kohortah in simulacij politik o zdravstvenih, socialnih in ekonomskih rezultatih politik;
  • dopolniti, sistematizirati in delno uokviriti ugotovitve ustanovljenega organa predhodnih raziskav z uporabo najnovejših znanstvenih spoznanj;
  • razviti celovit niz kazalnikov in merilnega okvira za redno spremljanje relevantnih dimenzij otroške debelosti, determinant in ukrepov za njeno reševanje v vseh evropskih državah;
  • razviti orodja politik, ki zagotavljajo praktične smernice in orodja za oblikovanje in izvajanje učinkovitih in trajnostnih politik ter ukrepov vlad in zainteresiranih strani zasebnega sektorja;
  • razviti nov, na dokazih temelječ okvir z več zainteresiranimi stranmi, da bi omogočil in spodbudil skupno razumevanje problemov in rešitev ključnih akterjev, opirajoč se na strukturiran proces, ki spodbuja kognitivno kartiranje in simulacijo politik, potrjenih z empiričnimi podatki in opolnomočenjem posameznih akterjev, da ukrepajo v okviru dogovorjenega okvira odgovornosti in spremljanja;
  • ustvariti pravočasne, izčrpne in politično ustrezne ukrepe otroške debelost v vseh evropskih državah.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru projekta STOP vodi delovni paket, ki bo skušal v kar največji meri poiskati vse relevantne deležnike na področju otroške debelosti, jih razumeti in povezati pri iskanju poti za izboljšanje stanja.

Dodana vrednost

Priprava priporočil za učinkovito izvajanje medsektorskih politik in ukrepov, sprejetih v Dober tek, Slovenija.

Razvoj metodologije promocije zdravja na področju dela z deležniki.

Rezultati in gradiva

STOP projekt je bil zaradi covid sindemije podaljšan do novembra 2022. V DP 10, ki ga je vodil, NIJZ, smo vse izdelke zaključili po planu, z uspešnim izvajanjem T 10.2, T 10.3 in T 10.4.

STOP komparativno poročilo (D 10.3, STOP Comparative report) smo oddali do 30. 4. 2022, priporočila projekta za nadaljnje vključevanje deležnikov (D 10.4, Final STOP stakeholders recommendations to EC) pa do 31. maja 2022. Izvedli smo četrte dialoge z deležniki, njihove transkripte in analizo ter pripravili končno poročilo. Pripravili smo končno STOP konferenco v Ljubljani (od 3. do 5. oktobra 2022), ki smo jo organizirali skupaj z JA Best-ReMaP in s pisarno WHO za kronične bolezni za evropsko regijo.

Tik pred objavo je metodološki STOP članek, skupaj s FDV-UL pa pripravljamo pa še dva članka z rezultati projekta. Na podlagi ugodnih rezultatov in uspešnega dela nadaljujemo delo v konzorciju Co-Diet, ki ga vodi isti koordinator v okviru Horizon 2020. Priporočila projekta STOP za delo z deležniki smo prenesli v JA Best-ReMaP, ki ga vodimo, in upoštevali pri prijavi JA-PreventNCD, v katerem NIJZ vodi DP 4.

Drugi sorodni viri:

Trajanje projekta: 01. 6. 2018–30. 11. 2022

Nosilna organizacija: Imperial College of Science and Technology, Združeno kraljestvo

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Projekt STOP je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom št. 774548.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno