Vpliv epidemije covida-19 na obvladovanje raka v Sloveniji (V3-2032)

Vpliv epidemije covida-19 na obvladovanje raka v Sloveniji (V3-2032)

Vpliv epidemije covida-19 na obvladovanje raka v Sloveniji

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Vpliv epidemije covida-19 na obvladovanje raka v Sloveniji (V3-2032)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18431

Opis projekta

V retrospektivno raziskavo bomo vključili podatke iz različnih nacionalnih zdravstvenih registrov, ki so na razpolago raziskovalcem, vključenim v predlaganem projektu. Raziskovalna skupina je obsežna z namenom, da bomo lahko razpolagali s podatki z različnih vidikov in zato celostno pojasnili vpliv epidemije covida-19 na diagnostiko in obravnavo bolnikov z rakom. Prednost takšnega pristopa je poleg celovitejše obravnave problematike tudi izvedljivost samega projekta – ker so posamezni viri in analize vsebinsko neodvisni, si zato lahko sledijo časovno vzporedno.

Cilji projekta so oceniti morebitne zamike v napotitvah, diagnostiki in specialističnih obravnavah slovenskih onkoloških bolnikov v času trajanja epidemije covida-19, proučiti potek in izide zdravljenja slovenskih onkoloških bolnikov s covidom-19 in ugotoviti morebitno poslabšanje prognostičnih faktorjev bolezni pri onkoloških bolnikih (ne)obravnavanih v času epidemije zaradi prilagoditev v delovanju zdravstvenega sistema.

Dodana vrednost

Z ugotovitvami, pridobljenimi v tej raziskavi, bomo doprinesli k razumevanju kratko-, srednje- in dolgoročnih posledic, ki jih je epidemija covida-19 imela na breme raka v slovenski populaciji. S tem bomo prispevali k dokazom, ki lahko služijo kot osnova za ukrepanje ob morebitnem naslednjem valu epidemije covida-19 ali drugih podobnih okoliščinah začasne poslabšane dostopnosti do osnovnih in/ali specialističnih zdravstvenih storitev.

Ugotovitve bodo služile kot pomembna podpora Državnemu programu za obvladovanje raka, tako v sklopu sprotnega spremljanja stanja na področju raka v Sloveniji, še pomembneje pa za pripravo ukrepov za omilitev ali preprečitev poslabšanja stanja ob spremenjenih družbenih pogojih (zmanjšanega iskanja pomoči ali zmanjšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev) v prihodnje, z zagotavljanjem robustnega sistema onkološkega zdravstvenega varstva z visokim nivojem kakovosti in celovitosti obravnave.

Rezultati in gradiva

Nosilna raziskovalna organizacija (CRP), ki je proučevala vpliv epidemije covida-19 na obvladovanje raka v Sloveniji (V3-2032), pri kateri je sodeloval tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je bila Onkološki inštitut Ljubljana. Namen projekta je bil prispevati k razumevanju vpliva epidemije covida-19 na breme raka in delovanje zdravstvenega sistema na področju onkologije v Sloveniji z analizami obstoječih zbirk podatkov s področja zdravstva (in njihovim povezovanjem.

Center za nalezljive bolezni (NIJZ) je sodeloval pri povezovanju podatkov glede okužb s covidom-19 za potrebe po analizi potekov in izidov zdravljenja onkoloških bolnikov. CRP je potekal od 1. 10. 2020 in se je zaključil 30. 9. 2022. V letu 2022 je bilo na temo vsebine, ki se dotika področja nalezljivih bolezni, prisotnih še nekaj skupnih sestankov. Zaključno poročilo o projektu je bilo pripravljeno in oddano.

Trajanje projekta: 1. 10. 2020–30. 9. 2022

Nosilna organizacija: Onkološki inštitut Ljubljana

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno