Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Raziskovalni projekt se je pričel oktobra 2016 in traja eno leto. Poleg NIJZ, ki vodi projekt, v njem sodelujeta še Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Inštitut za nutricionistiko. Projekt celostno obravnava varno uporabo industrijske konoplje v živilih, še posebej v prehranskih dopolnilih.

Ne spreglejte
Najnovejše

Naziv projekta: Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Trajanje projekta: 1.10.2016 – 30.9.2017

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje RS.

Vodja projekta: dr. Veronika Učakar

Sodelujoče RO: NLZOH Maribor in Inštitut za nutricionistiko Ljubljana

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta: /

 

Opis projekta:

Živila, ki vsebujejo ali so v celoti izdelana iz različnih delov konoplje, lahko vsebujejo sledove THC in najmanj šestdeset drugih kanabinoidov, kar nekaj od njih je tudi biološko aktivnih npr. kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN). Njihova vsebnost se v končnem izdelku lahko bistveno poveča s postopki slabe kmetijske in proizvodne prakse (onesnaženja ob žetvi in skladiščenju) ter s postopki koncentriranja ali ekstrakcije.

S predlaganim raziskovalnim projektom bomo:

  • opisali pogostost pojavljanja industrijske konoplje v običajnih živilih, prehranskih dopolnilih in drugih izdelkih, ki so namenjeni uživanju, na slovenskem trgu;
  • z ustrezno analizno tehniko in metodo določili vsebnost biološko aktivnih kanabinoidov THC, CBD in CBN ter relevantnih drugih kanabinoidov v reprezentativnem vzorcu živilskih izdelkov;
  • postavili model za izračun izpostavljenosti prebivalcev Slovenije biološko aktivnim kanabinoidom preko hrane;ocenili tveganje za zdravje za različne populacijske skupine prebivalcev Slovenije zaradi izpostavljenosti industrijski konoplji v živilih na slovenskem trgu;
  • na osnovi sistematičnega pregleda uporabljenih ukrepov in dokazov našega projekta pripravili sintezo najbolj učinkovitih pristopov za varno uporabo industrijske konoplje v živilih.

Project started on October 2016 and will end on September 2017. NIJZ is leading the project, National Laboratory for Health, Environment and Food (NLZOH) and Nutrition Institute (NUTRIS) are partners of the project. This research is using the holistic approach to ensure the safe use of hemp in food, especially in food supplements. Foods containing or made entirely of various components of hemp may still contain trace amounts of THC, and more than sixty other cannabinoids, some of them are biologically active eg. cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN). Their content in the final product can be substantially increased by the procedures of poor agricultural and manufacturing practices (contamination at harvest and storage) and the concentration steps or extraction.

With the project these research goals will be followed:

  • to describe the availability of hemp in conventional foods, food supplements and other products that are intended to be consumed, on the Slovenian market;
  • to use an appropriate analytical technique and method to determine the content of biologically active cannabinoids THC, CBD and CBN and other cannabinoids relevant in a representative sample of food products;
  • to develop the model to calculate exposure of the Slovenian population of biologically active cannabinoids through food;
  • to assess the risk to health due to the exposure of hemp in food in the Slovenian market for various population groups;
  • to prepare a synthesis of the most effective approaches for the safe use of industrial hemp in food, based on a systematic review of the evidence and the results of our project.
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno