Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji (V5-1507)

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji (V5-1507)

V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju.

Ne spreglejte
Najnovejše

Naziv projekta: V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju

Opis projekta

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v letu 2017 sodeloval v ciljnem raziskovalnem programu: »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«. NIJZ je v letih 2016 – 2017 nosilec delovnega paketa 4: Kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi. Cilj delovnega paketa 4 bo priprava celostnega kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi, ki bo po kompetencah primerljiv z mednarodnimi strokovnimi usmeritvami. Kompetenčni model bo oblikovan na podlagi EFN (European Federation of Nurses), direktive 2013/55/EU Evropskega parlamenta in sveta, analize sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v državah EU,  analize pridobljenih kompetenc za delo v zdravstveni negi v okviru izobraževalnega sistema in njihovo vrednotenje v državah EU, ter kvalitativne raziskave (konsenzualne skupčine ključnih deležnikov). V začetku leta 2017 je predviden zaključek konsenzualnih skupin, končna izdelava kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi ter diseminacija.

Reference:

BABNIK, Katarina. Interdisciplinarno raziskovanje v zdravstveni negi : kvalitativna sinteza del, objavljenih v obdobju 2010 – 2015. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

ČUK, Vesna. Analiza pridobljenih kompetenc za delo v zdravstveni negi v okviru izobraževalnega sistema in njihovo vrednotenje v državah Evropske Unije (EU). V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.
HVALIČ TOUZERY, Simona. Vloga medicinskih sester z doktoratom znanosti. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.
KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Razumevanje koncepta zdravstvene nege kot znanstvene discipline. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

PESJAK, Katja. Organiziranost raziskovalne dejavnosti v zdravstveni negi na nacionalnih ravneh v evropskih državah : primeri učinkovitih praks. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.
PIVAČ, Sanela. Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v državah Evropske unije. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PESJAK, Katja, ČUK, Vesna, BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona. ARRS-CRP – Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju : DP 1 – Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v EU : raziskovalno poročilo iz projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, 2016.

SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016

SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona, DERMOL, Valerij, PESJAK, Katja, KLEMENČIČ, Eva, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje zdravstvene nege na vzorcu osnovnošolske, srednješolske in visokošolske mladine: delni rezultati CRP projekta “zdravstvena nega kot znanstvena disciplina”. V: PIVAČ, Sanela (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

Več informacij

Trajanje projekta: 15. 10. 2015–14. 10. 2017

Nosilna organizacija: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno