Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24)

Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24)

Ne spreglejte
Najnovejše
Tjaša Kniflc

»Telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje (tj. 24-urno gibalno vedenje) so med najpomembnejšimi dejavniki zdravja in dobrega počutja. Namen projekta je umestiti koncept 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor.«

Tjaša Knific, mag. fiziot., vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24)

Opis projekta

Telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje (tj. 24-urno gibalno vedenje) so med najpomembnejšimi dejavniki zdravja in dobrega počutja. Zavedanje o njihovi soodvisnosti je nedavno privedlo do spoznanja, da jih je smotrno obravnavati v skupku. Namen projekta je umestiti koncept 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor.

Dodana vrednost

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo sodeloval pri vseh delovnih paketih (DP) in bo vodil DP2 – Oblikovanje slovenskih nacionalnih smernic za 24-urno gibalno vedenje in DP5 – Promocija in diseminacija. NIJZ bo sodeloval pri več nalogah, vključno s pregledom literature, ki bo podlaga za oblikovanje na dokazih temelječih smernic, razvojem in testiranjem aplikacije za spletno vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja, zbiranjem podatkov z uporabo merilnikov gibanja, obdelavo in analizo podatkov ter diseminacijo raziskovalnih izsledkov.

Pričakovani rezultati in gradiva

Rezultati projekta bodo nudili vpogled v delež slovenskega prebivalstva, ki je zaradi nezdravega 24-urnega gibalnega vedenja izpostavljen povečanemu tveganju za razvoj in/ali napredovanje kroničnih nenalezljivih obolenj. Prepoznali bomo tudi specifične skupine prebivalstva, ki so še posebej ogrožene in zaslužijo dodatno pozornost. Znotraj projekta bomo preučili več morebitnih korelatov (ne)zdravega 24-urnega gibalnega vedenja med odraslimi prebivalci Slovenije (vključno s korelati notranjega in zunanjega grajenega okolja), s čimer bomo prepoznali priložnosti za intervencije v podporo zdravemu 24-urnemu gibalnemu vedenju. Rezultati projekta bodo služili kot podlaga za pripravo razvojnih politik javnega interesa na področju gibanja za zdravje.

V okviru projekta bomo (i) oblikovali prve slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje za odrasle, (ii) osvežili vprašanja iz ankete nacionalnega spremljanja, ki bodo omogočala celovito oceno 24-urnega gibalnega vedenja, (iii) validirali nova anketna vprašanja in (iv) umestili 24-urno gibalno vedenje kot vitalni znak v programe promocije zdravega življenjskega sloga na primarni ravni zdravstva.

Trajanje projekta: 1. 10. 2023–30. 9. 2025

Nosilna organizacija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Slovenija)

Projektna partnerja: InnoRenew CoE (Slovenija), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno dejavnost in inovacijsko dejavnost (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno