TERROR JA

TERROR JA

Krepitev implementacije Mednarodnega zdravstvenega pravilnika in pripravljenosti v EU

Ne spreglejte
Najnovejše
terror_logotip_zadnji-01
Nuška Čakš Jager

»Projekt skupnega ukrepanja Terror je skupno prizadevanje evropskih držav k izboljšanju zdravstvene pripravljenosti in medsektorskega sodelovanja ob primeru bioloških ali kemičnih terorističnih dogodkov.«

Nuška Čakš Jager, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks

Uradna spletna stran projekta:  https://www.jaterror.eu/

 Opis projekta

Projekt skupnega ukrepa TERROR, ki se je pričel maja 2021, združuje 23 partnerjev iz 17 držav Evropske unije. Glavni cilji projekta so načrtovanje pripravljenosti in odzivanja na biološke in kemijske dogodke, zaznava tveganj in ocena tveganja za teroristične napade, povezovanje javnega zdravja, varnostnih služb in civilne zaščite, diagnostika in zdravljenje ob bioloških in kemijskih grožnjah, implementacija ne-farmakoloških preventivnih ukrepov, preprečevanje ogrožanja kritičnih javnih funkcij in služb, preprečevanje selitev in ekonomskih izgub, krizno komuniciranje, hitra izmenjava informacij in medsebojno posvetovanje v Evropi.

Dodana vrednost 

Projekt bo pomembno prispeval k medsektorski povezanosti zdravstvenega in varnostnega sektorja ter civilne zaščite.  Z identifikacijo dobrih praks in primerov sistemov ter mehanizmov za medsektorsko sodelovanje bo izboljšano sodelovanje med sektorji na operativni in strateški ravni. Rezultati projekta bodo vključevali prenovo kliničnih in nefarmacevtskih upravljavskih smernic, smernice za komuniciranje tveganja in krizno komuniciranje nove ocene tveganja za sredstva, ki predstavljajo nove grožnje.

Rezultati projekta in gradiva

Gradiva in rezultati projekta so dosegljivi na https://www.jaterror.eu/.

Trajanje projekta: 1. 1. 2021–31. 12. 2023

Nosilna organizacija: Norveški direktorat za zdravje (Norwegian Directorate of Health)

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Projekt skupnega ukrepanja (TERROR JA) je sofinancirala Evropska unija, agencija HaDEA, v okviru tretjega zdravstvenega programa (2014–2020).

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno