UNITED4Surveillance

UNITED4Surveillance

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: UNITED4Surveillance

Opis projekta

V projekt je vključenih 25 držav in 41 partnerjev iz Evrope. Združuje strokovnjake iz javnega zdravja, klinične mikrobiologije, epidemiologije in podatkovne znanosti. Projekt bo ustvaril močno mrežo pri integraciji nadzora nad nalezljivimi boleznimi. Ključni izdelek projekta bo načrt oziroma Roadmap za implementacijo integriranega nadzora na ravni držav članic EU. S tem bomo identificirali vrzeli in analizirali potrebe, integrirali nacionalne politike, identificirali in pilotirali dobre rešitve, diseminirali dobre prakse ter delili izkušnje in znanje skozi krepitev kompetenc.

Dodana vrednost

Svetovna kriza, ki je nastala zaradi pandemije covida-19, je pokazala, da je potrebno izboljšati javnozdravstveno pripravljenost in odziv na pandemije na evropski ravni. Projekt bo prispeval k implementaciji novega okvirja Health Security Framework pod okriljem Health Union Regulation on Serious Cross-border Threats to Health. Projekt bo podprl implementacijo dolgoročnega strateškega okvirja ECDC za obdobje 2022–2025, kar se tiče integracije obstoječih in novih podatkovnih virov za bolj celovit pregled nad nadzorom, preventive in obvladovanje nalezljivih bolezni. Projekt bo pomembno prispeval k povečanju kapacitet na področju nadzora nalezljivih bolezni v Evropi in zunaj meja Evrope za boljšo globalno varnost.

Pričakovani rezultati in gradiva

Zagon aktivnosti v letu 2023.

Trajanje projekta: 1. 1. 2023–31. 12. 2025

Nosilna organizacija: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (rivm), Nizozemska

Projektni partnerji:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo (CIPH), Hrvaška
 • Statens Serum Institut (SSI), Danska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thl), Finska
 • Nemzeti nepegeszsegugyi Kozpont (NNK), Madžarska
 • Health Service Executive HSE (HSE), Irska
 • Istituto superiore di sanita (iSS), Italija
 • Slimibu profilakses un kontroles centrs (SPKC), Latvija
 • Nacionalinis visuomenes sveikatos centras prie sveikatos
  apsaugos ministerijos (NVSC), Litva
 • Ministry for Health – Government of Malta (MFH), Malta
 • Folkehelseinstituttet (NIPH), Norveška
 • Narodowy instytut zdrowia publicznego PZH – Panstwowyinstytut badawczy (NIZP PZH – PIB), Poljska
 • Folkhalsomyndigheten (FOHM), Švedska
 • Ages – Osterreichische agentur fur gesundheit und ernahrungssicherheit GMBH (AGES), Avstrija
 • Sciensano (Sciensano), Belgija
 • Statni zdravotni ustav (SZU), Češka
 • Terviseamet (Health Board HB), Estonija
 • Robert Koch Institut (RKI), Nemčija
 • Onsejeria de salud y consumo de la junta de Andalucia (CSFJA), Španija
 • Laboratoire national de sante (LNS), Luksemburg
 • Ministerio da saude – Republica Portuguesa (Min Saude), Portugalska

Financiranje: HaDEA

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno