InnoRenew CoE

InnoRenew CoE

Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence

Ne spreglejte
Najnovejše
innorenew

Naslov projekta: InnoRenew CoE

Dolgi naslov projekta: InnoRenew CoE – Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Uradna spletna stran projekta: https://innorenew.eu/

Opis projekta

Namen projekta InnoRenew CoE je vzpostavitev centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskave zdravega bivanjskega okolja s poudarkom na lesu. Kratica InnoRenew CoE izhaja iz besed Innovation (Inno; inovacije), Renewable (Renew; obnovljiv) in Center of Excellence (CoE; center odličnosti): Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE).

Usmeritve in cilji

Glavni strateški cilj in dolgoročna vizija projekta InnoRenew CoE je izkoristiti in nadgraditi sposobnosti in znanja vseh v projektu sodelujočih partnerjev in relevantnih deležnikov ter s tem ustvariti in/ali izboljšati inovativne izdelke, procese, storitve, poslovne modele in sisteme za pametno, trajnostno in sodobno grajeno okolje za vse generacije, o tem na vseh ravneh obveščati javnost, ter tako pripomoči k transformaciji Slovenije v družbo osredotočeno na trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev.

Del projekta InnoRenew so tudi start up projekti, ki podpirajo glavni cilj projekta vzpostavitev trajnostno delujočega raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE: “(1) Advanced materials for cultural heritage storage, (2) Evaluation of fire effluents with respect to ecotoxicity, (3) Development of formaldehyde-free fibreboards, (4) Building Information Modelling, (5) Innovative Connections for CLT Buildings, (6) Ergonomic, adaptable, and active office furniture, (7) Revitalisation of traditional industry: An open innovation framework for Slovenia’s furniture sector, (8) Materials for Energy Efficient Buildings.”

Vloga NIJZ: Pregled ocene vplivov materialov v lesenih stavbah na zdravje. Glavne aktivnosti NIJZ so:

 • toksikološka ocena gradbenih materialov na zdravje,
 • ocena vplivov na zdravje zaradi izpostavljenosti formaldehidu in celulozi v stavbi,
 • ocena vpliva na zdravje: opredelitev materialov v izbrani leseni gradnji, opredelitev lastnosti (emisije, interakcije med posameznimi materiali) izbranih materialov, ocena tveganja,
 • ocena vplivov na zdravje ter izboljšanje stanja iz ergonomskega vidika,
 • identifikacija partnerjev v industriji, ki vključujejo zdravstveni vidik.

 Dodana vrednost

Cilj projekta je prispevati k dodatnemu razvoju kompetenc na področju vplivov novih gradbenih in drugih materialov na osnovi lesa na zdravje ter k dodatnemu razvoju strokovnega področja zdravega grajenega okolja.

Pridobiti želimo tudi mednarodne kontakte in se vključiti v mrežo strokovnjakov na področju materialov na osnovi lesa in zdravega grajenega okolja.

Rezultati in gradiva

V letu 2022 smo sodelovali pri Delovnem sklopu (DP) 5: DP 5.2 izobraževalni programi o zdravem bivalnem/delovnem okolju za arhitekte ”Human health in the built environment” (kakovost zraka, toplotno ugodje ipd.) in pri DP 7: diseminacija rezultatov projekta. V okviru DP 5 pripravljamo izobraževalno gradivo Zdravje ljudi v grajenem okolju: Priročnik za arhitekte in gradbenike. V letu 2022 smo pripravljali tudi temo za prijavo na CRP razpis, in sicer Priprava načrta za oceno tveganja za zdravje ljudi zaradi sproščanja hlapnih in in polhlapnih organskih spojin iz materialov v notranji zrak. Udeležili smo se srečanj projektne skupine na daljavo ter različnih delovnih srečanj posameznih podprojektov.

Ključni rezultati 2022:

 • Jutraž A, Malovrh Rebec K, Oostwegel L, Mrissa M, Kukec A (2022) Zagotavljanje zdravega bivalnega okolja z informacijskim modeliranjem stavb – BIM: metodološki pristop / Assuring a healthy living environment with building information modeling – BIM: A methodological approach
 • Jutraž A, Malovrh Rebec K, Oostwegel L, Mrissa M, Kukec A (2022) Assuring human wellbeing with heritage building information modelling (HBIM) using an integrated sensors approach
 • JUTRAŽ, Anja, MALOVRH REBEC, Katja, OOSTWEGEL, Laurens Jozef Nicolaas, MRISSA, Michael Nicolas, KUKEC, Andreja. Spremljanje parametrov za zdravo bivalno okolje s pomočjo digitalizacije stavb = Monitoring parameters for a healthy living environment through digitalization of buildings. In: VRAČKO, Pia (ed.), et al. Javno zdravje – dosežki, nova spoznanja in izzivi prihodnosti : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2022. Str. 197-198. https://www.spm.si/gradiva-kongres-2022/. [COBISS.SI-ID 118532355]
 • Jutraž A, Kukec A (2022) Zagotavljanje dobrega počutja s pomočjo spremljanja okoljskih parametrov; v Človek v pametni in krožni stavbi: priročnik za investitorje; urednik Jože Volfand – Celje: Fit media, 2022
 • Golja V, Pohar M, Uršič S, Šomen Joksič A (2022) Kakovost notranjega zraka v pametnih in krožnih stavbah; v Človek v pametni in krožni stavbi: priročnik za investitorje; urednik Jože Volfand – Celje: Fit media, 2022
 • Jutraž A, Kukec A (2022) Zagotavljanje dobrega počutja v pametnih stavbah s pomočjo spremljanja okoljskih parametrov

Trajanje projekta: 1.4. 2017–30. 9. 2023

Nosilna organizacija: Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija

Projektni partnerji: Univerza na Primorskem se je v projektu povezala z inštitutom Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), ki v projektu deluje kot mentorska institucija, ker je vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso. Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) v novem centru odličnosti potekajo raziskave in razvoj na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Strateški cilj delovanja je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

Financiranje: Okvirni program Evropske Unije, Obzorje 2020 (H2020 WIDESPREAD-2-Teaming; #739574) in Republika Slovenija. Investicijsko financiranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno