Uspešno vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog

Uspešno vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog

Ne spreglejte
Najnovejše

NIJZ OE Murska Sobota deluje na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju pripadnikov romske skupnosti neprekinjeno in načrtno že od leta 2004. Projekt » Uspešno vključevanje Romov v okolje-zdrav življenjski slog« predstavlja smiselno širitev teh aktivnosti v ostale slovenske regije, v katerih živijo Romi. Projektne aktivnosti smo uskladili z Zvezo Romov Slovenije, glede na zastavljene prioritete sodelovanja.

Poleg tega, naše aktivnosti smo smiselno medsektorsko povezali z drugimi resorji, kot je izobraževalni. Glavni cilj projekta je izobraževanje romskih pomočnikov na področju vsebin iz javnega zdravja, preprečevanja bolezni in krepitve zdravja, ki se je začelo marca 2017. Poleg skupine romskih pomočnikov smo v projekt vključili zdravstvene delavce romske etnične pripadnosti ter prebivalce osmih izbranih pilotnih okolij. Na ta način bomo preventivne vsebine, ki so namenjene vsem prebivalcem Slovenije poskušali približati ranljivi skupini Romov. V letu 2017 bomo projektne aktivnosti izvedli v dveh  pilotnih okolij, v letu 2018 pa v dodatnih šestih.

Romski pomočniki bodo z dodatnimi znanji  imeli dvojno vlogo-izobraževalcev šolarjev in vlogo vzora v svoji skupnosti. Poleg aktivnosti za pripadnike romske skupnosti bomo izvedli okroglo mizo za predstavnike določenih lokalnih skupnosti na temo vpliva socialno-ekonomskih dejavnikov in bivalnih pogojev na zdravje.

Trajanje projekta: 1.9.2016-1.10.2018

Operacijo delno financira EU ESS.

Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2020, PO 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.


Promocija zdravja in zdrav življenjski slog: E-priročnik za skupino romskih pomočnikov

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno