Z gibanjem do zdravja

Z gibanjem do zdravja

Ne spreglejte
Najnovejše
zgdz_logo

Osnovni namen tega nacionalnega »HEPA«  (kratica za health-enhancing physical activity) populacijskega projekta (ali nacionalnega projekta za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja), ki poteka od leta 1999 dalje, je, da s pomočjo različnih aktivnosti osveščamo splošno javnost o pomenu gibanja za zdravje in s tem vplivamo na izboljšanje gibalnih navad pri prebivalcih, ki so telesno nedejavni ali premalo telesno dejavni.

Osnovni sporočili projekta sta:

 • »Redno izvajanje zmerne telesne dejavnosti (vsaj) 5-krat na teden po (vsaj) pol ure krepi zdravje odraslih« in
 • »Redno izvajanje vsakodnevne intenzivne telesne dejavnosti po (vsaj) eno uro krepi zdravje otrok in mladostnikov.«

Vodstvo projekta: Projekt ZGDZ na nacionalni ravni vodi samostojno CINDI Slovenija. Od sredine leta 2008 je CINDI Slovenija del NIJZ.

Ciljne skupine: 
Splošna javnost, premalo telesno dejavni odrasli in starostniki, zdravstveni in športni delavci, mediji, delovne organizacije, predstavniki lokalnih oblasti, društev in drugih nevladnih organizacij ter drugi.

Glavne metode dela pri projektu so:

 • medijska promocija gibanja za zdravje,
 • distribucija brezplačnih promocijskih ZGDZ gradiv (plakatov, zloženk in knjižic),
 • brezplačna testiranja telesne pripravljenosti s pomočjo t.i. »občinskih« preizkusov hoje na 2 km vključno s spremljevalnimi aktivnostmi kot so:
  •  meritve krvnega tlaka, meritve indeksa telesne mase,
  •  demonstracije nordijske hoje ter
  •  individualna svetovanja glede povečanja gibalnih navad in zdravega življenjskega sloga na sploh.

Večino tradicionalnih projektnih aktivnosti izvajamo ob pomembnih datumih: dnevu zdravja (7. april), dnevu gibanja (10. maj), dnevu športa (31. maj) dnevu brez avtomobila (22. september) oz. v okviruEvropskega tedna mobilnosti (16.-22.9.) ter dnevu hoje (15. oktober).

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Evropska mreža za promocijo telesne dejavnosti in krepitev zdravja HEPA Europe,
 • Ministrstvo za zdravje RS,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • Združenje za nordijsko hojo in rekreacijo Slovenija,
 • večina slovenskih zdravstvenih domov z zdravstvenovzgojnimi centri,
 • nekatera športNa društva in zveze ter druge športne organizacije,
 • nekatera društva bolnikov in druga društva,
 • in druge zainteresirane organizacije.

Opomba: Večina sodelujočih partnerjev se nahaja v datumski knjižici ZGDZ za tekoče leto in sicer kot organizatorji preizkusov hoje na 2 km.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno